LV/Prabhupada 0245 - Visi Mēģina Apmierināt Savus Jutekļus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Visi Mēģina Apmierināt Savus Jutekļus - Prabhupāda 0245


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Tātad Krišna ir jutekļu saimnieks. Visa pasaule pūlas apmierināt jutekļus. Vienkārša filozofija, patiesība ir, ka "vispirms lai bauda Krišna. Viņš ir saimnieks. Tad viņš ir saimnieks. Pēc tam varam baudīt mēs." Tena tyaktena bhuñjīthā. Īšopanišada saka, ka viss pieder Krišnam. Īśāvāsyam idaṁ sarvam: (ĪŠO 1) "Viss pieder Krišnam." Tā ir kļūda. Viss pieder Krišnam, bet mēs domājam: "Viss pieder man." Tā ir ilūzija. Ahaṁ mameti (ŠB 5.5.8). Ahaṁ mameti. Janasya moho 'yam ahaṁ mameti. Tā ir ilūzija. Visi domā: "Es esmu šis ķermenis, un viss, ko atrodam šajā pasaulē, ir domāts manai baudai." Tā ir civilizācijas kļūda. Zināšanas ir: "Viss pieder Dievam. Es varu pieņemt to, ko Viņš man dod, laipni atļauj." Tena tyaktena bhuñjīthā. Tā nav vien vaišnavu filozofija, tas ir fakts. Neviens [cits] nav īpašnieks. Īśāvāsyam idaṁ sarvam. Ikviens... Krišna saka: "Es esmu baudītājs. Es esmu īpašnieks." Sarva-loka-maheśvaram (BG 5.29). Mahā-īśvaram. "Mahā" nozīmē "dižs". Mēs varam uzdot sevi kā "īšvaram", kontrolētājus, bet Krišna raksturots kā mahā-īšvaram jeb "kontrolētāja kontrolētājs". Tāds ir Krišna. Neviens [cits] nav neatkarīgs kontrolētājs.

Tādēļ Krišnu raksturo kā Hrišīkēšu. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (Čč Madhja 19.170). Un "bhakti" nozīmē kalpot Hrišīkēšam ar hrišīku. "Hrišīka" nozīmē "jutekļi". Krišna ir jutekļu saimnieks, un tādēļ, lai arī kādi jutekļi mums būtu, to saimnieks un īpašnieks ir Krišna. Tātad tad, kad mūsu jutekļi ir iesaistīti jutekļu saimnieka apmierināšanā, to sauc par bhakti. Tāda ir "bhakti" jeb garīgās kalpošanas definīcija. Un tad, kad jutekļi ir iesaistīti jutekļu apmierināšanā, nevis saimnieka labad, to sauc par kāmu. Kāma un prēma. "Prēma" nozīmē mīlēt Krišnu un darīt visu Krišnas apmierināšanai. Tā ir prēma, mīlestība. Un "kāma" nozīmē visu, kas darīts savu jutekļu apmierināšanai. Tāda ir atšķirība. Jutekļi ir vidutāji. Vai nu jūs apmierināt savus jutekļus, vai apmierināt Krišnas jutekļus. Bet tad, kad apmierināt Krišnas jutekļus, jūs kļūstat pilnīgs, un tad, kad apmierināt savus jutekļus, jūs kļūstat nepilnīgs, ilūzijas pārņemts. Jo jūs nespējat apmierināt savus jutekļus. Bez Krišnas tas nav iespējams. Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (Čč Madhja 19.170).

Tādēļ jutekļi ir jāattīra. Šobrīd ikviens mēģina apmierināt savus jutekļus. Ahaṁ mameti. Janasya moho 'yam (ŠB 5.5.8). Puṁsaḥ striyā maithunī-bhāvam etat. Visa materiālā pasaule ir... Ir divas dzīvās būtnes, vīrišķā un sievišķā. Vīrišķā mēģina apmierināt savus jutekļus, arī sievišķā mēģina apmierināt savējos. Tā sauktā "mīlestība" nozīmē... Tā nav mīlestība. Tā nevar būt... Jo ne vīrietis, ne sieviete nemēģina apmierināt otra jutekļus. Ikviens mēģina apmierināt savus jutekļus. Sieviete mīl vīrieti, lai apmierinātu savus jutekļus, un vīrietis mīl sievieti, lai apmierinātu... Tādēļ, tiklīdz ir kaut neliels traucēklis jutekļu apmierināšanai, tūdaļ seko šķiršanās. "Es to nevēlos." Jo centrā ir savu jutekļu apmierināšana. Mēs varam veikt ārēju izrādi: "Ak, es tevi tik ļoti mīlu. Es tik ļoti tevi mīlu." Tā nav mīlestība. Tā visa ir kāma, iekāre. Materiālajā pasaulē nav iespējas mīlēt. Tas nav iespējams. Tā sauktā mīlestība ir tikai krāpšana. "Es tevi mīlu. Es mīlu tevi, jo tu esi skaists/a. Tas apmierinās manus jutekļus. Tā kā tu esi jauns/a, tas apmierinās manus jutekļus." Tāda ir pasaule. To nozīmē materiālā pasaule. Puṁsaḥ striyā maithunī-bhāvam etat. Viss pamatprincips šai materiālajai pasaulei ir jutekļu apmierināšana. Yan maithunādi-gṛhamedhi-sukhaṁ hi tucchaṁ kaṇḍūyanena karayor iva duḥkha-duḥkham (ŠB 7.9.45).