LV/Prabhupada 0256 - Šajā Kali-jugā Krišna Ir Ieradies Sava Vārda Veidolā, Harē Krišna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šajā Kali-jugā Krišna Ir Ieradies Sava Vārda Veidolā, Harē Krišna - Prabhupāda 0256


Lecture on BG 2.8 -- London, August 8, 1973

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
saṅgopaṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtanaiḥ prāyair
yajanti hi sumedhasaḥ
(ŠB 11.5.32)

Tātad šeit, šajā istabā, īpaši, kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇam, šeit ir Čaitanja Mahāprabhu. Viņš ir Pats Krišna, bet viņa veidols ir akrišna, nav melnīgsnējs. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣa... "Tviṣa" nozīmē "pēc uzbūves". Akrišna. Dzeltenīgs. Saṅgopaṅgāstra-pārṣadam. Un Viņu pavada Viņa biedri. Nitjānanda Prabhu, Advaita Prabhu, śrīvāsādi gaura-bhakta-vṛnda. Tāda ir šī laikmeta godināmā Dievība. Kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇa. Kāds tad ir godināšanas process? Yajñaiḥ saṅkīrtanair prāyair yajanti hi sumedhasaḥ. Šī sankīrtana jagja, kā mēs to veicam Kunga Čaitanjas, Nitjānandas un citu priekšā, tā ir nevainojama jagjas veikšana šajā laikmetā. Citādi, neviens cits... Tādēļ tas ir veiksmīgi. Tā ir vienīgā ieteiktā jagja. Citas jagjas, Rādžasūja jagja, šī un tā jagja... Ir tik daudzas jagjas. Un dažreiz Indijā viņi veic tā sauktās jagjas. Viņi ievāc kādu naudu. tas arī viss. tas nevar būt veiksmīgi, jo nav jagjas veicošu brāhmanu. Šādi brāhmani šobrīd neeksistē. Jagjas veicošs brāhmans mēdza pārbaudīt, cik precīzi tiek izrunāta Vēdiskā mantra. Pārbaude sastāvēja no tā, ka kāds dzīvnieks tika ievietots ugunī un ieguva jaunu ķermeni. Tā tika pārbaudīts, ka jagja ir veiksmīgi izpildīta. Brāhmani, jagjas veicošie brāhmani, izrunāja Vēdu mantras pareizi. Tāds ir pārbaudījums. bet kur tādus brāhmanus atrast šajā laikmetā? Tādēļ jagjas nav ieteiktas. Kalau pañca vivarjayet aśvamedham, avalambhaṁ sannyāsaṁ bāla-paitṛkam, devareṇa suta-pitṛ kalau pañca vivarjayet (Čč Ādi 17.164). Tātad šajā laikmetā jagju nav. Nav jagjas veicošu brāhmanu. Vienīgā jagja ir skandēt Harē Krišna mantru un ekstāzē dejot. Tā ir vienīgā jagja.

Tātad rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam (BG 2.8). Agrāk bija tik daudzi dēmoni, kuri iekaroja padievu karaļvalsti. Rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam. Kā Hiranjakašipu. Viņš izplatīja savu varu pat Indras karaļvalstī. Indrāri-vyākulaṁ lokaṁ mṛdayanti yuge yuge (ŠB 1.3.28). Indrāri. "Indrāri" nozīmē "Indras ienaidnieks". Indra ir debesu planētu valdnieks, un ienadnieki viņam ir dēmoni. Padievi un viņu ienaidnieki, dēmoni. Tāpat kā mums ir daudzi ienaidnieki. Tā kā mēs skandējam Harē Krišna mantru, ir tik daudz kritiķu un arī daudzu ienaidnieku. Viņiem tas nepatīk. Tā tas ir vienmēr. Nu skaits ir palielinājies. Agrāk bija daži. Nu ir daudzi. Tādēļ indrāri-vyākulaṁ lokam. Kad šie dēmoni, populācija, dēmoniskā populācija palielinās, tad vyākulaṁ lokam. Cilvēki apmulst. Indrāri vyākulaṁ lokaṁ mṛdayanti yuge yuge. Tātad tad, tajā laikā ierodas Krišna. Ete cāṁśa-kalāḥ puṁsaḥ kṛṣṇas tu bhagavān svayam (ŠB 1.3.28). Ir Krišnas jeb Dieva inkarnāciju vārdu saraksts. Bet pēc tam, kad nosaukti visi vārdi, Bhāgavata norāda: "Visi šeit minētie vārdi ir daļēji Krišnas pārstāvji. Bet tur ir vārds Krišna. Viņš ir Sākotnējā Dieva Personība..." Kṛṣṇas tu bhagavān svayam. Un Viņš ierodas... Indrāri-vyākulaṁ loke. Kad cilvēki kļūst pārāk apkaunoti dēmonu slaktiņa rezultātā, ierodas Viņš. Un arī Viņš apstiprina. Tās ir šāstras. Šādstras apgalvo, ka Viņš ierodas šādos apstākļos. Un Krišna saka: "Jā, yadā yadā hi dharmasya glānir bhavati bhārata... tadātmānaṁ sṛjāmy aham (BG 4.7). Tad viņš ierodas.

Tātad šajā Kali jugā cilvēkiem ir tik daudz traucēkļu. Tādēļ Krišna ir ieradies Sava vārda veidolā, Harē Krišna. Krišna nav ieradies personīgi, bet gan ar Savu vārdu. Bet, tā kā Krišna ir absolūts, nav atšķirības starp Viņa vārdu un Viņu pašu. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ (Čč Madhja 17.133). Nāma-cintāmaṇi kṛṣṇa-caitanya-rasa-vigrahaḥ pūrṇaḥ śuddho nitya-muktaḥ. Vārds ir pilnīgs. Kā Krišna ir pilns, pilnīgs, tā arī Krišnas vārds ir pilns, pilnīgs. Śuddha. Tas nav materiāls. Pūrṇaḥ śuddhaḥ nityaḥ. Mūžīgs. Kā Krišna ir mūžīgs, arī Viņa vārds ir mūžīgs. Pūrṇaḥ śuddhaḥ nitya-muktaḥ. Nav nekā materiāla Harē Krišna mantras skandēšanā. Abhinnatvān nāma-nāminoḥ. Nāma, svētais vārds un Kungs ir abhinna, identiski. Tātad mēs nevaram būt laimīgi... Rājyaṁ surāṇām api cādhipatyam (BG 2.8). Pat ja mēs iegūstam padievu karaļvalsti, asapatya, bez konkurentiem, mēs tomēr nebūsim laimīgi, kamēr vien mums ir materiāls priekšstats par dzīvi. Tas nav iespējams. Tas ir izskaidrots šajā pantā. Liels jums paldies. Tas ir viss.