LV/Prabhupada 0231 - Bhagavāns Nozīmē Tas, Kurš Ir Visa Visuma Īpašnieks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhagavāns Nozīmē Tas, Kurš Ir Visa Visuma Īpašnieks - Prabhupāda 0231


Lecture on BG 2.1-5 -- Germany, June 16, 1974

Tātad Krišnu kā Bhagavānu jeb Dieva Augstāko Personību pieņem autoritātes. Un kas ir Bhagavāns? "Bhagavāns" nozīmē tādu, kuram piemīt visas sešas pilnības. Tas, ka Bhagavānam piemīt visas sešas pilnības, nozīmē, ka Viņš ir bagātākā personība. Cik bagāts ir Bhagavāns jeb Dievs, mēs varam saprast; mēs lepojamies ar to, ka mums pieder pāris akri zemes, bet Bhagavāns ir visa Visuma īpašnieks. Tādēļ Viņu uzskata par bagātāko. Līdzīgi, Viņu izskata par spēcīgāko. Un tāpat Viņš ir pats gudrākais. Un līdzīgi Viņš ir pati bagātākā personība. Tādā veidā tad, kad jūs atrodat tādu personu, kura ir visbagātākā, pati skaistākā, pati spēcīgākā, ja atrodat viņu tādu, tad Viņš ir Bhagavāns jeb Dievs. Tātad tad, kad Krišna redzami atradās uz šīs planētas, Viņš pierādīja, ka Viņam piemīt visas sešas pilnības. Piemēram, visi precas, bet Krišna kā Visaugstākais apprecēja 16 108 sievietes. Bet nav tā, ka Viņš palika kā viens vīrs uz visiem sešpadsmit tūkstošiem sievu. Viņš visu sakārtoja tā, lai nodrošinātu visiem sešpadsmit tūkstošiem sievu atsevišķas pilis. Katra pils, kā ir aprakstīts, bija veidota no pirmšķirīga marmora, un mēbeles bija no ziloņkaula, un vietas sēdēšanai bija no ļoti labas, mīkstas vilnas. Tāds ir apraksts. Ārējā īpašumu sadaļā bija daudz ziedošu koku. Un tas nav viss; Viņš arī sevi izvērsa sešpadsmit tūkstošos tiešo izvērumu. Un Viņš tā dzīvoja ar ikvienu sievu. Tas Dievam nav ļoti grūts darbs. Dievs, kā saka, atrodas visur. Ja mūsu redzeslokā Viņš atrodas sešpadsmit tūkstošos māju, vai tā Viņam ir grūtība?

Šeit ir teikts, ka "śrī-bhagavān uvāca". Runā pati spēcīgākā autoritāte. Tādēļ, lai arī ko Viņš teiktu, tas jāpieņem kā patiesība. Šajā mūsu saistītajā dzīvē, tāpat kā mēs dzīvojam materiālos apstākļos, mums ir četri trūkumi: mēs kļūdāmies, mēs dzīvojam ilūzijā, mēs vēlamies krāpties un mūsu jutekļi ir nepilnīgi. Tātad zināšanas, kas saņemtas no personas, kas inficējusies ar šiem četriem trūkumiem, nav pilnīga. Tādēļ tad, kad jūs saņemat zināšanas no personas, kura ir pārāka par visiem šiem četru veidu trūkumiem, tās ir nevainojamas zināšanas. Mūsdienu zinātnieki teoretizē, ka "tas var būt šādi. Tas var būt tā", bet tās nav pilnīgas zināšanas. Tātad, ja jūs spekulējat ar saviem nepilnīgajiem jutekļiem, kāda gan ir zināšanu vērtība? Tās var būt daļējas zināšanas, bet tās nav pilnīgas zināšanas. Tādēļ mūsu zināšanu saņemšanas process ir gūts no nevainojamas personas. Un tādēļ mēs saņemam zināšanas no Krišnas, Bhagavāna, paša pilnīgākā, kas nozīmē, ka mūsu zināšanas ir pilnīgas. Kā bērns. Viņš var būt nepilnīgs, bet, ja viņa tēvs saka, ka "mans dārgais bērns, tās sauc par brillēm", un ja bērns saka, ka "tās ir brilles", tad zināšanas ir pilnīgas. Jo bērns nepēta, lai noskaidrotu, kādas ir zināšanas. Viņš jautā savam tēvam vai mātei: "Kas tas ir, tētiņ? Kas ir tas, māmiņ?" Un māte saka: "Mans dārgais bērns, tas ir tas." Cits piemērs var tikt dots, ja bērnībā bērns nezina, kas ir viņa tēvs; tad viņš nevar veikt nekādu izpēti. Ja viņš veic pētījumu, lai noteiktu, kas ir viņa tēvs, viņš par savu tēvu nekad neuzzinās. Bet, ja viņš jautā savai mātei "kas ir mans tēvs?" un māte atbild "tas ir tavs tēvs", tad tas ir nevainojami. Tādēļ kā gan jūs varat iegūt zināšanas, zināšanas par Dievu, kurš ir pārāks par jutekļu uztveri? Tāpēc jums jāuzzina tas no Dieva Paša vai Viņa pārstāvja.

Tātad šeit Krišna, Dieva Augstākā Personība, runā, un Viņš ir augstākā autoritāte. Viņš Ardžunam saka šādi: "Aśocyān anvaśocas tvaṁ prajñā-vādāṁś ca bhāṣase": (BG 2.11) "Mans dārgais Ardžuna, tu runā kā mācīts cilvēks, bet tu sēro par tematu, kas nav tā vērts." Gatāsūn agatāsūṁś ca nānuśocanti paṇḍitāḥ. "Gatāsūn" nozīmē "šis ķermenis". Kad tas ir miris vai kad tas ir dzīvs dzīves ķermeniskā apziņa ir muļķība. Tātad neviens mācīts cilvēks neuztver ķermeni tik nopietni. Tādēļ vēdiskajā literatūrā ir teikts, ka "tas, kurš atrodas ķermeniskajā dzīves līmenī, nav nekas vairāk par dzīvnieku." Tādēļ šobrīd bez zināšanām par sevi visa pasaule darbojas ķermeniskajā dzīves apziņā. Ķermeniskā dzīves apziņa ir starp dzīvniekiem. Kaķi un suņu ļoti lepojas, ka kļūst vareni kaķi vai suņi. Līdzīgi, ka cilvēks arī līdzīgi kļūst lepns, ka "es esmu varens amerikānis", "ietekmīgs vācietis", "liels", kāda ir atšķirība? bet tas patiesībā notiek, un tādēļ viņi cīnās kā kaķi un suņi.

To mēs vairāk apspriedīsim rīt.