LV/Prabhupada 0188 - Augstākais Risinājums Visām Dzīves Problēmām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Augstākais Risinājums Visām Dzīves Problēmām - Prabhupāda 0188


Lecture on SB 2.3.17 -- Los Angeles, July 12, 1969

Višnudžana: Prabhupāda, jūs aprakstījāt, ka Kungs ir cēlonis, sākotnējais cēlonis, un tā kā neviens nepazīst Kungu, kā ir iespējams cilvēkiem izzināt to, kā viņus kontrolē? Kā gan viņi var zināt to, kā tiek kontrolēti, ja neviens nepazīst Krišnu un Viņš ir sākotnējais cēlonis? Kā viņi var zināt, ka tieši Krišnas dēļ viss notiek?

Prabhupāda: Kā jūs barat zināt, ka jūs kontrolē valsts? Kā jūs varat zināt?

Višnudžana: Valstij ir likumu krājumi.

Prabhupāda: Tādēļ mums ir likumu krājumi. Anādi bahirmukha jīva kṛṣṇa bhuli gelā, ataeva kṛṣṇa veda-purāṇe karilā. Tā kā esat aizmirsuši Krišnu, Krišna ir jums devis tik daudzas grāmatas, Vēdu literatūru. Tādēļ es uzstāju, lai jūs netērētu savu laiku, lasot bezjēdzīgu literatūru. Vienkārši koncentrējiet savu prātu uz šo Vēdu literatūru. Tad jūs zināsiet. Kāpēc šeit ir šīs grāmatas? Tikai lai atgādinātu jums par likuma ievērošanu. Bet, ja jūs neizmantojat šo priekšrocību, tad jūs nepareizi izmantojat savu dzīvi. Šis sludināšanas darbs, šī grāmatu, literatūras, žurnālu izdošana, Krišnas apziņas kustība — viss ir domāts, lai atgādinātu jums, kā mēs tiekam kontrolēti, kas ir augstākais kontrolētājs, kā jūsu dzīve var kļūt veiksmīga, kā jūs varat atsvabināties no šīs saistītās dzīves, kā jūs varat iegūt dzīvi brīvībā. Tāda ir kustība. Šī Krišnas apziņas kustība ir šim iemeslam, citādi kāda ir šīs kustības pielietojamība? Tas nav "isms", lai radītu kādu neilgu remdējumu. Šī Krišnas apziņas kustība ir augstākais risinājums visām dzīves likstām. Un šī skandēšana ir sirds ceļš, kur jūs saņemsiet šo vēstījumu. Ceto-darpaṇa-mārjanam (Čč Antja 20.12), sirds šķīstīšana. Tad jūs spēsiet saņemt vēstījumu. Tātad mūsu process ir ļoti zinātnisks, autoritatīvs, un, jebkurš, kurš to uzsāk, pakāpeniski apzināsies un attīstīsies. Par to nav šaubu.