LV/Prabhupada 0239 - Lai Saprastu Krišnu, Nepieciešami Īpaši Jutekļi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Lai Saprastu Krišnu, Nepieciešami Īpaši Jutekļi - Prabhupāda 0239


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

Tātad šī līdzjūtība ir kā Ardžunas līdzjūtība. Līdzjūtība, nu valsts jūt līdzi slepkavam, lai tas netiktu nogalināts. Tas ir Ardžuna. Tas ir hridaya-daurbalyam. Tas nav pienākums. Ir jāizpilda pienākums, ko likusi pārāka autoritāte, ļoti apņēmīgi, bez jebkādas apspriešanas. Tāda veida līdzjūtība ir sirds vājums. Bet parasts cilvēks to nesapratīs. Tādēļ, lai saprastu Krišnu, nepieciešami īpaši jutekļi, īpaši jutekļi, nevis parasti. Vai "īpaši jutekļi" nozīmē, ka jums jāizņem acis un jāieliek citas? Nē. Jums jāattīrās. Tat-paratvena nirmalam (Čč Madhja 19.170). Tāpat kā, ja jums ir kāda acu slimība, jūs pielietojat zāles, un, kad tās ir skaidras, jūs visu skaidri redzat; līdzīgi ar šiem trulajiem jutekļiem mēs nevaram saprast, kas ir Krišna. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Brs. 1.2.234.). Kā Šrī Krišnas nāmādau, Krišnas vārds, veidols, īpašības, un tā tālāk, nevar saprast ar šiem trulajiem jutekļiem, kā gan to izdarīt? Sevonmukhe hi jihvādau. Atkal jihvādau, sākot no mēles, savaldot mēli. Tikai paskat, tas ir kas konkrēts: "Jums jāsaprot Krišna, kontrolējot mēli?" Tas ir kaut kas brīnišķīgs. Kā tas ir? Man jāsavalda sava mēle, lai saprastu Krišnu? Bet tāds ir šāstru norādījums: sevonmukhe hi jihvādau. "Džihvā" nozīmē "mēle". Tātad, lai redzētu Krišnu, lai saprastu Krišnu, pirmais, ir jākontrolē mēle. Tādēļ mēs sakām, lai neēdat gaļu, nelietojat alkoholu. Jo tā ir mēles savaldīšana. Mēle ir pats spēcīgākais ienaidnieks kā juteklis, baudkārs juteklis. Un šie nelieši saka: "Nē, jūs varat ēst, kas vien jums tīk. Tam nav nekāda sakara ar reliģiju." Bet Vēdu šāstras saka: "Tu, nelieti, vispirms savaldi savu mēli. Tad tu varēsi saprast, kas ir Dievs." Tos sauc par Vēdu norādījumiem - pilnība. Ja jūs valdāt pār savu mēli, tad jūs kontrolējat savu vēderu un ģenitālijas. Rūpa Gosvāmī norāda:

vāco-vegaṁ manaso krodha-vegam
jihvāvegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viṣaheta dhīraḥ
sarvām apīmāṁ sa pṛthiviṁ sa śiṣyāt.
(Norādījumu nektārs 1 1)

Norādījums ir, ka ikviens, kas kļuvis spējīgs savaldīt mēli, kontrolēt prātu, dusmas, vēderu un ģenitālijas -, ja ir sešas no kontrolēm, tad kontrolētājs ir cienīgs kļūt par garīgo skolotāju, viņš var pieņemt mācekļus visā pasaulē. Un, ka ja jūs nespējat kontrolēt savu mēli, ja nevarat savaldīt dusmas, valdīt pār savu prāta stāvokli, tad kā gan jūs varat kļūt par garīgo skolotāju? Tas nav iespējams. Pṛthiviṁ sa śiṣyāt. Tas, kurš... Tas tiek saukts par gosvāmī, gosvāmī vai svāmī, jutekļu saimnieku. Sešu veidu jutekļu kontrolētājs.

Tātad sākums ir džihvā. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ [Brs . 1.2.234.]. Seva. Mēli var iesaistīt kalpošanā Kungam. Kā? Skandējiet Harē Krišna, vienmēr slaviniet. Vācāṁsi vaikuṇṭha-guṇānuvarṇane. "Vācāṁsi" nozīmē "runāšana". Runāšana un garšošana ir mēles funkcijas. Tātad iesaistiet mēli kalpošanā Kungam, slavējot. Kad vien... Pieņemiet zvērestu, ka "lai arī kad es runātu, es vienkārši runāšu, slavēšu Krišnu, neko vairāk." Tā ir mēles savaldīšana. Ja neatļaujat savai mēlei runāt neko bezjēdzīgu, grāmya-kathā... Mēs dažreiz sēžam kopā un runājam par tik daudzām muļķībām. Tas ir jākontrolē. "Nu es esmu iesaistījis savu mēli kalpošanā Kungam, tādēļ nedrīkstu runāt neko par jutekļu apmierināšanu." Tā ir mēles kontrole. "Es nedrīkstu ēst neko, kas nav piedāvāts Krišnam." Tā ir mēles savaldīšana. Šīs ir mazas metodes, bet tām ir liela, liela vērtība; Krišna būs iepriecināts ar askēzēm, un Viņš atklās. Jūs nevarat saprast. Jūs nevarat redzēt Krišnu. Jūs nevarat pavēlēt Krišnam: "Krišna, lūdzu, nāc, dejo un spēlē flautu. Es tevi apskatīšnu." Tā ir pavēle. Krišna nav pakļauts jūsu pavēlēm. Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu sniedz mums norādījumus: aśliṣya vā pāda-ratāṁ pinastu māṁ marma-hatāṁ karotu vā adarśanam (Čč Antja 20.47).