LV/Prabhupada 0242 - Ir Ļoti Grūti Mūs Atgriezt It Sākotnējā Civilizācijas Darbībā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ir Ļoti Grūti Mūs Atgriezt It Sākotnējā Civilizācijas Darbībā - Prabhupāda 0242


Lecture on BG 2.3 -- London, August 4, 1973

Prabhupāda: Tikai vakar mēs lasījām, kad Manu, Vaivasvatu Manu, ieradās pie Kardama Muni; viņš saņem: "Kungs, es zinu, ka tavs apmeklējums nozīmē, ka tu esi taisnīgs...," Kā to sauc, eksaminētājs?

Bhakta: Pārbaudītājs.

Prabhupāda: Pārbaudīšana, jā. Pārbaudīšama. "Tava ierašanās nozīmē, ka vai nu varnāšrama... Vai brāhmans patiesi darbojas kā brāhmans, kšatrijs - kā kšatrijs." Valdnieks apmeklē. Valdnieka apmeklējums nav izpriecu brauciens par valsts līdzekļiem, tā taikt, kaut kur auzbraukt un atgriezties. Nē. Viņš bija... Dažreiz maskējies valdnieks mēdza vērot, vai tiek uzturēta varnāšrama-dharma, pareizi ievērota, vai kāds vienkārši neiznieko laiku kā hipijs. Nē, tas nevar būt darīts tā. Tas nevar būt veikts tā. Nu jūsu valdībā ir kaut kāda inspekcija, ka neviens nav nodarbināts, bet... bez darba. Bet tik daudz kas nav praktiski izpētīts. Taču valdības pienākums ir visu pārraudzīt. Varnāśramācaravatā, viss darbojas kā brāhmans. Vienkārši ar viltu kļūstot par brāhmaniem, krāpjoties kļūstot par kšatrijiem - nē. Jums jādara, Tāds tātad bija valdnieka pienākums, valdības pienākums. Nu viss ir ačgārni. Visam vairs nav praktiskas vērtības. Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu teica: kalau...

harer nāma harer nāma
harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva
nāsty eva gatir anyathā
(Čč Ādi 17.21)

Ir ļoti grūti nogādāt mūs atpakaļ sākotnējā civilizācijas darbībā. Vaišnavam, kā es skaidroju, tri-daśa-pūr ākāśa-puṣpāyate durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī. Tātad kontrolēt jutekļus ir durdānta. "Durdānta" nozīmē "grūts". Ir ļoti, ļoti grūti valdīt pār jutekļiem. Tādēļ jogas process, mistiskās jogas process - tikai praktizēt, kā kontrolēt jutekļus. Bet bhaktam... Viņi... Tāpat kā mēle; ja tā ir nodarbināta tikai Harē Krišna mantras skandēšanā un tikai Krišnas prasādam ēšanā, viss ir savaldīts, nevainojams jogs. Ideāls jogs. Bhaktam ar jutekļiem nav problēmu, jo bhakta zina, kā Kunga kalpošanā iesaistīt ikkatru jutekli. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanam (Čč Madhja 19.170). Tā ir bhakti. "Hrišīka" nozīmē "jutekļi". Kad jutekļi ir nodarbināti kalpošanā Krišnam, Hrišīkēšam, tad nav vajadzības piekopt jogu. Tie automātiski ir iegrožoti kalpošanā Krišnam. Tiem nav citas nodarbošanās. Tas ir augstākais. Tādēļ Krišna saka:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntarātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(BG 6.47)

"Pirmklasīgs jogs ir tas, kurš vienmēr domā par Mani." Tādēļ šī Harē Krišna mantras skandēšana, ja mēs vienkārši skandējam un klausāmies, tad esam pirmklasīgi jogi. Tāds tad ir process. Krišna Ardžunam izsaka savu vēlmi, ka "kāpēc tu ļauj savam prātam būt vājam? Tu esi Manā aizsardzībā. Es pavēlu tev cīnīties. Kāpēc tu noliedz? Tāds ir skaidrojums.

Liels jums paldies.