LV/Prabhupada 0277 - Krišnas Apziņa Nozīmē Būt Visa Veida Zināšanām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0276
Next Page - Video 0278 Go-next.png

Krišnas Apziņa Nozīmē Būt Visa Veida Zināšanām
- Prabhupāda 0277


Lecture on BG 7.2 -- San Francisco, September 11, 1968

jñānaṁ te 'haṁ sa-vijñānam
idaṁ vakṣyāmy aśeṣataḥ
yaj jñātvā neha bhūyo 'nyaj
jñātavyam avaśiṣyate
(BG 7.2)

Mēs esam apsprieduši šo pantu par to, kas ir zināšanas. Zināšanas nozīmē to, kā darbojas šis Visums, kāds ir darbības spēks, kas ir enerģija. Tāpat kā zinātnieki meklē dažādas enerģijas. Tāpat kā šī zeme stāv bezsvara stāvoklī. Tik liels materiālais ķermenis ar tik daudziem kalniem, tik daudzām jūrām, okeāniem, debesskrāpjiem, pilcētam, pilsētiņām, valstīm. Tās turas gaisā gluži kā kokvilnas pūciņas. Tātad, ja kāds saprot, kā tā tur atrodas, tās ir zināšanas. Tātad Krišnas apziņas kustība nozīmē, ka jums ir visāda veida zināšanas. Nevis ka mēs, cilvēki Krišnas apziņā, esam pakļāvušies kādam sentimentam. Nē. Mums ir filozofija, zinātne, tehnoloģija, ētika, morāle — viss, viss, ko vajag zināt dzīvē cilvēka veidolā. Tātad krišna saka, ka „Es ar jums visiem runāšu paar zināšanām.” Tātad tā ir Krišnas apziņa. Krišnas apziņa; cilvēks Krišnas apziņā nedrīkst būt muļķis. Ja viņa ir jāizskaidro, kā šīs planētas ir turas kosmosa telpā, kā rotē šis cilvēka ķermenis, cik daudz dzīvības veidu, kā tie attīstās... Tās visas ir zinātniskas zināšanas. Fizika, botānika, ķīmija, astronomija, viss. Tādēļ Krišna saka: yaj jñātvā. Ja jūs saprotat šīs zināšanas, Krišnas apziņu, tad jums vairs nebūs nekā, ko uzzināt. Tas nozīmē, ka jums būs pilnīgas zināšanas. Mēs tiecamies pēc zināšanām, bet, ja mēs zinām par Krišnas apziņu, ja mēs zinām Krišnu, tad tur ir iekļautas visas citas zināšanas.

Tātad tac-chakti viṣaya vivikta-svarūpa viṣayakaṁ jñānam. Jums būs pilnīgas zināšanas par jūsu pašu dabisko stāvokli, šo materiālo pasauli, dzīvajām būtnēm, laiku, darbu un šo materiālo enerģiju, it visu. Ir jāzina daudz kas, bet galvenais ir... Dievs, dzīvās būtnes, laiks, darbs un šī materiālā enerģija. Šie pieci aspekti ir jāzina. Jūs nevarat noliegt Dieva esamību. Dievs ir kontrolētājs, augstākais kontrolētājs. Jūs nevarat teikt, ka jūs neviens nekontrolē. Šeit ir kontrolētājs. Tāpat kā valstī; jūs nevarat teikt, ka kontrolētāja nav. Kontrolētājs ir. Ikvienā ielā, ikvienā mājā ir kontrole, arī valdības kontrole. Pieņemsim, šis veikals arī atrodas valdības kontrolē. Jums ir jāuzbūvē šāds veikals, jūs tur nevarat dzīvot. Ja tā ir jūsu rezidence, mājas, tad „gaismai jādeg šādi”. Kontrole tur pastāv. Ja jūs staigājat pa ielu, ja vadāt mašīnu, ir kontrole: „Brauciet pa labo joslu.” Jūs nevarat šķērsot ielu, kur ir ceļazīme „STOP”. Jums jāapstājas. Tātad visādā ziņā jūs kāds kontrolē. Tas nozīmē, ka kontrolētājs pastāv. Un augstākais kontrolētājs ir Krišna. Viens kontrolētājs ir pārāks par otru. Ja jūs meklēsiet, kurši ir vislielākais kontrolētājs, tad jūs nonāksiet līdz Krišnam. Sarva-kāraṇa-kāraṇam (Bs. 5.1.). Brahma-samhita apstiprina, ka īśvaraḥ paramaḥ, augstākais kontrolētājs ir Krišna. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1.). „Īšvarah” nozīmē „kontrolētājs”. Tātad mums jāiegūst zināšanas par šo kontrolētāju, kā Viņš kontrolē. Bērns trokšņo) (blakus:) Tas traucē. Tātad jñānaṁ vijñānaṁ te sahitam. Ne tikai zināt, kas ir kontrolētājs, bet zināt arī to, kā Viņš kontrolē, cik daudzas enerģijas kontrolētājam ir un kā Viņš vienīgais kontrolē — tas ir vigjānam. Tātad jñānaṁ vijñānaṁ te nate tubhyāṁ prapannāya aśeṣataḥ.