LV/Prabhupada 0196 - Vienkārši Tiecieties Pēc Garīgām Lietām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vienkārši Tiecieties Pēc Garīgām Lietām - Prabhupāda 0196


Lecture on BG 2.58-59 -- New York, April 27, 1966

Tā mums jāapgūst, ka nu mums jāredz garīgās dzīves skaistums. Tad dabiski mēs atturēsimies no materiālajām darbībām. Kā bērns, zēns. Viņš visu dienu dara blēņas un rotaļājas, bet viņam piešķir kādu labu nodarbi... Tagad ir tik daudz ierīču izglītības nodaļā, bērnudārza sistēmā, šajā un tajā sistēmā. Bet, ja viņu nodarbina: "Ak, vaido "A" veido "B"." Tā viņš vienlaicīgi apgūst ABC un tajā pašā laikā atturas no savām nerātnajām darbībām. Līdzīgi ir gan bērnudārza sistēmā, gan garīgās dzīves sistēmā. Ja mēs nododamies garīgām darbībām, tikai tad iespējams atturēties no šīm materiālajām darbībām. Darbības nedrīkst pārtraukt. Darbības nedrīkst pārtraukt. Tas pats piemērs, ka Ardžuna... Drīzāk pirms Bhagavad-gītas noklausīšanās viņš kļuva neaktīvs, lai necīnītos. Bet pēc Bhagavad-gītas noklausīšanās viņš kļuva aktīvāks, bet pārpasaulīgi aktīvs. Tātad garīgā dzīve nenozīmē brīvību no darbībām. Vienkārši mākslīgi nosēžoties, sak, "ak, vairāk nedarīšu neko materiālu. Vienkārši meditēšu", kas gan tā būs par meditāciju? Jūsu meditācija acumirklī pārtrūks tāpat kā pat Višvāmitram Muni, kurš nespēja turpināt savu meditāciju. Mums viemēr simtprocentīgi jābūt nodarbinātiem garīgās darbībās. Tādai būtu jābūt mūsu dzīves programmai. Drīzāk garīgajā dzīvē jūs reti atradīsiet kādu laiku, lai no tās izkļūtu. Jums jābūt tik daudz nodarbēm. Rasa-varjam. Un šāda nodarbošanās var būt iespējama vien tad, kad jūs tajā atrodat kādu pārpasaulīgu prieku.

Tā tas būs izdarīts. Tas tiks izdarīts. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ (ČČ Madhja 23.14-15). Garīgā dzīve, pirmkārt, sākas ar šrādhu, kādu ticību. Tāpat kā jūs laipni esat atnākuši mani klausīties. Jums ir mazliet ticības. Tas ir sākums. Bez ticības jūs nevarat pavadīt savu laiku šeit, jo šeit nav kinoteātra, nav politiski sarunu, nekā no... Var būt, kādam tas šķiet ļoti sauss temats. Ļoti sauss temats. Bet tomēr jūs atnācāt. Kāpēc? Jo jums ir mazliet ticības. "Ak, šeit ir Bhagavad-gīta. Paklausīsimies to." Tātad ticība ir sākums. Neticīgajiem nevar būt garīga dzīve. Ticība ir sākumā. Ādau śraddhā. Śraddhā. Un šī ticība, uzticība, tiklīdz pastiprināta, jums ļaus attīstīties tālu. Tātad šī ticība ir jāstiprina. Tāds ir ticības sākums. Un nu, kamēr padarāt savu ticību stiprāku, jūs vairāk attīstāties garīgajā ceļā. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ (ČČ Madhja 23.14-15). Ja jums ir mazliet ticības, tad jums jāsameklē kāds sādhum sādhu jeb kāds svētais, kāds gudrais, kurš var jums sniegt kādu garīgo apgaismību. To sauc par sādhu-sangu (ČČ Madhja 22.83). Ādau śraddhā. Pamatprincips ir šrādha, un nākamais solis ir sādhu-sanga, biedrošanās ar garīgo apziņu ieguvušām personām. Tās sauc par sādhu. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā. Un ja patiesi ir īsta biedrošanās ar sevi garīgi izpratušām personām, tad tās jums dos kādu garīgo darbību procesu. To sauc par bhadžana-kriju, Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ atha bhajana-kriyā tataḥ anartha-nivṛttiḥ syāt. Un, jums arvien vairāk iesaistoties garīgās darbībās, atbilstoši jūsu materiālās darbības un pieķeršanās materiālajām darbībām izzudīs. Koncentrācija. Kad nododaties garīgām darbībām, jūsu materiālās darbības izzūd. Bet paturiet to prātā. Atšķirība starp materiālajām un garīgajām darbībām ir... Pieņemsim, jūs strādājat kā mediķis. Jūs nedomājat, ka "ja es nodošos garīgām darbībām, tad man būs jāpamet mans amats". Nē, nē. Tas nav tā. Jums jāgarīgo jūsu amats. Tāpat kā Ardžuna bija karavīrs. Viņš kļuva par garīdznieku. Tas nozīmē, ka viņš garīgoja savu militāro darbību.

Tādas tātad ir tehnikas. Tātad ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgaḥ atha bhajana-kriyā tataḥ anartha-nivṛttiḥ syāt (ČČ Madhja 23.14-15). Anartha nozīmē... "Anartha" nozīmē to, kas rada manas ciešanas. Materiālās darbības turpinās palielināt manas ciešanas. Un, ja jūs pieņemat garīgo dzīvi, tad jūsu materiālās ciešanas pakāpeniski tiks samazinātas līdz praktiski pat nullei. Un, kad mēs patiesi esam brīvi no materiālajām simpātijām, tad sākas jūsu īstā garīgā dzīve. Athāsakti. Jūs esat pieķēries. Jūs vairs nevarat atmest. Kad jūsu anaartha-nivriti, kad jūsu materiālās darbības ir pilnībā pārtrauktas, tad jūs nevarat atmest. Athāsakti. Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā (ČČ Madhja 23.14-15). "Ništhā" nozīmē, ka jūsu ticība kļūst stingrāka, toletiktāka, stabilāka. Tato niṣṭhā tato ruciḥ. Ruci. "Ruči" nozīmē, ka jūs vienkārši alksiet pēc garīgā. Jūs nevēlēsieties dzirdēt neko citu kā tikai garīgo vēstījumu. Jums nepatiks nodoties nekam citam kā tikai garīgām darbībām. Jums nepatiks ēst neko, kas nav garīgots. Tā tiks mainīta jūsu dzīve. Tato niṣṭhā athāsaktiḥ. Tad pieķeršanās, tad bhāva. Tad jūs būsiet pārpasaulīgi, es vēlos teikt, ekstātisks. Būs kāda ekstāze. Un tad ir... Tās ir dažādas pakāpes garīgās dzīves augstākajam līmenim. Tato bhāvaḥ. Tato bhāvaḥ. Bhāva, tā bhāva pakāpe ir pareizais līmenis, no kura jūs tieši varat sarunāties ar Visugstāko Kungu.