LV/Prabhupada 0223 - Šiem Norādījumiem Jābūt, Lai Izglītotu Visu Cilvēku Sabiedrību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0222
Next Page - Video 0224 Go-next.png

Šiem Norādījumiem Jābūt, Lai Izglītotu Visu Cilvēku Sabiedrību - Prabhupāda 0223


Room Conversation with Ratan Singh Rajda M.P. "Nationalism and Cheating" -- April 15, 1977, Bombay

Prabhupāda: Kāds ir iebildums?

Radžda kungs: Tur nevar būt nekādu iebildumu.

Prabhupāda: Bhagavad-gītā ir pieņemta, un ciktāl esmu sapratis, tad, kad Morardži grasījās arestēt, viņš teica: "Ļaujiet man pabeigt lasīt Bhagavad-gītu." Es to izlasīju avīzē.

Radždas kungs: Jā, viņš teica.

Prabhupāda: Tātad viņš... Viņš ir Bhagavad-gītas bhakta, un ir daudzi citi. Kāpēc tad šī mācība nebūtu jādot visai pasaulei?

Radždas kungs: Nu, es redzēju, ka galvenokārt viņš ceļas 3.30 no rīta, paveic savas pirmās reliģiskās darbības, Bhagavad-gītas lasīšanu un visu to. Un tas notiek divas, trīs stundas. Tad uz septiņiem viņš iznāk no savas istabas, līdzko ir nomazgājies. Tad viņš tiekas (neskaidri).

Prabhupāda: Un šie ārzemju zēni sāk savu Bhagavad-gītas praksi no 3.30 līdz 9.30. Viņiem nav cita darba. Redzat. Jūs esat pētījuši šo mūsu [darbību]; šis Girirādža. Visu dienu viņš darbojas. Viņi visi ir tādi. No rīta 3.30, līdz viņi visi ir noguruši, 9.30, vienkārši Bhagavad-gīta.

Radždas kungs: Brīnišķīgi.

Prabhupāda: Un mums ir tik daudz materiālu. Ja mēs apspriežam šo vienu rindu, tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13), tās sapratnei būs nepieciešams dienas.

Radždas Kungs: Diezgan.

Prabhupāda: Ja tas ir fakts, tathā dehāntara-prāptiḥ and na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20), ko mēs tam darām? Tā ir Bhagavad-gīta. Na jāyate na mriyate vā kadācin na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Tātad tad, kad mans ķermenis ir iznīcināts, es dodos... ... personīgi dodos no durvīm uz durvīm, pārdodot grāmatas un sūtot naudu. Mēs šādi virzām savu misiju. Es negūstu nekādu palīdzību ne no valdības, ne no sabiedrības. Ieraksts ir Amerikas bankā par to, cik daudz ārzemju apmaiņu es veicu. Pat šī vārgā veselība, es stundām strādāju naktī. Un viņi arī man palīdz. Tāds tad ir šī invalīda mēģinājums. Kāpēc gan šeit nenākt? Ja jūs patiesi esat nopietns Bhagavad-gītas students, kāpēc nenākat un nesadarbojaties? Un harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā manorathenāsati dhāvato... (ŠB 5.18.12). Jūs nevarat panākt to, ka sabiedrība kļūs godīga vien ar likumdošanu. tas nav iespējams. Aizmirstiet to. Tas nav iespējams. Harāv abhaktasya kuto.... Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvaiḥ... Ja jūs, ja kāds kļūst par Kunga bhaktu, būs visas labās īpašības. Un harāv abhaktasya kuto mahad... Ja viņš nav bhakta... Tik daudz kas, ir nosodījums no lielu, ietekmīgu līderu puses. Es redzēju šīsdienas avīzē. "Tas vīrs, pat šis vīrs ir noraidīts." Kāpēc? Harāv abhaktasya kuto. Kāds ir labums no kļūšanas par lieliem līderiem, ja viņi nav bhaktas? (Hindi) Jūs esat ļoti saprātīgs, jauns, un tādēļ es mēģinu dot jums kādu ideju, un, ja jūs varat piešķirt šīm idejām kādu veidolu... tas jau ir tur. Tas nav noslēpums. Jums vienkārši jābūt nopietniem, ka šai iestādei jābūt, lai izglītotu visu cilvēku sabiedrību. Nav svarīgs neliels skaits. Tam nav nozīmēs. Ir jābūt ideālam.