LV/Prabhupada 0232 - Arī Dievam Ir Greizsirgīgi Ienaidnieki. Vuņus Sauc Par Dēmoniem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Arī Dievam Ir Greizsirgīgi Ienaidnieki. Vuņus Sauc Par Dēmoniem - Prabhupāda 0232


Lecture on BG 2.4-5 -- London, August 5, 1973

Pradjumna: "Ir labāk dzīvot šajā pasaulē, ubagojot, nevis dzīvot uz to dižo dvēseļu rēķina, kas ir mani skolotāji. Lai gan viņi ir mantrausīgi, tie tik un tā ir pārāki. Ja viņi ir nogalināti, mūsu ieguvums būs asinīm aptraipīts."

Prabhupāda: Tātad pirmā problēma Ardžunam bija, kā nogalināt radiniekus, ģimenes locekļus. Kad viņu norāja Krišna kā draugs, ka "kāpēc tu esi tik vājš? Neesi vājš. Tas ir sentiments. Tāda veida līdzjūtība ir sentiments. Uttiṣṭha. Attopies, celies un cīnies!" Bet viņš var... Ja es nevēlos kaut ko darīt, es varu piedāvāt daudzas lūgšanas. Vai redzat? Tālāk viņš turpina par gurūn: "Labi, Krišna, tu runā par maniem radiniekiem. Es pieņemu to kā savu vājību. Bet kā gan Tu ierosini man nogalināt manu guru? Dronāčārja ir mans guru. Un Bhīšmadēva arī ir mans guru. Vai tu vēlies, lai es nogalinu savu guru? Gurūn hi hatvā. Un ne tikai parastu guru. Nav tā, ka viņi ir parasti cilvēki. Mahānubhāvān. Bhīšma ir dižs bhakta, un līdzīgi arī Dronāčārja, dižena personība. Mahānubhāvān. Tātad kathaṁ bhīṣmam ahaṁ saṅkhye droṇaṁ ca madhusūdana (BG 2.4). "Viņi ir divas diženas personības. Viņi ir ne tikai mani guru, bet viņi ir arī dižas personības." Un Krišna tiek nosaukts kā "Madhusūdana", kas nozīmē... Madhu bija Krišnas ienaidnieks, dēmons. Tādēļ Viņš to nogalināja. Tātad "Tu esi Madhusīdana, Tu esi Savu ienaidnieku nogalinātājs. Vai Tu vari dot kaut jel kādus pierādījumus, ka Tu esi nogalinājis Savu guru? Kādēļ tad Tu prasi to darīt man?" Tāds ir skaidrojums. Iṣubhiḥ pratiyotsyāmi pūjārhāv ari-sūdana. Atkal Ari-sūdana. "Ari" nozīmē "ienaidnieks". Madhusūdana - tieši "Madhu dēmona nogalinātājs". Un tālāk Arisudana. "Ari" nozīmē "ienaidnieks". Tātad Krišna ir nogalinājis tik daudzus dēmonus, ari, kuri ieradās ar Viņu cīnīties kā ienaidnieki. Tādēļ Viņa vārds ir Arisudana.

Tātad Krišnam ir arī ienaidnieki, ko tad teikt par mums pašiem. Šī materiālā pasaule ir radīta tā, ka jums ir jābūt kādiem ienaidniekiem. Matsaratā. "Matsaratā" nozīmē skaudība, greizsirdība. Šī materiālā pasaule ir tāda. Tātad Dievam ir greizsirdīgi ienaidnieki. Tos sauc par dēmoniem. Vienkārša greizsirdība vai vai ienaidnieks ir dabiski. Bet pat Dievam. Tikai vakar vakarā kāds mani apmeklēja. Viņš iebilda, ka "kāpēc Krišnu vajadzētu pieņemt kā Dievu?" Tāda bija viņa iebilde. Tātad Krišnam ir ienaidnieki. Tādēļ Krišna... Ne tikai Viņš, bet ikviens šajā materiālajā pasaulē ir Krišnas ienaidnieks. Ikviens. Jo viņi vēlas sacensties ar Krišnu. Krišna saka, ka bhoktāram: "Es esmu augstākais baudītājs." Sarva-loka-maheśvaram: (BG 5.29) "Es esmu visa īpašnieks." Un arī Vēdas apstiprina: īśāvāsyam idaṁ sarvam (ĪŠO 1). "Viss ir Visuaugstā Kunga Kunga īpašums." Sarvaṁ khalv idaṁ brahma. Tādi ir Vēdu norādījumi. Yato vā imāni bhūtāni jāyante: "No kura radies viss." Janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1). Tā ir Vēdu versija. Tomēr mēs kā ienaidnieki [sakām]: "Nē, kāpēc Krišnam būtu jābūt īpašniekam. Es esmu īpašnieks. Kāpēc tikai Krišnam jābūt Dievam? Man ir cits Dievs. Šeit ir cits Dievs.