LV/Prabhupada 0328 - Šī Krišnas Apziņas Kustība Ir Visaptveroša

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šī Krišnas Apziņas Kustība Ir Visaptveroša
- Prabhupāda 0328


University Lecture -- Calcutta, January 29, 1973

Tātad šī Krišnas apziņas kustība ir visaptveroša. Tā var atrisināt visas pasaules problēmas - politiskas, sociālas, ekonomiskas, visas. Tā ir visaptveroša. Tātad mans lūgums ir, ka nu es sadarbojos ar maniem amerikāņu mācekļiem un eiropiešu mācekļiem. Kāpēc ne indiešiem? Es domāju, šajā sanāksmē ir daudzi jaunieši, izglītoti, mācītie. Pievienojieties šai kustībai saskaņā ar Šrī Čaitanjas Mahāprabhu pavēli

bhārata-bhūmite manuṣya janma haila yāra
janma sārthaka kari' karo paropakāra
(Čč Ādi 9.41)

Tas ir laiks, kad darboties visas pasaules labklājībai. Viņi ir apjukuši it visur. Vai zināt, ka Rietumu valstīs ir hipiju kustības? Kas ir hipiji? Viņi ir izglītoti, nāk no ļoti bagātām ģimenēm, bet viņiem nepatīk vide, kāda patika viņu tēviem un vectēviem. Viņi to ir noraidījuši. Tātad tā ir zelta vērta iespēja sludināt Krišnas kultu visā pasaulē. Jūs sērojat, jo daži zemes jardi ir atņemti no jūsu zemes kā Pakistāna, bet, ja izplatāt šo Krišnas apziņas kustību, visa pasaule kļūs par Himdustānu. Tāda ir vara; es jums sniedzu tiešu uztveri. Cilvēki pēc tā tiecas. Līdz šim, esot Indijā, es praktiski esmu šķiedis savu laiku. Ārpus Indijas šī uzņemšana tiek veikta tik nopietni, ka ikviena kustības daļa ir atbilstoši pielietota.

Tādēļ esmu ieradies šajā universitātē ar cerību, ka kādi no jums patiesi kļūs par brāhmaniem. Sanskrita nodaļa domāta brāhmaniem. Paṭhan pāṭhan yajana yājana dāna pratigraha. Brāhmanu sauc par panditu. Kāpēc? Jo brāhmanam jābūt mācītam. Brāhmanu nesauc par muļķi. Tātad šī Sanskrita nodaļa domāta brāhmaniem. Tādēļ es vēlētos, lai daži no jums pievienotos šai kustībai, dotos uz ārzemēm, sludinātu cēlo Čaitanjas Mahāprabhu kultu. Pṛthivīte āche yata nagarādi grāma. Tas ir ļoti nepieciešams. Mēs, protams, esam izveidojuši tik daudzus tempļus, bet mums vēl vajadzīgs izveidot tempļus, Rādhas-Krišnas tempļus, Čaitanjas Mahāprabhu templi, ikkatrā ciematā, ikvienā pasaules pilsētā. No ikviena mūsu centra mēs sūtām bhaktas autobusos. Viņi dodas Eiropas un Amerikas ciematos, kur tiek ļoti labi uzņemti. Īpaši Anglijā viņi dodas no ciemata uz ciematu. Viņus ļoti labi uzņem. Šis kults ir tik jauks. Pat Kristiešu priesteri ir pārsteigti. Viņi ir pārsteigti. Viens no Bostonas priesteriem izdeva brošūru, ka "šie zēni ir mūsu zēni no kristiešiem un ebrejiem". Pirms šīs kustības viņiem nerūpēja pat ierasties baznīcās. Nu viņi ir kā traki pēc Dieva." To viņi atzīst. Kristiešu priesteru kārta nav pret mums. Saprātīgākas kārtas pārstāvji atzīst, ka "Svāmīdžī dod kaut ko tveramu." Viņu tēvi un priekštēvi ierodas pie manis. Viņi klanās. Viņi saka: "Svāmīdžī, tā mums ir liela veiksme, ka esat ieradies mūsu valstī." Tā es strādāju viens, un kustība tiek novērtēta. Un, ja personas, mācītie ļaudis no šīs Universitātes nāk un māca šo kustību... Tā ir tam domāta. Brāhmana darbība ir sludināšana. Brahmā jānāti. Ir jāzina Brāhmans, jāizplata brahma-gjāna zināšanas. Tāds ir brāhmanu darbs.