LV/Prabhupada 0222 - Nepārtrauciet Virzīt Šo Kustību

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nepārtrauciet Virzīt Šo Kustību -
Prabhupāda 0222


His Divine Grace Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Prabhupada's Disappearance Day, Lecture -- Los Angeles, December 9, 1968

Tātad tā ir tik jauka kustība. Ahaṁ tvaṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ (BG 18.66). Bhagavad-gīta saka, Kungs saka, ka cilvēki cieš savu grēcīgi darbību rezultātā. Neziņa. Neziņa ir grēcīgu darbību iemesls. Tāpat kā šis vīrs nezina. Pieņemsim, svešinieks kā es ierodas Amerikā un nezina... Jo Indijā... Tāpat kā jūsu valstī mašīnu vada no labās puses, Indijā, arī Londonā esmu redzējis, mašīnu vada no kreisās puses. Tātad, pieņemsim, viņš nezina, viņš vada auto no labās puses un iekļūst kādā negadījumā, un viņu aiztur policija. Ja viņš saka, ka "kungs, es nezināju, ka šeit auto vada no kreisās puses", tas nenozīmē, ka viņu attaisnos. Likums viņu sodīs. Tātad neziņa ir iemesls likuma pārkāpšanai jeb grēcīgām darbībām. Un tiklīdz jūs pastrādājat kādu grēcīgu darbību, jums jācieš no tās sekām. Tātad visa pasaule ir neziņā, un neziņas dēļ viņš pakļauts tik daudzām darbībām un pretdarbībām, vai nu labām, vai sliktām. Šajā materiālajā pasaulē nav nekā laba, viss ir slikts. Mēs esam radījuši kaut ko labu un kaut ko sliktu. šeit... Jo no Bhagavad-gītas mēs saprotam, ka šī vieta ir duḥkhālayam aśāśvatam (BG 8.15). Šī vieta ir ciešanām. Kā tad jūs varat teikt šajos ciešanu apstākļos, ka "tas ir labi" vai "tas ir slikti"? Viss ir slikti. Tātad tie, kuri nezina materiālo, saistīto dzīvi, kaut ko izgudro, "tas ir labs, tas ir slikts", jo viņi nezina, ka viss šeit ir slikts, nav nekā laba. Ir jābūt ļoti pesimistiskiem par šo materiālo pasauli. Tad iespējams attīstīties garīgajā dzīvē. Duḥkhālayam aśāśvatam (BG 8.15). Šī vieta ir pilna ciešanu, un, ja jūs apgūstat analītiski, jūs atradīsiet vien ciešanām pilnus stāvokļus. Tādēļ visa problēma ir tā, ka mums jāatsakās no materiālās, saistītās dzīves un Krišnas apziņā jāmēģina pacelties uz garīgo līmeni, līdz ar to paceļoties uz Dieva valstību, yad gatvā na nivartante tad dhāmaṁ paramaṁ mama (BG 15.6), kur nonākot, nevienam vairs nav jāatgriežas šajā ciešanu pilnajā pasaulē. Un tas ir Dieva pārpasaulīgais mājoklis.

Bhagavad-gītā ir apraksts. Šī Krišnas apziņas kustība ir autoritatīva, ļoti svarīga. Nu jūs, amerikāņu zēni un meitenes, kuri uzsākuši šo kustību, lūdzu, uztveriet to nopietni un... Tāda ir Kunga Čaitanjas un mana Guru Mahārādža misija, un mēs arī mēģinām izpildīt šo gribu mācekļu pēctecībā. Jūs esat nākuši, lai man palīdzētu. Man jūs jālūdz, lai tad, kad man jāaiziet, jums ir jādzīvo. Nepārtrauciet virzīt šo kustību, un jūs svētīs Kungs Čaitanja un Viņa Dievišķā Žēlastība Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Prabhupāda.