LV/Prabhupada 0313 - Visi Nopelni Pienākas Krišnam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Visi Nopelni Pienākas Krišnam
- Prabhupada 0313


Lecture on SB 3.26.42 -- Bombay, January 17, 1975

Bhaktas pienākums ir slavināt. Viņš nepiesavinās nekādus nopelnus. Patiesībā nopelnu mums nav nekādu. Visi nopelni ir Krišnas. Bhakta nekad nepiesavinās, ne arī tas ir iespējams. Viņš var būt ļoti ietekmīgs bhakta, bet viņš nekad nepiesavināsies nekādus nopelnus par savām slavējamajām darbībām. Viņa slavējamās darbības nozīmē padarīt slavējamu Krišnu. Tādas ir viņa slavējamās darbības; nevis kā tā sauktajam materiālistam, kurš vēlas piesavināties nopelnus. Nē. Sva-karmaṇā tam abhyarcya siddhiṁ vindati mānavaḥ (BG 18.46). Sva-karmaṇā. Jūs varat būt nodarbināti jebkādā darbā, jebkurā nodaļā. Bet ar savu darbu jūs apstiprināt Dieva, Krišnas eksistenci, un, lai arī kas būtu darīts, tas paveikts ar lietpratīgu Krišnas vadību. Saule aust noteiktā laikā, un tā arī riet noteiktā laikā. Un temperatūra saskaņā ar dažādiem gadalaikiem, kustību, uttarāyaṇa, dakṣiṇāyana - viss tiek vadīts tik lietpratīgi Visaugstākā pakļautībā. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ (BG 9.10). Nedomājiet, ka Saule tik nevainojami funkcionē automātiski. Ne automātiski. To nosaka saimnieks, Krišna. Yasyājñayā bhramati sambhṛta-kāla-cakraḥ. Saule ir tik spēcīgs objekts Visumā. Ir daudzi miljoni Sauļu. Šī ir tikai viena Saule – bet tā izpilda Krišnas pavēli. Yac-cakṣur eṣa savitā sakala-grahāṇāṁ rājā samasta-sura-mūrtir aśeṣa-tejāḥ. Aśeṣa-tejāḥ, neierobežots daudzums gaismas, uguns, siltuma. Aśeṣa. Aśeṣa-tejāḥ.Saules gaismai, tās siltumam nav salīdzinājuma. Šajā Visumā tai nav līdzīgu. Neierobežota. Miljoniem gadu gaisma un siltums tiek izstarota no Saules, bet nav nekāda samazinājuma. Tā ir tāda pati kā tas bija pirms miljoniem gadu, un, dodot jums gaismu un karstumu miljoniem gadu ilgi, joprojām jūtams tas pats gaismas daudzums un siltums.

Tātad, ja tas ir iespējams kam materiālam, ka pēc tam, kad dots neierobežots daudzums siltuma un gaismas, tā joprojām ir tāda pati, līdzīgi, Visaugstais Kungs, izpaužot Savu pilnību, Savu enerģiju, nemainās. Viņa spējas neizsīkst. Pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam eva avaśiṣyate (Īša Dieva piesaukšana). Tātad, ja mēs varam redzēt materiālu objektu, ka karstums tiek izstarots miljoniem gadu - Tas paliek tas pats siltums, tas pats karstums, tā pati gaisma, kāpēc gan tas lai nebūtu pa spēkam Visaugstākajam? Tādēļ Īšopanišana mums vēsta, ka pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam eva avaśiṣyate. Ja pieņemat visu Krišnas enerģiju no Krišnas, tad tomēr esošās enerģijas daudzums nemainīsies. Bet mūsdienās jūs būsiet pārsteigti. Mūsdienu Dievi - Ir tik daudz „mūsdienu Devu”, kurus nevēlos saukt vārdos. Bet viens mūsdienu Dievs deva savu spēku savam māceklim, un, kad viņš atguva samaņu, viņš raudāja. Māceklis jautāja guru: „Kungs, kāpēc jūs raudat?” „Nu es esmu sevi izsmēlis. Es tev esmu atdevis visu. Esmu tev atdevis visu, tādēļ mani spēki nu ir beigušies.” Tas nav garīgi. Tas ir materiāli. Man ir simtiem rūpiju. Ja es samaksāju simts rūpijas, tad manā kabatā nav ne graša. Bet Krišna nav tāds. Krišna var radīt simtiem, tūkstošiem, miljoniem Krišnu, viņš ir Krišna. Tāds ir Krišna. Viņa spējas nekad neizsīkst. To sauc par pūrṇasya pūrṇam ādāya pūrṇam eva avaśiṣyate (Īša Dieva piesaukšana).

Šāda Dieva atdarīšana mums nepalīdzēs Īstais Dievs. Īstens Dievs,

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam
(Bs. 5.1)

Sarva-kāraṇa-kāraṇam, Viņš nekad neizsīkst. Viņa spējas nekad nevar samazināt. Ir teikts, ka

yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya
jīvanti loma-vilajā jagad-aṇḍa-nāthāḥ
viṣṇur mahān sa iha yasya kalā-viśeṣo
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.48)

Miljoniem Visumu izplūst, Viņam elpojot, un tie atkal tiek iznīcināti, kad seko ieelpa. Šādā veidā rodas Visumi. Jagad-aṇḍa-nāthāḥ. Jagad-aṇḍa-nāthāḥ. „Jagad-aṇḍa” nozīmē „Visums” un „nātha”,Visuma Kungs, ir Kungs Brahma. Viņam tātad ir dzīves ilgums. Un kāds ir šis dzīves ilgums? Mahā Višnu ieelpas periods.