LV/Prabhupada 0288 - Kad Jūs Runājat Par Dievu, Vai Zināt, Kāda Ir Dieva Definīcija?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kad Jūs Runājat Par Dievu, Vai Zināt, Kāda Ir Dieva Definīcija?
- Prabhupāda 0288


Lecture -- Seattle, September 30, 1968

Viesis: varbūt jūs jau esat uz to atbildējis. Neesmu pārleicināts. Es nedzirdēju. Bet man vienmēr ir mācīts, kopš es biju mazs bērns, mīlēt Dievu un tad es mīlēšu visu. Vai Dievs ir Krišna?

Prabhupāda: Jā. Vai jums ir kāds cits Dievs? Kāds cits Dievs bez Krišnas?

Viesis: Ak, kāds bija jautājums? Ak, nē, nē, nē...

Prabhupāda: Vienkārši mēģiniet saprast, kas ir Dievs.

Viesis: Es nezināju, ka Dievs ir Krišna.

Prabhupāda: Nē, visam ir skaidrojums. Tāpat kā tad, ja es teiktu: „Tas ir pulkstenis.” Tātad tam ir skaidrojums. „Pulkstenis” nozīmē, ka tas ir apaļš, ka tajā ir baltā ciparnīca un divi rādītāji, kā arī daudzi skaitļi, kas norāda uz laiku. Tāpat es varu sniegt jums kādu aprakstu. Tātad visam, ko jūs redzat vai pieredzat, vai mēģināt saprast, tam visam ir jābūt skaidrojumam. Tātad tad, kad runājat par Dievu, vai zināt kāda ir Dieva definīcija?

Viesis: Jā. Es domāju, ka Viņš ir mīlestība.

Prabhupāda: Mīlestība nav definīcija; mīlestība ir darbība. Jā, mīlestība. Es mīlu Dievu. Mīlestība ir mana darbība. Bet ir jābūt kādai Dieva definīcijai. Arī to jūs zināt, tikai tagad esat aizmirsis. Vienvārdsakot, viņi apgalvo: „Dievs ir varens.” Kā jūs pārbaudāt kāda varenību? Nākamais. Ja jūs sakāt, ka „šis vīrs ir ļoti varens”, ir jābūt sapratnei, kā novērtēt, ka viņš ir varens. Šīs ir dažādas sapratnes pakāpes. Tātad kā jūs saprotat, ka Dievs ir varens? Kādi ir jūsu aprēķini, kāda formā šajā sakarā par Dueva diženumu? Tāpat kā Bībelē ir teikts: „Dievs teica: „Lai top radīšana.” Un radīšana notika.” Vai ne tā? Vai tā netika apgalvots? Tātad tur ir diženums. Viņš vienkārši teica: „Lai top radīšana.” Un radīšana notika. Vai jūs tā varat? Pieņemsim, ka esat ļoti labs namdaris. Vai varat teikt: „Lai rodas krēsls.” Vai krēsls tad rodas? Vai tas ir iespējams? Pieņemsim, jūs esat šī pulksteņa ražotājs. Vai varat teikt, ka „lai šeit ir pulkstenis”, un tad pulkstenis uzrodas? Tas nav iespējams. Tādēļ Dieva vārds ir satja-sankalpa. Satja-sankalpa. „Satja-sankalpa” nozīmē, ka, lai arī ko Viņš domātu, tas nekavējoties parādās. Ne tikai Dievs, bet arī tie, kuriem piemīt jogas mistiskās pilnības; viņi nevar vēlēties kā Dievs, bet gandrīz. Brīnišķīgas lietas... Ja jogam ir pilnības, ka viņš vēlas, saka, ka „es vēlos šo”, tas nekavējoties parādās. To sauc satja-sankalpa. Šādi ir daudzi piemēri. Tā ir varenība. Ko es... Tāpat kā mūsdienu zinātnieki mēģina lidot kādā kosmosa kuģī lielā ātrumā, lai dotos uz Mēnesi. Tik daudzi zinātnieki Amerikā, Krievijā un citās valstīs mēģina ko tādu. Bet viņi nevar. Viņu satelīts atgriežas. Bet paskat tikai uz Dieva spēku. Miljoniem planētu turas gaisā kā puteklīši. Tā ir varenība. Tātad jebkādas muļķības, ka viņš, piemēram, saka, ka ir Dievs, tad tas norāda uz viņa nelietību. Dievs ir varens. Jūs nevarat sevi salīdzināt ar Dievu. Tādu salīdzinājumu veikt nevar. Bet šāda nelietība notiek. Ikviens ir Dievs. Es esmu Dievs, tu esi Dievs” — tad viņš ir suns. Jūs vispirms parādiet Dieva varenību, tikai tad runājiet. Vispirms nopelniet, tad vēlieties. Kāds gan spēks mums ir? Mēs vienmēr esam atkarīgie. Tātad Dievs ir varens, un mēs esam atkarīgi no Dieva. Tādēļ dabisks secinājums ir, ka mums jākalpo Dievam. Tas ir viss (neskaidri). "Kalpot" nozīmē darboties ar mīlestību. Tāpat kā šie zēni, mani mācekļi, kalpo man. Lai arī ko es teiktu, viņi nekavējoties izpilda. Kāpēc? Es esmu indietis, es esmu ārzemnieks. Pirms diviem vai trim gadiem viņi mani nepazina, ne arī es viņus pazinu. Kāpēc viņi to dara? Jo tā ir mīlestība. „Kalpot” nozīmē „attīstīt mīlestību”. Tātad, ja neattīstāt savu mīlestību uz Dievu, jūs kalpot Viņam nespējat. Lai arī kur. Kad vien jūs sniedzat kādu kalpošanu, tā ir balstīta uz mīlestību. Tāpat kā māte sniedz kalpošanu nevarīgajam bērnam. Kāpēc? Mīlestība. Tātad līdzīgi mūsu dzīve būs nevainojama, kad mūsu mīlestība ir nevainojami saistīta ar Dieva Augstāko Personību. Tad viss ir kārtībā. Jums tas jāapgūst. Tā ir Krišnas apziņa — saistībā ar Krišnu. Tāpat kā es mīlu savus mācekļus, mani mācekļi mīl mani. Kāpēc? Kas ir starpnieks? Krišna.