LV/Prabhupada 0167 - Dieva Radītajos Likumos Nevar Būt Trūkumi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dieva Radītajos Likumos Nevar Būt Trūkumi -
Prabhupāda 0167


Lecture on SB 6.1.8-13 -- New York, July 24, 1971

Cilvēku radītajā likumā viņi apsver iespēju nogalināt cilvēku. Cits, nogalinātājs jānogalina. Kāpēc ne dzīvnieks? Arī dzīvnieks ir dzīva būtne. Cilvēks ir dzīva būtne. Tātad, ja jums ir likums, ka tad, ja cilvēks nogalina, jānogalina viens cilvēks, kāpēc gan neizgudrot likumu, ka ja cilvēks nogalina dzīvnieku, arī viņš ir jānogalina? Kāds ir iemesls? Tas ir cilvēku radīts likums, tam ir trūkumi. Bet Dieva radītajos likumos trūkumu nav. Dieva radītajos likumos, ja nogalināt cilvēku, jūs esat tāpat sodāms kā par cilvēka nogalināšanu. Tas ir Dieva likums. Nav attaisnojuma, ka tad, kad nogalināt cilvēku, jūs esat sodāms, bet tad, kad nogalināt dzīvnieku, neesat. Tas ir sagudrojums. Tas nav pilnīgs likums. Nevainojams likums. Tādēļ Kungs Jēzus Kristus desmit baušļos saka: "Tev nebūs nogalināt." Tas ir nevainojams likums. Nevis jūs atlasīsiet: "Es nenogalināšu cilvēku, bet es nogalināšu dzīvniekus."

Tās ir dažādas grēku izpirkšanas. Saskaņā ar vēdisko likumu, ja viena govs nomirst, kad tā ir sažņaugta... Jo govs nav drošībā, tā vai citādi mirst, un virve ir tai ap kaklu, govs īpašniekam jāveic kāda grēku izpirkšana. Jo tiek pieņemts, ka govs mirusi, jo tā bija sažņaugta ap kaklu ar virvi, [tādēļ] ir grēku izpirkšana. Ja jūs brīvprātīgi galināt govis un tik daudz dzīvnieku, cik gan ļoti jūs esat atbildīgs? Tādēļ šobrīd ir karš, un cilvēku sabiedrība kļūst pakļauta nogalināšanai masu nemieros — tāds ir dabas likums. Jūs nevarat apturēt karu un turpināt nogalināt dzīvniekus. Tas nav iespējams. Būs tik daudz nogalināšanas gadījumu. Vispārējs slaktiņš. Kad Krišna nogalina, Viņš nogalina plašā mērogā. Kad es nogalinu — vienu pēc otra. Bet, kad Krišna nogalina, Viņš sapulcina visus slepkavas un nogalina. Tādēļ šāstrās ir grēku izpirkšana. Tāpat kā Bībelē arī ir grēku izpirkšana, atzīšanās, kādas soda naudas samaksāšana. Bet kādēļ pēc grēku izpirkšanas cilvēki atkal pastrādā to pašu grēku? Tas ir jāsaprot.