LV/Prabhupada 0246 - Visas Labās Īpašības Izpaužas Tā ķermenī, Kurš Kļūst Par Krišnas Bhaktu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Visas Labās Īpašības Izpaužas Tā ķermenī, Kurš Kļūst Par Krišnas Bhaktu - Prabhupāda 0246


Lecture on BG 2.9 -- London, August 15, 1973

Šī materiālā pasaule, tā sauktā mīlestība, sabiedrība, draudzība un mīla - tas viss ir atkarīgs no jutekļu apmierināšanas, maithunādi, sākot no seksa. Yan maithunādi gṛhamedhi-sukhaṁ hi tuccham. Tātad tad, kad atbrīvojamies no šīs maithunādi-sukham, tad kļūstam atbrīvoti, iegūstam atbrīvi, kļūstam svāmī, gosvāmī. Kamēr esam pieķērušies šim maithunādi, dzimumtieksmei, neesam ne svāmī, ne gosvāmī. "Svāmī" nozīmē, ka persona kļūst par jutekļu saimnieku. Kā Krišna ir jutekļu saimnieks, tiklīdz kāds sāk apzināties Krišnu, arī viņš kļūst par jutekļu saimnieku. Nav tā, ka jutekļu darbība jāpārtrauc. Nē. Tā jākontrolē. "Kad nepieciešams, es tos izmantošu, citādi ne." Tāds ir jutekļu saimnieks. "Es nerīkošos jutekļu ietekmē. Jutekļiem jādarbojas manā vadībā." Tas ir svāmī.

Tādēļ Ardžunu sauc par Gudākēšu. Viņš ir saimnieks... Arī viņš, kad viņam tīk. Viņš nav gļēvulis, bet viņš ir līdzjūtīgs, jo ir bhakta. Jo viņš ir Krišnas bhakta... Ikviens, kurš kļūst par Krišnas bhaktu, savā ķermenī izpauž visas labās īpašības. Yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ (ŠB 5.18.12). Visas dievišķās īpašības. Arī Ardžuna ir... Kā gan citādi viņš kļūtu par tuvu Krišnas draugu, ja vien neatrastos līdzīgā stāvoklī? Draudzība kļūst ļoti stipra, kad abi draugi ir vienlīdzīgi: tas pats vecums, tā pati izglītība, tas pats prestižs, tāds pats skaistums. Jo līdzīgāki ir stāvokļi, jo spēcīgāka draudzība. Tātad Ardžuna ir tādā pašā līmenī kā Krišna. Gluži kā, ka kāds kļūst par prezidenta draugu, valdnieka draugu vai valdnieces draudzeni. Tātad viņš nav parasts cilvēks. Viņam jāatrodas tādā pašā stāvoklī. Gluži kā Gosvāmī. Kad Gosvāmī atteicās no ģimenes dzīves... Šrīnivāsa Āčārja aprakstījia: tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇiṁ sadā tucchavat. Maṇḍala-pati, lieli, vareni līderi, maṇḍala-pati. Vareni, ietekmīgi līderi, zamindāri, lieli, vareni cilvēki. Viņš bija ministrs. Kurš gan varētu kļūt par viņa draugu, ja vien arī viņš nebūtu ļoti ietekmīgs cilvēks? Rūpa Gosvāmī atteicās no viņu sabiedrības. Tiklīdz Rūpa Gosvāmī un Sanātana Gosvāmī iepazinās ar Šrī Čaitanju Mahāprabhu, viņi nekavējoties izlēma atteikties no ministru posteņiem, pievienoties Šrī Čaitanjam Mahāprabhu un palīdzēt Viņam. Lai Viņam kalpotu, ne palīdzētu. Šrī Čaitanjam Mahāprabhu nav vajadzīga neviena palīdzība. Bet, ja mēs mēģinām biedroties un kalpot Viņam, tad mūsu dzīves ir izdevušās. Tāpat kā Krišna saka... Krišna ieradās sludināt Bhagavad-gītu. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ (BG 18.66). Tāda bija Viņa misija: "Šie nelieši kļuvuši par tik daudz kā kalpiem: sabiedrības, draudzības, mīlestības, reliģijas, šī un tā, tik daudz kā, tautības, kopienas. Šiem neliešiem jāpārtrauc visas šīs bezjēdzīgās darbības." Sarva-dharmān parityajya: "Atmetiet visu šo bezjēdzīgo. Vienkārši uzticiet sevi Man." Tā ir reliģija. Kāpēc gan citādi Krišna ierosinātu, ka "sarva-dharmān parityajya" (BG 18.66), "atmetiet visu veidu reliģijas?" Viņš ieradās — dharma-saṁsthāpanārthāya. Viņš ieradās, lai no jauna nostiprinātu reliģijas principus. Nu Viņš saka, ka "sarva-dharmān parityajya" - "Atmetiet visu." Tas nozīmē visu, kas ir bez Krišnas apziņas, bez Dieva apziņas - tas viss ir krāpšanās pilna reliģija. Tās nav reliģija. "Reliģija" nozīmē "harmāṁ tu sākṣat bhagavat-praṇītam", Visaugstā Kunga pavēli. Ja mēs nezinām, kas ir Visaugstais Kungs, ja mēs nezinām, kāda ir Visaugstā Kunga pavēle, kur tad ir reliģija? Tā nav reliģija. Tas var slēpties zem reliģijas vārda, bet tā ir krāpšana.