LV/Prabhupada 0271 - Krišnu Sauc Par Ačjutu. Viņš Nekad Nepagrimst

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišnu Sauc Par Ačjutu. Viņš Nekad Nepagrimst - Prabhupada 0271


Lecture on BG 2.10 -- London, August 16, 1973

Tātad īpašības ir tādas pašas, bet to daudzums atšķiras. Tā kā īpašības ir tādas pašas, mums ir visas tās pašas tieksmes, kādas ir Dievam, kādas ir Krišnam. Krišnam ir tieksme mīlēt ar savu prieka spēju Šrīmatī Rādharānī. Līdzīgi, tā kā mēs esam neatņemamas Dieva daļiņas, arī mums ir tieksme mīlēt. Tātad tā ir svabhāva. Bet kad mēs saskaramies ar materiālo dabu... Krišna nesaskaras ar materiālo dabu. Tādēļ Krišnu sauc par Ačjutu. Viņš nekad nepagrimst. Bet mums ir tieksme pagrimt, būt zem... Prakṛteḥ kriyamāṇāni. Nu mēs esam prakriti ietekmē. Prakṛteḥ kriyamāṇāni guṇaiḥ karmāṇi sarvaśaḥ (BG 3.27). Tiklīdz mēs nonākam prakriti ķetnās, materiālās dabas valgos, kas nozīmē... Prakriti sastāv no trim īpašībām, tas ir, labestības, kaislības un neziņas. Mēs tiekam pakļauti kādai no šīm īpašībām. Tāds ir cēlonis, kāraṇaṁ guṇa-sanga (BG 13.22). Guṇa-saṅga. Tas nozīmē būt saskarsmē ar atšķirīgām īpašībām. Dzīvās būtnes guna-saṅga asya jīvasya. Tāds ir cēlonis. Kāds var jautāt: „Ja dzīvās būtnes ir tik labas kā Dievs, kāpēc viena būtne iegūst suņa veidolu, bet cita dzīvā būtne kļūst par padievu Brahmu?” Atbilde ir kāraṇam. Iemesls ir guṇa-saṅga asya. Asya jīvasya guṇa-saṅga. Jo mēs esam saskarsmē ar noteikta veida gunu. Satva-gunu, radža-gunu, tama-gunu.

Tās ļoti spilgti ir aprakstītas Upanišadā, kā darbojas guna-sanga. Tāpat kā uguns. Tur ir dzirksteles. Dažkārt dzirksteles izkrīt no uguns. Ir trīs apstākļi, kādēļ uguns dzirkstele izkrīt. Ja dzirkstele uzkrīt uz sausas zāles, tad tā tūdaļ vai aizdedzināt sauso kūlu. Ja dzirkstele nokrīt uz parastas zāles, tā kādu laiku padeg un tad izgaist. Bet, ja dzirkstele iekrīt ūdenī, tās ugunīgās īpašības pilnībā izzūd. Tātad tie, kurus notvērusi satva guna, tie ir saprātīgi. Viņiem ir zināšanas. Tāpat kā brāhmanam. Un tie, kurus notvērusi radža guna, ir aizņemti materiālās darbībās. Un tie, kurus notvērusi tama guna, ir slinki un miegaini. Tas arī viss. Tādas ir pazīmes. Būt tama gunā nozīmē, ka esat ļoti slinks un miegains. Radža gunā cilvēks ir ļoti aktīvs, bet tā kā pērtiķis. Tāpat kā pērtiķi ir ļoti aktīvi, tie arī ir ļoti bīstami. Jūs tos nekad neredzēsiet bezdarbībā. Lai arī kad es apsēstos, tie radīs savas „gat gat gat gat” skaņas.