LV/Prabhupada 0292 - Atklājiet Augstāko Ar Tiekšanos Pēc Zināšanām

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Atklājiet Augstāko Ar Tiekšanos Pēc Zināšanām
- Prabhupāda 0292


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

PRABHUPĀDA: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

BHAKTAS: Govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi.

PRABHUPĀDA: Vai kāds viņam palīdz? Jā, tas viss ir... Tātad mēs esam ieinteresēti notvert sākotnējo personu. Mēs neinteresējamies par pakļauto. Govindam ādi-puruṣaṁ. Bet, ja kāds var notvert sākotnējo personu, tad viņš var notvert ikvienu. Tāpat kā tas pats piemērs. Vēdās, Upanišadās, ir teikts: yasmin vijñāte sarvam evaṁ vijñātaṁ bhavanti. Ja jūs spējat saprast Dieva Augstāko Personību jeb Absolūto patiesību, tad jūs varat saprast visu. Nav vajadzības saprast šķirti. Yasmin vijñāte sarvam etaṁ vijñātaṁ bhavanti. Līdzīgi Bhagavad-gītā arī ir teikts:

yaṁ labdhvā cāparaṁ lābhaṁ
manyate nādhikaṁ tataḥ
yasmin sthito na duḥkhena
guruṇāpi vicālyate
(BG 6.20-23)

Nu mēs, ikviens, meklējam kādu dzīves standartu, kad mums nebūs raižu. Tāds ir ikviena mērķis. Kāpēc mēs pūlamies? Mēs mēģinām tuvoties noteiktam līmenim. Tāpat kā divas komandas spēlē fotbolu; katra no tām mēģina sasniegt mērķi. Tā ir uzvara. Tātad ikviens mēģina kaut ko iegūt saskaņā ar dažādajiem stāvokļiem, dažādām idejām. Ne visi tiecas pēc viena un tā paša. Kāds tiecas pēc materiālajām baudām, kāds tiecas pēc intoksikācijām, Kāds - pēc dzimumdzīves, kāds - pēc naudas, kāds tiecas pēc zināšanām, citi – pēc tik daudz kā. Bet ir kas viens: Bet ir kas viens: ja mēs to varam iegūt, sasniegt šo pilnību, tad mēs būsim apmierināti un teiksim, ka „mēs neko nevēlamies”. Svāmin kṛtārtho 'smi varaṁ na yāce (Čč Madhja 22.42). Ir daudzi piemēri. Ir daudzi piemēri. Un tas ir Krišna. Ja jūs vienkārši spējat saprast Krišnu, tad jūsu zināšanas ir pilnīgas, jūs visu saprotat. Jūs saprotat zinātni, saprotat matemātiku, ķīmiju, fiziku, astronomiju, filozofiju, literatūru, visu. Tas ir tik jauki. Tātad Bhāgavata saka: saṁsiddhir hari-toṣaṇam (ŠB 1.2.13). Lai arī kādas zināšanas jums būtu, un lai arī ko jūs darītu, tam nav nozīmes. Bet, ja jūs varat izprast Augstāko Personību ar savu zināšanu palīdzību, tā ir pilnība. Jūs esat zinātnieks, tam nav nozīmes. Ar jūsu zinātnisko darbu jūs varat noskaidrot, kāds ir Augstākais. Tā ir jūsu pilnība. Vai esat biznesmenis? Ak. Ar savu naudu jūs noskaidrosiet, kāds ir Augstākais. Jūs esat mīlētājs? Vienkārši izziniet augstāko mīlētāju. Ja jūs tiecaties pēc garšas, estētikas vai... ne estētikas, estētikas sajūtas, garšas, skaistuma, ja jūs izzināt Augstāko, jūsu tiekšanās pēc skaistuma tiks apmierināta. Viss. Krišna,tāds ir Krišna. „Krišna” nozīmē „visupievilcīgais”. Jūs kaut ko meklējat. Ja jūs atrodat Krišnu, tad jūs redzēsiet, ka jūsu mērķis is sasniegts. Tādēļ Viņu sauc par Krišnu.