LV/Prabhupada 0279 - Mēs Patiesībā Kalpojam Naudai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Patiesībā Kalpojam Naudai
- Prabhupāda 0279


Lecture on BG 7.2 -- San Francisco, September 11, 1968

Nu šeit, šajā nodaļā, ir sīki izskaidrots, kas ir augstākais godināšanas objekts. Mēs godinām. Saskaņā ar savām spējām mēs kādu godinām. Mēs vismaz godinām savu priekšnieku. Pieņemsim, ka es strādāju rūpnīcas birojā, man jāgodā priekšnieks, jāklausa viņa pavēlēm. Tātad godina visi. Kurš ir augstākais godināšanas objekts? Krišna. Kā Viņš ir augstākais godināšanas objekts, ir izskaidrots šajā nodaļā. Ya svarūpaṁ sarva karaṁ ca yac ca dhiyāṁ tad ubhaya-viṣayakaṁ jñānaṁ vyaktum atra bhakti-pratijñānam. Tādēļ, ja mēs saprotam, ka ir augstākais kontrolētājs, šeit ir augstākais godināšanas mērķis, tad mūsu dzīves problēmas tiek atrisinātas uzreiz. Mēs pēc tā tiecamies. Kā reiz es jums izstāstīju par kādu muhamedāņu bhaktu, kurš vēlējās kalpot vislabāk. Viņš kalpoja Navabam, tad devās pie imperatora Badšaha, tad no imperatora pie Haridāsa, svētas personas, un pēc Haridāsa viņu aicināja godināt Krišnu Vrindāvanā.

Tātad mums jābūt gana zinātkāriem, gana saprātīgiem. Mēs kalpojam. Ikviens, mēs kalpojam, vismaz mēs kalpojam saviem jutekļiem. Praktiski ikviens, viņi nekalpo nekādam priekšniekam vai saimniekam, viņi kalpo saviem jutekļiem. Pieņemsim, es kādam kalpoju kā savam priekšniekam, lai gan es nekalpoju viņam, bet gan viņa naudai. Ja viņš saka: „Rīt tu varēsi strādāt brīvi. Tu tagad saņemsi divdesmit dolārus dienā. Rīt man naudas nebūs. Tev būs jāstrādā par brīvu.” „Ak, nē, nē, kungs. Es nenākšu, jo es jums nekalpoju; es kalpoju jūsu naudai.” Tātad patiesībā mēs kalpojam naudai. Un kāpēc jūs kalpojat naudai? Jo ar naudas palīdzību mēs varam apmierināt savus jutekļus. Bez naudas mēs nevaram apmierināt varenos jutekļus. Ja es vēlos dzert, ja es vēlos baudīt šādas un tādas lietas, tam man ir vajadzīga nauda. Tādēļ galu galā es kalpoju saviem jutekļiem.

Tādēļ Krišnu sauc par Govindu. Mēs galu galā vēlamies savu jutekļu apmierināšanu, un „go” nozīmē „jutekļi”. Šeit ir personība, Dieva Augstākā Personība. Ja jūs kalpojat Krišnam, tad jūsu jutekļi kļūst apmierināti. Tādēļ Viņa vārds ir Govinda. Patiesībā mēs vēlamies kalpot mūsu jutekļiem, bet īstie jutekļi, pārpasaulīgie jutekļi, ir Krišnam, Govindam. Tādēļ bhakti, garīgā kalpošana, nozīmē attīrīt savus jutekļus. Būt nodarbinātam kalpošanā visaugstākajam tīrajam. Kungs ir pārpasaulīgi šķīsts. Bhagavad-gītas desmitajā nodaļā jūs redzēsiet, ka Ardžuna raksturo Krišnu kā pavitraṁ paramaṁ bhavān: „Tu esi pārpasaulīgi šķīsts.” Tātad, ja mēs vēlamies kalpot pārpasaulīgi tīrā jutekļiem, arī mums jākļūst šķīstiem. Jo bez... „Būt tīram” nozīmē būt garīgam. Garīgā dzīve ir šķīstā dzīve, un materiālā dzīve nozīmē grēcīgu dzīvi. Tāpat kā mums ir šis ķermenis, materiālais ķermenis. Tas nav tīrs. Tādēļ mēs ciešam no slimībām, mēs ciešam no vecuma, mēs ciešam no dzimšanas un nāves. Un mūsu patiesajā, tīrajā, garīgajā veidolā šādu ciešanu nav. Tur nav ne dzimšanas, ne nāves, ne slimību un nekādas arī novecošanas. Bhagavad-gītā jūs esat lasījuši: nityaḥ śāśvato 'yaṁ na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Nitja. Lai gan es esmu vecākais, jo es mainu savu ķermeni... Kā dvēsele es esmu tīra. Man nav ne dzimšanas, ne nāves, bet es vienkārši mainu ķermeni. Tādēļ esmu vecākais. Un, lai gan es esmu vecākais, man ir jaunā gars. Esmu vienmēr jauns. Tāds ir mans stāvoklis.