LV/Prabhupada 0294 - Seši Punkti Sevis Uzticēšanai Krišnam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Seši Punkti Sevis Uzticēšanai Krišnam
- Prabhupāda 0294


Lecture -- Seattle, October 4, 1968

Ir seši posmi, kas raksturo sevis uzticēšanu Krišnam. Viens sevis uzticēšanas punkts ir ticēt, ka Krišna mūs aizsargās. Tāpat kā mazam bērnam ir pilna ticība savai mātei: „Mana māmiņa ir šeit. Briesmu nav.” Pārliecināts. Esmu to redzējis. Ikviens. Man ir... Es izklāstīšu kādu praktisku pieredzi. Manās jaunības dienās Kolkatā es ceļoju tramvajā, un mans jaunākais dēls bija kopā ar mani. Viņam bija tikai divi gadi, divi vai divi ar pusi. ad konduktors jokojot viņam vaicāja: „Dod man savu braukšanas maksu.” Vispirms viņš teica, ka viņam nav naudas. Konduktors teica: „Tad tev jāizkāpj.” Viņš tūdaļ teica: „Ak, šeit ir mans tēvs.” Redzat. „Jūs nevarat prasīt, lai izkāpju, jo šeit ir mans tēvs.” Redzat? Tāda ir psiholoģija. Ja jūs vēršaties pie Krišnas, tad pat lielākās bailes jūs nesatrauks. Tas ir fakts. Tāds ir Krišna. Mēģiniet sasniegt šo dižāko no veltēm, Krišnu. Un ko saka Krišna? Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). „Mans dārgais Kauntēja, Kuntī dēls, Ardžuna, paziņo pasaulei droši, ka Mani bhaktas nekad nezūd.” Nekad nezudīs. Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati.

Līdzīgi Bhagavad-gītā ir daudzas sadaļas. Es citēju Bhagavad-gītu, jo šī grāmata ir ļoti populāra visā pasaulē un... Mēģiniet saprast, lasiet šo grāmatu, tā ir ļoti vērtīga zināšanu grāmata. Tā Krišna saka:

ahaṁ sarvasya prabhavo
mattaḥ sarvaṁ pravartate
iti matvā bhajante māṁ
budhā bhāva-samanvitāḥ
(BG 10.8)

Kurš var godināt Krišnu? Tas ir aprakstīts šeit - budha. „Budha” nozīmē „pati saprātīgākā persona”. Bodha, „bodha” nozīmē zināšanas, un „budha” ir tas, kurš ir gudrs, zinošs. Ikviens tiecas pēc zināšanām. Šeit jums par piemēru ur Vašingtonas Universitāte. Šeit ir daudz audzēkņu. Viņi tur atrodas, lai saņemtu zināšanas. Tātad, kad persona ir sasniegusi zināšanu pilnību jeb augstāko zināšanu līmeni, viņu sauc par budhu. Ne tikai par budhu, bet pat bhāva-samanvitāh. „Bhāva” nozīmē „ekstāze”. Ir jābūt ļoti mācītam un gudram, bet tajā pašā laikā ir jājūt garīga ekstāze. „Šāda persona,” Krišna saka, „iti matvā bhajante mām”. „Šādas personas godina Mani vai mīl Mani.” as, kurš ir ļoti saprātīgs un kurš ir pārpasaulīgi ekstātisks, mīl vai godina Krišnu. Kāpēc? Jo iti matvā, „saprotot šo”. Ko tad? Ahaṁ sarvasya prabhavo (BG 10.8), „Es esmu visa, sarvasja, cēlonis,” Visa, ko atnesat, tas ir, ja dodaties un meklējat, galu galā jūs savos meklējumos nonāksiet līdz Krišnam. Arī Vēdānta apgalvo to pašu. Kas ir Brahmans? Athāto brahma jijñāsā.