LV/Prabhupada 0314 - Ne Tik Daudz uzmanības Ķermenim, Bet Pilna Uzmanība uz Dvēseli

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ne Tik Daudz uzmanības Ķermenim, Bet Pilna Uzmanība uz Dvēseli
- Prabhupāda 0314


Lecture on SB 6.1.10 -- Los Angeles, June 23, 1975

Šajā Kali-jugas laikmetā, kas pilns strīdu un pārpratumu - šādā laikmetā vienīgais līdzeklis ir hari-kirtanat. Sankīrtanas kustība ir hari-kirtana. Hari-kirtana... „Kirtana” nozīmē daudzināt Kunga slavu, hari-kirtana. Un to arī apstiprina Šrīmad-Bhāgavatam.

kaler doṣa-nidhe rājan
asti hy eko mahān guṇaḥ
kīrtanād eva kṛṣṇasya
mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet
(ŠB 12.3.51)

Tātad tas ir ieteikts; līdzīgi, runājot par Šrī Čaitanju Mahāprabhu, Šrīmad-Bhāgavatam ir apgalvojums: tvisakrsnam...

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadaṁ
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi sumedhasaḥ
(SB 11.5.32)

Tādēļ mūsu pirmais pienākums ir godināt Čaitanju Mahāprabhu. Mums ir Dievība. Vispirms mēs izrādām savus cieņas apliecinājumus Čaitanjam Mahāprabhu līdz ar Viņa biedriem, tad, Guru-Gaurangam, tad mēs piedāvājam Rādhai-Krišnam vai Džaganātham. Jo šis ir Kali-jugas process: yajnaih sankirtana-prayair yajanti hi sumedhasah, Ja veicat šo sankīrtanu, vienkārši šo procesu, cik vien daudz reižu iespējams Kunga Čaitanjas priekšā, tad jums veiksme ir garantēta. Jums nav vajadzīgs nekas cits. Tas ir ietekts: yajnaih sankirtanaih prayair yajanti hi sumedhasah.

Tātad saprātīgie ātri pieņem šo vieglo pašapzināšanās meodi. Jo vairāk jūs skandējat, jo vairāk un labāk attīrās sirds. Ceto-darpana-marjanam (ČČ Antja 20.12). Tas ir ieteikts. Ceto-darp... tas ir pirmais, jo mūsu garīgā dzīve nesākas bez ceto-darpana-marjanam, kamēr nav attīrīts sirds spogulis. Bet tas ir vienkāršākais process. Ja skandējat Harē Krišna mahā-mantru ekstātiski, pirmais ieguvums būs, ka tiks attīrīta jūsu sirds. Tad jūs varat redzēt, kāds ir jūsu stāvoklis, kas esat jūs, kāda ir jūsu nodarbošanās. Ja jūsu sirds nav šķīsta, tad... Šis piesārņojums sirdī nevar tikt dzēsts ar šī grēku nožēlošanas procesa palīdzību. Tas nav iespējams. Tādēļ... Parīkšīts Mahārādžs ir ļoti saprātīgs. Viņš teica: prayascittam atho apartham. Apa, „apa” nozīmē „negatīvs” un „artha” ir „nozīme”. „Tam nav nozīmes.” Viņš nekavējoties noraida prayascittam apartham. Kāds gan tur būs ieguvums? Viņš paliek nešķīsts. Viņš nešķīsta savu sirdi, dziļākos sirds līmeņus.” Sirds visdziļākajā nostūrī viņam ir visa veida piesārņojums: „Kā man krāpties, kā lai es nopelnu melnajā tirgū, kā lai apmierinu jutekļus, kā es došos pie priekameitas un dzeršu.” Tas viss tur ir sakrāts. Vienkārša došanās uz templi vai baznīcu, kaut kādā veidā mēģinot izpirkt vainu, nedos nekādu labumu. Ir nopietni jāpievēršas sankīrtanas metodei. Ceto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam (ČČ Antja 20.12).

Pirmkārt, jums jāattīra sava sirds. Tad seko bhava-maha-davagni-nirvapanam. Ja jūsu sirds ir attīrītam tad jūs varat saprast, kāds ir jūsu stāvoklis šajā materiālajā pasaulē. Un ar nešķīstu sirdi jūs saprast nevarēsiet. Ja jūsu sirds ir tīra, tad jūs varat saprast, ka „es neesmu šis ķermenis”. Es esmu garīga dvēsele. Ko gan es īsti daru sev? Es esmu garīga dvēsele. Es neesmu šis ķermenis. Es glaimoju sev par šo ķermeni, bet tāds, kāds esmu, esmu izsalcis.” Tas notiek. Materiālā civilizācija nozīmē, ka viņi rūpējas par ķermeni bez zināšanām par dvēseli, kas atrodas ķermenī. Tā ir materiāla civilizācija. Un mūsu Krišnas apziņas kustība pievērš uzmanību ne tik daudz ķermeni, bet gan pilnu uzmanību dvēselei. Tā ir Krišnas apziņa, tieši pretēja. Tādēļ viņi nespēj saprast šo kustību. Tā ir pilnīgi garīga kustība. Tā nav materiāla kustība. Tādēļ viņi dažkārt kļūdās, ka „jūsu cilvēkiem ir slikta veselība. Viņi kļūst šādi un tādi. Viņi neēd gaļu, tādēļ ir mazāk dzīvotspējas.” Tad „mums nerūp dzīvotspēja. Mūs interesē garīgā dzīve.” Tādēļ viņi dažkārt pārprot. Tātad, jebkurā gadījumā cilvēki var saprast vai pārprast – tam nav nozīmes. Turpiniet savu kirtanu un nodrošinieties pret materiālās dzīves pastāvēšanu. Liels jums paldies.