LV/Prabhupada 0216 - Krišna Ir Pirmšķirīgs, Arī Viņa Bhaktas Ir Pirmšķirīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna Ir Pirmšķirīgs, Arī Viņa Bhaktas Ir Pirmšķirīgi - Prabhupāda 0216


Lecture on SB 1.7.47-48 -- Vrndavana, October 6, 1976

Tāda ir vaišnava attieksme. Para-duḥkha-duḥkhī. Vaišnavs ir para-duḥkha-duḥkhī. Tāda ir vaišnava kvalifikācija. Viņam nerūp viņa paša personīgās problēmas. Bet viņš, vaišnavs kļūst apbēdināts, nomākts, kad cieš cits. Tāds ir vaišnavs. Prahlāda Mahārādžs teica:

naivodvije para duratyaya-vaitaraṇyās
tvad-vīrya-gāyana-mahāmṛta-magna-cittaḥ
śoce tato vimukha-cetasa indriyārtha-
māyā-sukhāya bharam udvahato vimūḍhān
(ŠB 7.9.43)

Prahlāda Mahārādžu tik ļoti terorizēja viņa tēvs, un viņa tēvu nogalināja. Tomēr tad, kad viņam Kungs Nrisimhadēva piedāvāja svētību, viņš to nepieņēma. Viņš teica: "Sa vai vaṇik." Mans Kungs, mēs esam dzimuši radža un tama gunu ģimenē. Radžo-guna, tamo-guna. Asuras ietekmē šīs divas zemākās īpašības, radža un tama guna. Un tos, kuri ir devatas, ietekmē satva guna.

Tās ir trīs gunas, īpašības, materiālajā pasaulē. Satva guna... Tri-guṇamayī. Daivī hy eṣā guṇamayī (BG 7.14). Guṇamayī, triguṇamayī. Šajā materiālajā pasaulē ir satva, radža un tama guna. Tātad tie, kurus ietekmē satva guna, ir pirmšķirīgie cilvēki. Pirmšķirīgie nozīmē pirmā sabiedrības kārta šajā materiālajā pasaulē. Nevis garīgajā pasaulē. Garīgā pasaule ir atšķirīga. Tā ir nirguna, bez materiālām īpašībām. Tur nav pirmās, otrās vai trešās kārtas. Visi ir pirmās kārtas pārstāvji. Tas ir absolūts. Krišna ir pirmās kārtas pārstāvis, Viņa bhaktas arī pārstāv pirmo kārtu. Koki pieder pie pirmās kārtas, arī putni, govis, teliņi. Tādēļ to sauc par absolūtu. Nekāda relatīva otrās kārtas, trešās kārtas vai ceturtās kārtas jēdziena. Nē. Visi ir pirmšķirīgi. Ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhiḥ (Bs. 5.37.). Viss sastāv no ānanda-cinmaya-rasa. Nav iedalījumu. Vai nu būtne atrodas dāsja rasā, vai sākhja rasā, vai vātsalja rasā, vai arī mādhurja rasā, viņi visi ir vienlīdzīgi. Tur nav tādu iedalījumu. bet šeit ir dažādība. Jums patīk šī rasa, man patīk šī rasa, tas ir atļauts.

Tātad šeit, šajā materiālajā pasaulē viņus ietekmē trīs rasas, un Prahlāda Mahārādžs kā Hiranjakašipu dēls domāja, ka "mani ietekmē radža un tama gunas". Viņš ir vaišnavs, viņš ir pārāks par visām gunām, bet vaišnavs nekad nelepojas par savu gunu. Patiesībā viņš nejūtas ļoti attīstīts, viņš ir ļoti apgaismots. Viņš vienmēr domā, ka ir pats zemākais.

tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ
(Čč Adi 17.31)

Tāds ir vaišnavs.