LV/Prabhupada 0289 - Kas Vien Nāk No Dieva Valstības - Viņi Ir Vienādi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kas Vien Nāk No Dieva Valstības - Viņi Ir Vienādi
- Prabhupāda 0289


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Prabhupāda: Jā?

Sieviete: Vai Rāma ir sinonīms vārdam Jēzus?

Bhakta: „Vai Rāma ir sinonīmisks vārdam Jēzus?”

Prabhupāda: Sinonīmisks..., ne tieši sinonīmisks, bet identisks. Nevar teikt sinonīmisks; identisks.

Sieviete: Ā, identisks.

Prabhupāda: Jā. Absolūtajā līmenī viss ir identisks. Arī relatīvajā pasaulē. Tāpat kā viss, ko jūs pieņemat, ir materiāls. Tātad materiālā identitāte. Līdzīgi garīgajā pasaulē viss ir garīgs. Tātad garīgajā pasaulē Dievs un Dieva dēls vai Dueva draugs, vai Dieva mīlētājs, ikviens Viņi ir vienā līmenī, garīgi. Tādēļ tie ir identiski.

Sieviete: Bet vai tad Rāma neattiecas uz cilvēku, kurš bija piedzimis..., es neesmu..., Indijā vai kur citur, un Kristus piedzima Eiropā? Divi dažādi cilvēki, bet tomēr tādi paši, tādi paši...

Prabhupāda: Jā. Saule katru dienu dzimst Indijā, Eiropā, Amerikā. Vai tas nozīmē, ka tā ir indiete, amerikāne vai ķīniete?

Sieviete: Ne, tas nav tas, ko es domāju.

Prabhupāda: Tad? Tādēļ tas ir tā. Kad... Tās ir mūsu ierobežotās zināšanas. Mēs esam mācīti tā, ka Dievs ir varens. Tāpat kā Saule ir varena; tādēļ pat Saule ir redzama Indijā, Amerikā vai Ķīnā, visur, visās pasaules vietās, visās Visuma vietās. Saule ir viena. Neviens nevar teikt, ka „ak, tā ir amerikāņu saule”, „ak, tā ir indiešu Saule”. Tātad vai nu Jēzus Kristus, Rāma vai Krišna, lai arī kurš atnāk no Dieva valstības, viņi neatšķiras. Atšķirības tur nav. Bet atšķirība ir... Tāpat kā jūsu valstī Saules dotais siltums ir mazāks, un tropiskajās valstīs Saules gaismas daudzums ir ļoti liels. Vai tas nozīmē, ka saules temperatūra ir mainījusies? Tas ir saskaņā ar saņemšanu. Šīs valsts atmosfēra ir tā pārslogota, ka jūs nespējat atbilstoši saņemt Saules gaismu, bet saules gaisma visur tiek izplatīta vienlīdzīgi. Līdzīgi, saskaņā ar apstākļiem, saskaņā ar planētu Dievs izpaužas atšķirīgi, bet Viņš pats neatšķiras. Jūs ietērpjat savu ķermeni kādās ziemas drēbēs. Tajā pašā laikā Indijas telegrāfs darbina ventilatoru. Kāpēc temperatūra atšķiras? Tādēļ, lai arī ko Jēzus Kristus, Krišna vai Rāma teiktu, tas ir atbilstoši vietai, apstākļiem atmosfēru, personām, klausītājam. Tie atšķiras. Par vienu, ko mēģinu pārliecināt bērnu, nav iespējams iemācīt tēvam tāpat. Vai arī bērns nespēj saprast, kas ir dzimumdzīve, bet jauneklis to spēj. Tas pats bērns, kad viņš izaugs, arī zinās. Tādēļ nedomājiet, ka visi var saprast visu. Bībele ir vēstīta noteiktos apstākļos; Bhagavad-gīta ir pavēstīta noteiktos apstākļos. Atšķirība ir apstākļos. Citādi princips ir tas pats. Arī Bībelē ir teikts: „Mīliet Dievu.” Arī Bhagavad-gīta saka: „Mīliet Dievu.” Tur atšķirības nav.