LV/Prabhupada 0189 - Turiet Bhaktu Virs Trim Gunām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Turiet Bhaktu Virs Trim Gunām -
Prabhupāda 0189


Lecture on SB 6.1.46 -- San Diego, July 27, 1975

Jūs nevarat mainīt dabas likumus. Cīņa par izdzīvošanu: mēs mēģinām uzvarēt dabas likumus. Tas nav iespējams. Daivī hy eṣā guṇamayī mama māyā duratyayā (BG 7.14). Tātad šie ir pētījumu temati. Kāpēc visi zināmā mērā ir nelaimīgi un laimīgi? Saskaņā ar šīm īpašībām. Tādēļ šeit ir teikts, ka "šajā mums redzamajā dzīves garumā ir dažādība, līdzīgi, guṇa-vaicitryāt, ar gunu variācijām, guṇa-vaicitryāt", tathānyatrānumīyate. Anjantra nozīmē nākamo dzīvi, nākamo planētu vai kaut ko nākamo. Viss tiek kontrolēts. Traiguṇya-viṣayā vedā nistraiguṇyo bhavārjuna. Krišna dod Ardžunam padomu, ka "visu materiālo pasauli kontrolē šīs trīs gunas", guṇa-vaicitryāt. "Tādēļ kļūstiet par nistraigunju, kuru šīs trīs gunas nevar ietekmēt." Nistraiguṇyo bhavārjuna. Kā tad var apturēt šo triju gunu darbību? Tas arī ir izskaidrots Bhagavad-gītā:

māṁ ca vyabhicāriṇi
bhakti-yogena yaḥ sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Ja nemitīgi esat nodarbināti tīrā garīgā kalpošanā, bez apstājas, tad jūs vienmēr būsiet pārpasaulīgs, pāri šīm trim gunām. Tātad mūsu Krišnas apziņas kustība ir, lai uzturētu bhaktu pāri trim gunām. Tāpat kā okeāns; ja jūs iekrītat okeānā, tas ir ļoti bīstams stāvoklis. Bet, ja kāds jums palīdz un izceļ jūs no okeāna ūdeņiem, kā arī tur vienu collu virs okeāna ūdens, briesmu nav. Jūsu dzīvība ir glābta.

Vēlams, lai guṇa-vaicitryāt, ja jūs vēlaties izglābt sevi no šīm dzīves dažādībām, dzimšanas, nāves, vecuma un slimībām, kā arī pieņemt tik daudzas dzīves dažādības... Tāpat kā jūs pastaigas laikā teicāt, ka Kalifornijā ir koki, kas dzīvo piecus tūkstošus gadu. Arī tā ir vēl viena dzīves dažādība. Cilvēki mēģina dzīvot daudzus, daudzus gadus, Dabiskā veidā pastāv koks, piecus tūkstošus gadu. Vai tāda veida eksistence ir ļoti izdevīga — stāvēt piectūkstoš gadu mežā? Tātad jebkura dzīves dažādība šajā materiālajā pasaulē nav laba, vai jūs būtu padievs vai koks, vai šis, vai tas. Tā ir izglītība. Tā ir izglītība. Tātad ir jāsaprot, ka jebkādas dzīves dažādības, vai kā padievam vai sunim, šeit dzīve sagādā problēmas. Pat padievi, kad daudzas reizes sastopas ar tik daudzām briesmām, vēršas pie Dieva. Šeit jūs vienmēr būsiet briesmās. Padaṁ padaṁ yad vipadām (ŠB 10.14.58). Ir veltīgi mēģināt padarīt šo materiālo pasauli nekaitīgu. Tas nav iespējams. Un šeit ir dažādi ķermeņi, dažādas briesmas, likstas, viena pēc otras; jums būs jā... Tādēļ labākais ir pārtraukt šo materiālo darbību. Tāda ir vēdiskā civilizācija. Visa vēdiskā civilizācija ir balstīta uz ideju, ka "pārtrauciet šo bezjēdzīgo nodarbošanos, dzimšanas, nāves, vecuma atkārtošanos." Tādēļ Krišna teica: "Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9)." Tās ir zināšanas. Kādas zināšanas, šīs tehniskās zināšanas, šīs zināšanas? Jūs tās nevarat apturēt. Tādēļ galvenais uzdevums ir to visu apturēt. Un tā kā viņi ir muļķi, viņi domā, ka ko tādu var apturēt. "Turpināsim šo dzimšanas un nāves atkārtošanos, turpināsim cīnīties par izdzīvošanu." Tā ir materiālā civilizācija, neziņa, zināšanu trūkums.

Zināšanas devis Bhagavāns Šrī Krišna: "Šeit ir risinājums: janma karma ca me divyaṁ yo janati tattvataḥ, tyaktvā dehaṁ punar janma naiti (BG 4.9)." Problēma ir punar janma, atkārtota dzimšana, un, ja jūs vēlaties to pārtraukt, tad mēģiniet saprast Krišnu. Tad jūs spēsiet pārtraukt. Tiklīdz jūs saprotat Krišnu... Saprast Krišnu nozīmē, ka, pat ja jūs akli pieņemat, arī tas nāk par labu. Krišna saka, kas Viņš ir, — ka Viņš ir Visaugstais Kungs. Tādēļ pieņemiet Viņu. Tas arī viss. Vienkārši ticiet, ka Krišna ir Dieva Augstākā Personība. Tas jūs gana pilnveidos. Bet materiālistiskam cilvēkam tas ir ļoti grūti. Tādēļ Krišna saka, ka bahūnāṁ janmanām ante (BG 7.19): "Pēc daudzās, daudzās dzīvēs pieliktām pūlēm" bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate, "gjānavān, tas, kurš ir patiesi gudrs, uztic sevi Krišnam." Citādi na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāh: (BG 7.15) "Citādi viņš joprojām ir nelietis, iepinies grēcīgās darbībās, zemākais no cilvēkiem, kuram zināšanas ir atņemtas. " Na māṁ prapadyante: "Viņš nekad neuztic sevi Krišnam."