LV/Prabhupada 0249 - Tika Izvirzīts Jautājums, Kāpēc Notiek Karš

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tika Izvirzīts Jautājums, Kāpēc Notiek Karš - Prabhupāda 0249


Lecture on BG 2.6 -- London, August 6, 1973

Tātad nav runas par to, ka Ardžuna apsver, vai cīnīties vai ne. Tam svētību devis Krišna, tādēļ cīņai ir jānotiek. Tāpat kā tad, kad mēs staigājām, radās jautājums: "Kāpēc notiek karš?" Tas nav ļoti sarežģīts temats, lai saprasti, jo ikvienam no mums ir kaujas gars. Pat bērni cīnās, kaķi un suņi cīņās, putni cīnās, skudras cīnās. Mēs to esam redzējuši. Kāpēc gan ne cilvēki? Kaujas gars viņos ir. Tāda ir viena no dzīvības apstākļu pazīmēm. Cīņa. Kad gan jānotiek šai cīņai? Protams, šobrīd viņi cīnās ar ambiciozajiem politiķiem. Bet cīņa saskaņā ar vēdisko civilizāciju nozīmē dharma-yuddha. Par reliģiskajiem principiem. Nevis kaprīzi pēc politiskajām idejām, ismiem. Tāpat kā nu notiek cīņa divās politiskajās grupās, starp kumunistiem un kapitālistiem. Viņi mēģina vien izvairīties no cīņas, bet cīņai jānotiek. Tiklīdz Amerika ir kādā laukā, tūdaļ tur ir arī Krievija. Pēdējā karā starp Indiju un Pakistānu, tiklīdz prezidents Niksons sūtīja septīto floti pār Indijas Okeānu, Bengālijas līci, gandrīz Indijas priekšā... Tas bija nelegāli. Bet ļoti uzpūtīgā Amerika. Tā tika sūtīta Septītā Flote, varbūt, lai izrādītu līdzjūtību Pakistānai. Bet tūlīt tur parādījās arī mūsu Krievijas draugs. Tādēļ Amerikai bija jāatkāpjas. Citādi, es domāju, Amerika būtu uzbrukusi kā Pakistānas pārstāve.

Tātad tas notiek. Cīņu jūs apturēt nevarat. Daudzi cilvēki domā, kā apturēt karu. tas nav iespējams. Tas ir bezjēdzīgs ierosinājums. Tas nevar būt. Jo kaujas gars ir ikvienā. Tāda ir dzīvās būtnes pazīme. Pat bērni, kuriem nav politikas, nav ienaida, cīnās piecas minūtes, tad atkal ir draugi. Tātad ir kaujas gars. Kā gan to pielietot? Ir mūsu Krišnas apziņas kustība. Mēs sakām, apziņa. Mēs nesakām "Pārstāj cīnīties" vai "Dari šo, to, to", nē. Viss jādara Krišnas apziņā. Tāda ir mūsu propaganda. Nirbandha-kṛṣṇa-sambandhe. Lai arī ko jūs darītu, tam ir jābūt saskaņā ar Krišnas apmierināšanu. Ja Krišna ir apmierināts, tad jūs darbojaties. Tā ir Krišnas apziņa. Kṛṣṇendriya tṛpti vāñchā tāra nāma prema (Čč Ādi 4.165). Tā ir mīlestība. Tāpat kā tad, ja jūs kādu mīlat, sava iemīļotā dēļ jūs varat darīt visu, un mēs dažkārt darām. Līdzīgi arī tas pats jāattiecina uz Krišnu. Tas arī viss. Mēģiniet izglītot, kā mīlēt Krišnu un darboties tikai Krišnas dēļ. Tāda ir dzīves pilnība. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (ŠB 1.2.6). "Bhakti" nozīmē "kalpošana", bhaja-sevāyām. "Bhaj-dhātu" tiek lietots par kādu, lai tiek tiktu sniegta kalpošana, bhadža. Un bhadža; ir sanskrita gramatika, kti-pratyaya, lai izveidotu lietvārdu, Tas ir darbības vārds. Tātad ir pratyayas, kti pratyaya, ti pratyaya, daudzas pratjajas. Tātad bhaj-dhātu kti, vienlīdzīgs ar bhakti. Tātad "bhakti" nozīmē apmierināt Krišnu. Bhakti nevar pielietot nevienam citam. Ja kāds saka, ka "esmu liels Kālī, dievietes Kālī bhakta", tā nav bhakti, tas ir bizness. Jo jebkura jūsu pielūgtā padieva godināšanai ir kāds iemesls. Galvenokārt cilvēki kļūst par dievietes Kālī bhaktām, lai ēstu gaļu. Tāds ir viņu mērķis. Vēdu kultūrā tiem, kuri ēd gaļu, ieteikts: "Neēdiet gaļu, kas iegādāta lopkautuvē vai tirgū." Patiesībā šī lopkautuvju uzturēšanas sistēma nekad nebija pastāvoša visā pasaulē. Tas ir pēdējā laika izgudrojums. Mēs dažreiz runājam ar kristiešu džentlmeņiem, un mēs jautājam, ka "Kungs Kristus saka, ka jums nebūs nokaut; kāpēc tad jūs nogalināt?" Viņi dod pierādījumus, ka "arī Kristus dažreiz ēda gaļu". Dažreiz kristus ēda gaļu, lai būtu, bet vai Kristus teica, lai uzturat lielas, ietilpīgas lopkautuves un ēdat gaļu?" Tam nav pat jēgas. Kristus varēja būt ēdis. Dažreiz viņš... Ja nebūtu nekā cita pieejama, ko tad jūs darītu? tas ir cits jautājums. Lielas nepieciešamības gadījumā, kad nav citas pārtikas, izņemot gaļu... Tāds laiks tuvojas. Šajā Kali jugas laikmetā pakāpeniski graudaugu skaits samazinās. Tas teikts Šrīmad-bhāgvatam divpadsmitajā dziedājumā. Būs rīsu, graudaugu, piena, cukura iztrūkums. Būs jāēd gaļa. Tāds būs stāvoklis. Un varbūt pat būs jāpārtiek no cilvēka miesas. Tāda grēcīga dzīve ir degradējoša tik lielā mērā, ka viņi kļūs arvien grēcīgāki. Tān aham dviṣataḥ krūrān kṣīpāmy ajasram andhe-yoniṣu (BG 16.19). Tie, kuri ir dēmoni, kuri ir grēcīgi, pēc dabas likuma tiek novietoti šādos apstākļos. Viņi kļūs arvien dēmoniskāki, tiktāl, ka nespēs saprast, kas ir Dievs. Tāds ir dabas likums. Ja vēlaties aizmirst ievu, tad Dievs novietos jūs tādos apstākļos, ka nekad nevarēsiet saprast, kas ir Dievs. Tāda ir dēmoniskā dzīvē. Arī tāds laiks pienāk. Šobrīd joprojām ir tādi, kuri interesējas, kas ir Dievs. Arto arthārtī jijñāsu jñānī (Čč Madhja 24.95). Bet priekšā ir laiks, kad nebūs saprāta izprast Dievu. Tāds ir pēdējais Kali jugas posms, un tad Kalki avatārs, ieradīsies Kalki avatārs. Un tad nebūs Dieva apziņas sludināšanas, vienkārši nogalināšana. Ar savu zobenu Kalki avatārs vienkārši slaktēs. Tad atkal iestāsies Satja juga. Atkal pienāks zelta laikmets.