LV/Prabhupada 0213 - Apturiet Nāvi - Tad Es Redzēšu Jūsu Mistisko Spēku

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Apturiet Nāvi - Tad Es Redzēšu Jūsu Mistisko Spēku - Prabhupāda 0213


Morning Walk -- June 17, 1976, Toronto

Bhakta Džene: Nu, tas manā prātā rada jautājumu, Jūsu Žēlastība. Kristietībā ir bijusi misticisma vēsture no mūsu ēras 100. g. līdz tagadnei. Ir bijuši pāris ievērojami mistiķi, daži ievērojami mistiķi un daudzi citi ne tik ievērojami. Kā jūs iedalāt šos kristiešu mistiķus, protestantus un katoļus?

Prabhupāda: Ir kāds jogas misticisms. Tam nav nekāda sakara ar garīgo dzīvi. Viņi vēlas redzēt brīnumus, galvenokārt, vienkāršie ļaudis. Tāds ir šis mistiskais spēks, parādīt pāris brīnumus un pārsteigt viņus. Tas arī viss. Tam nav nekāda sakara ar garīgo dzīvi.

Bhakra Džene: Iespējams, jūs mani pārpratāt. Es runāju par patiesi garīgiem mistiķiem, kā Svētais Krusta Džons, Svētais Frāncisks no Assisi.

Prabhupāda: Ja ir garīgā kalpošana, kāda vajadzība pēc misticisma? Nav vajadzības. Dievs ir mans saimnieks, es esmu Viņa kalps. Kur ir vajadzība pēc šī bezjēdzīgā misticisma?

Bhakta Džene: Es domāju jēdzienu "misticisms", ko izmantojuši tik daudzi cilvēki izmanto īpaši šeit Apvienotajās Valstīs.

Prabhupāda: Tik daudzi cilvēki, mums nav daļas par tik daudziem cilvēkiem. Ja jūs patiesi esat Dieva kalps, Dievs ir tur, jūs esat kalps. Jūsu darījums ir tur. Vienkārši izpildīt Dieva pavēles. Tas arī viss. Kāpēc jūs vēlaties misticismu? Vienkārši lai parādītu kādus manevrus cilvēkiem? Jūs kalpojat Dievam. Tas arī viss. Un tas, ko Dievs pavēl, ir ļoti vienkārši. Man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65). Kur ir runa par misticismu? Nav tādas runas. Dievs saka: "Vienkārši domā par Mani. Piedāvā savus cieņas apliecinājumus un godini Mani." Tas arī viss. Kur ir vajadzība pēc misticisma? Tā visa ir krāpšana.

Indieties: Es jums saku, ka ir jēdziens...

Prabhupāda: Domājiet pa savam.

Indieties: Nē, kungs. Ir nepareizs jēdziens...

Prabhupāda: Nav nozīmes jūsu domāšanā, ja jūs nenokļūstat pareizā stāvoklī.

Indietis: Nē, kungs. Šis misticisms ir nepareiza uztvere. Viņi saka, ka tas rodas līdz ar garīgo pilnveidošanos. Es domāju, ka tas ir tas, uz ko viņš norāda.

Prabhupāda: Problēma ir, ka mēs ciešam šajā materiālajā pasaulē dzīvi pēc dzīves, un mūsu mērķis ir nokļūt atpakaļ mājās pie Dieva. To viņi nezina. Viņi rāda kādu misticismu. Tas, ko viņi... Pārtrauc nāvi. Tad es redzēšu tavu misticismu. Kas tas par nejēdzīgu misticismu? Vai varat apturēt nāvi? Vai tas ir iespējams? Kāda tad ir nozīme šim misticismam? Tas viss ir neīsts. mana problēma ir tā, ka es pieņemu vienu ķermeni un ciešu, jo, tiklīdz es iegūstu materiālu ķermeni, man ir jācieš. Tad es radu citu ķermeni. Es mirstu. Tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Un atkal sākas jauna nodaļa. Šādi no zāles dzīves līdz padievam es mainu ķermeņus un mirstu, un dzimstu. Tā ir mana problēma. Kāds misticisms līdzēs? Bet to viņi nezina, tā ir problēma. Tas skaidri teikts Bhagavad-gītā. Janma-mṛtyu-jarā-vyādhi-duḥkha-doṣānudarśanam (BG 13.9). Tā ir jūsu problēma. Jūs atkārtoti dzimstat un mirstat, un kamēr jūs dzīvojat, ir tik daudz problēmu. Jarā-vyādhi. Īpaši vecums un slimības. Tā ir problēma. Kāds misticisms jums palīdzēs? Vai misticisms apturēs jūsu dzimšanu, nāvi, vecumu un slimības? Tad tas ir misticisms. Citādi kāda gan jēga kam tik bezjēdzīgam. ... novirza no īstā ceļa. Viņi nezina, kāds ir dzīves mērķis, kāda ir dzīves problēma. Viņi rada kādu misticismu, un kāds nelietis tiecas pēc tā. Tas arī viss. "Šeit ir mistiķis."

Indietis: Cik svarīga ir bhaktu sabiedrība?

Prabhupāda: Jā. Satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ (ŠB 3.25.25). Tādēļ ir nepieciešama sadhu-sanga. Bhaktu sabiedrība. Tas ir vajadzīgs. Tad mūsu dzīve būs veiksmīga. Nevis misticisms.