LV/Prabhupada 0318 - Iznāciet Saules Gaismā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Iznāciet Saules Gaismā
- Prabhupāda 0318


Lecture on BG 4.22 -- Bombay, April 11, 1974

Vaišnavs nekad nav matsaraḥ. "Matsaraḥ" nozīmē... To aprakstījis Šrīdhāra Svāmī. Matsaratā parā utkarṣaṇam asahanam. Materiālā pasaule ir tāda, ka, ja jūs, pat jūsu brālis kļūst bagāts, jūs kļūstat skaudīgs: "Ak, mans brālis ir kļuvis bagāts. es nevarēju." Tas šeit ir dabiski. Greizsirdība. Tā kā greizsirdība sākusies no Krišnas: "Kāpēc Krišnam jābūt baudītājam? Arī es baudīšu." Šī greizsirdība ir sākusies. Tādēļ visa materiālā pasaule ir greizsirdības pilna. Es esmu greizsirdīgs uz tevi. Tāds ir materiālās pasaules darbs. Šeit to sauc par "vimatsaraḥ", greizsirdības neesamību. Kā gan var būt greizsirdība, ja viņš ir Krišnas bhakta? Viņš ir greizsirdīgs. Tāda ir daba.

Tādēļ Šrī Bhāgavata saka: dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇām, vāstavaṁ vastu vedyam atra (ŠB 1.1.2). Dharma... ir daudzas reliģiskās sistēmas. Tur ir greizsirdība. Tā sauktā reliģiskā sistēma, dzīvnieku rīkļu pārgriešana. Kāpēc? Ja jūsu saprāts ir tik plašs, ka visur redzat Nārājanu, kāpēc jūs pārgriežat kazu, govju un citu dzīvnieku kaklus? Arī pret viņiem jums ir jābūt žēlsirdīgiem. Bet šī žēlastība nevar tikt izpausta, ja neesat bhakta, vimatsaraḥ. Nirmatsaraḥ.

Tādēļ tā sauktā reliģiskā sistēma, kas ir pilna ar matsaratā, greizsirdību, to sauc par kaitava-dharma, krāpšanos aiz reliģijas maskas. Tātad šī Dieva apziņa nav krāpšanās reliģija. Tā ir ļoti plaša. Titikṣavaḥ kāruṇikāḥ suhṛdaḥ sarva-bhūtānām (ŠB 3.25.21). Šī Krišnas apziņas kustība nozīmē, ka ikviens vēlas būt visu draugs. Citādi, ja Krišnas apziņas persona tā nejūtas, kāpēc viņš uzņemtos rūpes par Krišnas apziņas sludināšanu visā pasaulē? Vimatsaraḥ. Ir jāsaprot, ka Krišnas apziņa ir tik jauka, ka ikvienam tā jāizbauda, ikvienam tajā jāpiedalās.

Krišnas apziņa nozīmē Dieva apziņa. Jo cilvēki cieš Dieva apziņas trūkuma dēļ. Tas ir ciešanu cēlonis.

kṛṣṇa-bahirmukha hañā bhoga vāñchā kare
nikaṭa-stha māyā tāre jāpaṭiyā dhare
(Prema-vivarta)

Tāda ir furmula. Tiklīdz mēs aizmirstam Krišnu, tūlīt nonākam maijas varā. Tāpat kā Saules gaisma un ēna pastāv paralēli viena otrai. Ja neatrodaties Saules gaismā, tad jūs nonākat ēnā, tumsā. Un, ja jūs atrodaties tumsā, jums jānonāk Saules gaismā. Līdzīgi, ja mēs nepieņemam Krišnas apziņu, tad mums jāpieņem maijas apziņa. Un, ja mēs nepieņemam maijas apziņu, tad mums jāpieņem Krišnas apziņa. Paralēli viena otrai.

Tātad Krišnas azpiņa nozīmē nepalikt neziņā. Tamasi mā jyotir gama. Tāds ir Vēdu norādījums: "Nepalieciet tumsā." Un kas ir šī tumsa? Ķermeniskās dzīves tumsa.