LV/Prabhupada 0197 - Jums Jāpasniedz Bhagavad-gīta Kāda Tā Ir

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jums Jāpasniedz Bhagavad-gīta Kāda Tā Ir -
Prabhupāda 0197


Lecture on SB 5.5.30 -- Vrndavana, November 17, 1976

Ja mēģināsiet, cik vien labi spējat, Krišna dos jums spēku. Krišna vienmēr ir gatavs jums palīdzēt, ja jūs vēlaties Viņa palīdzību. Viņš ir gatavs. Viņš ir ieradies, lai jums palīdzētu. Citādi kāda gan jēga Krišnas atnākšanai šeit un aģitācijai: arva-dharmān parityajya mām ekam (BG 18.66)? Tas ir mūsu interesēs. Uzticiet sevi Krišnam vai ne, Krišnam nerūp. Krišna nav atkarīgs no jūsu kalpošanas. Viņš ir pilnībā pilnīgs. Viņš var radīt miljoniem jums identisku kalpu vienā acumirklī. Kāpēc gan Viņam vajadzētu jūsu kalpošanu? Kāpēc Viņam vajadzētu aģitēt par jūsu kalpošanu? Viņa kalpošanas iemesls nav ciešanas jūsu dēļ. Bet uzticēt sevi Viņam ir jūsu interesēs. Tas ir jūsu interesēs. Krišna vēlas redzēt, ka jūs Viņam sevi uzticat un kļūstat pilnīgi, un atgriežaties atpakaļ mājās pie Dieva. Tā ir Krišnas misija. Tā šī Krišnas apziņas kustība ir tā pati misija: aģitēt.

dante nidhāya tṛṇakaṁ padayor nipatya
(sic) kāku-śatam kṛtvā cāhaṁ bravīmi
he sādhavaḥ sakalam eva vihāya dūrād
caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam

Tā ir mūsu misija, Čaitanjas Mahāprabhu misija. Kāpēc Prabodhananda Sarasvatī lūdz, sakot caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam: "Vienkārši tiecieties kalpot Čaitanjas lotospēdām"? Jo Viņš pesronīgi ir Krišna, un Viņš ir ieradies, lai mācītu mūs, kā vērsties pie Krišnas. Tas ir Čaitanja. Kṛṣṇaya kṛṣṇa-caitanya-namne gaura-tviṣe namaḥ. Šrīla Rūpa Gosvāmī saprata. Sārvabhauma Bhatāčārja saprata.

vairāgya vidyā-nija-bhakti-yoga-
śikṣārtham ekaḥ puruṣaḥ purāṇaḥ
śrī-kṛṣṇa-caitanya-śarīra-dhārī
kṛpāmbudhir yas tam ahaṁ prapadye
(Čč Madhja 6.254)

Ja mēs saprotam Krišnu caur Čaitanju Mahāprabhu... Čaitanja Mahāprabhu saka: "Kļūstiet par guru." Kā? āre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa (Čč Madhja 7.128). Nemainiet, negroziet. Vienkārši mēģiniet sludināt to, ko ir teicis Krišna. Tas ir Čaitanjas Mahāprabhu norādījums. Ja jūs sekojat šim norādījumam... Nepielieciet neko no savas tā sauktās izglītības un nemainiet. Tas jums nepalīdzēs. Jums jāpasniedz Bhagavad-gīta kāda tā ir. Yāre dekha, tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa. Tur ir viss. ļoti viegli paveicams, ja mēs sekojam paramparas sistēmai.

Tātad mūsu Krišnas apziņas kustība jāvirza ļoti pazemīgi.

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
(Čč Ādi 17.31)

Kīrtanīja. Šī sludināšana nozīmē kīrtana, nevis vienkārši ar mirdangu sarīkota muzikāla kīrtana. Nē. Sludināšana arī ir kīrtana. Abhavad vaiyāsaki-kīrtane. Vaijāsaki, Vjāsadēvas dēls Šukadēva Gosvāmī vienkārši aprakstīja Šrīmad-Bhāgavatam un sasniedza pilnību. Abhavad vaiyāsaki-kīrtane. Śrī-viṣṇu-śravaṇe parīkṣit. Parīkšits Mahārādžs vienkārši klausījās un tā sasniedza pilnību. Un Šukadēva Gosvāmī vienkārši raksturoja. Tā arī ir kīrtana. Tātad tā arī ir kīrtana. Kā Prabodhānanda Sarasvatī mūs māca, he sādhavaḥ sakalam eva vihāya dūrād caitanya-candra-caraṇe kurutānurāgam: "Tu esi sādhu, labākā persona, dižciltīga, bet tas ir mans lūgums." Tā ir pazemība. Ja jūs sakāt, ka "ak, tu esi karmī, tu esi mūdha..." Patiesībā viņš ir mūdha, bet nevajag... Sākumā, ja jūs sakāt, tad nebūs iespējas runāt. Viņš ir mūdha, jo nav... Strādājot kā cūkām un suņiem dienu un nakti jutekļu apmierināšanai viņš noteikti ir mūdha, karmī. Līdzīgi gjānī vienkārši spekulē. Tā loģika, kākā-taliya nyāya: "Vai vārna vispirms nosēdās uz palmas; tad palmas auglis nokrita? Vai palmas auglis nokrita, tādēļ vāra varēja apsēsties uz palmas augļa?" Loģika. Kāds pandits teica: "Nē, nē. Vispirms palmas auglis nokrita, un vārna vēlējās uz tā apsēsties, tādēļ tā nevarēja." Cits pandits teica: "Nē, nē. Palmas auglis bija tur, un tā kā vārna uz tā apsēdās, tas nokrita." Tā ir loģika. Viņi tērē laiku spekulējot. Kākā-taliya nyāya. Kupa-manduka-nyāya.