LV/Prabhupada 0270 - Visiem Ir Viņu Dabiskās Tieksmes

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Visiem Ir Viņu Dabiskās Tieksmes - Prabhupada 0270


Lecture on BG 2.7 -- London, August 7, 1973

Pradjumna: Tulkojums. "Es vairs nezinu, kas man jādara; esmu zaudējis visu nosvērtību un mani moka nožēlojams vājums. Šajā stāvoklī es lūdzu Tev man teikt skaidri, ko man vislabāk darīt. Nu es esmu Tavs māceklis, dvēsele, kas sevi uzticējusi Tev. Lūdzu, māci mani."

Prabhupāda: Šis ir ļoti svarīgs Bhagavad-gītas pants. Tas ir dzīves pagrieziena punkts. Kārpanja-doša. Skopi, „doša” nozīmē „vaina”. Kad kāds nedarbojas saskaņā ar savu stāvokli, tā ir vaina. Un tas ir skopulīgi. Ikvienam ir savas dabiskās tieksmes, svabhāva. Yasya hi svabhāvasya tasyāso duratikramaḥ. Svabhāva, dabiskās tieksmes. Tas ir parasts piemērs. Tas ir par to, ka yasya hi yaḥ svabhāvasya tasyāso duratikramaḥ. Pirmais, ieradums ir otrā daba. Tas, kurš ir paradis vai kura dabā tas ir, ja tas ir kaut kādā veidā raksturīgi, to mainīt ir ļoti grūti. Piemērs tam ir: śvā yadi kriyate rājā saḥ kiṁ na so uparhanam. Ja par valdnieku padarāt suni, vai tas nozīmē, ka viņš nelaizīs kurpes? Jā, suņa dabā ir laizīt kurpes. Pat ja jūs viņu saģērbsiet kā valdnieku un ļausiet viņam sēdēt uz troņa, tik un tā, tiklīdz viņš redzēs kādu kurpi, viņš uz tās uzlēks un sāks laizīt. To sauc par called svabhāvu. Kārpanja-došu.

Tātad dzīvnieka dzīvē nav iespējams mainīt tā dabu, ko tam piešķīrusi materiālā enerģija, prakriti. Prakṛteḥ kriyamāṇāni (BG 3.27). Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya, kāraṇaṁ guṇa-sangaḥ asya sad-asad-janma-yoniṣu (BG 13.22). Kāpēc? Visas dzīvās būtnes ir neatņemamas Dieva daļiņas. Tādēļ sākotnēji dzīvās būtnes īpašības ir tikpat labas kā Dievam. Tas ir vienkārši kvantitātes jautājums. Īpašības ir tādas pašas. Īpašības ir tādas pašas. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7). Tas pats piemērs. Ja pasmeļat lāsi jūras ūdens, īpašību ziņā, ķīmiskais sastāvs ir tāds pats. Bet daudzums atšķiras. Tā ir pile, bet jūra ir plaši ūdeņi. Līdzīgi mums ir tieši tādas pašas īpašības kā Krišnam. Mēs varam mācīties. Kāpēc cilvēki saka, ka Dievs ir bezpersonisks? Ja man ir tādas pašas īpašības, arī Dievs ir personība; kā gan Viņš var būt bezpersonisks? Ja daudzuma ziņā mēs esam vienādi, tad tāpat, kā es sevi uztveru kā personību, kāpēc lai Dievam nebūtu personības? Tās ir vēl vienas blēņas. Impersonalistu nelieši nespēj saprast, kāda ir Dieva daba. Arī Bībelē ir teikts: „Cilvēks veidots pēc Dieva ģīmja un līdzības.” Jūs varat apgūt Dieva īpašības, apgūstot savējās un ikviena cita īpašības. Vienkārši atšķirība ir kvantitātē. Man tās izpaužas noteiktā daudzumā, kādā ražīguma spējā. Arī mēs ražojam, ikviena individuālā dvēsele kaut ko ražo. Bet šī ražošana nevar tikt salīdzināta ar Dieva veikto ražošanu. Tur ir atšķirība. Mēs ražojam kādu lidmašīnu. Mēs tik ļoti lepojamies, ka esam radījuši satelītu, kas dosies uz Mēnesi." Bet tas nav pilnīgs. Tas atgriezīsies. Bet Dievs ir radījis tik daudzas lidojošas planētas, miljoniem un triljoniem planētu, kas ir ļoti, ļoti smagas. Tāpat kā šī planēta uz sevis nes tik daudz milzīgu, lielu kalnu, jūru, bet tā tomēr lido. Tā turas gaisā tāpat kā kokvilnas pūciņa. Tas ir Dieva spēks. Gām āviśya (BG 15.13). Bhagavad-gītā jūs redzēsiet: ahaṁ dhārayāmy ojasā. Kurš uztur visas šīs lielās, milzīgās planētas? Mēs to skaidrojam ar gravitāti. Bet no šāstrām mēs varam saprast, ka tās tur Sankaršana.