LV/Prabhupada 0331 - Īstā Laime Ir Atgriezties Mājās Pie Dieva

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Īstā Laime Ir Atgriezties Mājās Pie Dieva
- Prabhupāda 0331


Lecture on SB 6.2.16 -- Vrndavana, September 19, 1975

Kopumā secinājums ir, ka ikviens šajā materiālajā pasaulē ir grēcīgs. Ikviens. Citādi viņi neiegūtu šo materiālo ķermeni. Tāpat kā ikviens cietumnieks, jūs varat secināt, ka esat grēcīgs, noziedznieks. Jums nav jāapgūst tas pakāpeniski. Jo viņš atrodas ieslodzījumā, tādēļ var secināt, ka viņš ir noziedznieks. Līdzīgi, ikviens, kurš atrodas šajā materiālajā pasaulē, ir noziedznieks. Bet viņš nav cietuma uzraugs. Jūs nevarat secināt, ka "tā kā visi ir cietumā, noziedznieki, tādēļ arī cietuma uzraugs ir noziedznieks". Tad jūs esat kļūdījies. Tie, kuri uzrauga šos grēciniekus, lai nogādātu tos atpakaļ mājās pie Dieva, nav noziedznieki. Viņu darbs ir atbrīvot šos neliešus no cietuma. Nogādāt viņus atpakaļ mājās pie Dieva.

Tātad mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇāṁ dīna-cetasāṁ. Gṛhiṇāṁ. Gṛhi nozīmē to, kurš mīt šajā ķermenī vai ikvienu, kurš dzīvo šajā materiālajā pasaulē. Tas ir kas kompakts. Viņi sirdī ir ļoti nabadzīgi. Viņi nezina, kāda ir dzīves vērtība. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (ŠB 7.5.31). Tā vietā, lai apgaismotu viņus, ja mahāt vai mahātma, viņi tos tur tumsā, kas ir milzīga nepakalpošana. Viņi ir jāapgaismo. Viņu darbs ir sludināt, ka "neturiet sevi šajā materiālajā pasaulē. Dodieties uz garīgo pasauli." Tāds ir mahātmas darbs. Mahad-vicalanaṁ nṛṇāṁ gṛhiṇāṁ dīna-cetasām. Viņiem ir ļoti maz zināšanu, mūdhas. Viņus raksturo kā mūdhas, duškritinas. Visi šie ļaudis darbojas grēcīgi savas neziņas iespaidā. Ja sakāt, ka "nē, kā gan varat teikt, ka viņi ir neziņā? Ir tik daudz augstskolu. Viņi pabeidz bakalaurus, maģistrus, doktorus, un tomēr ir neziņā?" "Jā." "Kā?" Māyayāpahṛta-jñānā: "Tā sauktās zināšanas atņēmusi maija." Citādi kādēļ gan viņi pieturētos pie šīs materiālās pasaules? Ja kļūstat apgaismots, tad jums jāzina, ka šī materiālā pasaule nav mūsu mītnesvieta. Mums jāatgriežas atpakaļ mājās pie Dieva. Tādēļ šī Krišnas apziņas kustība sludina, ka "šīs nav jūsu mājas. Nemēģiniet šeit būt laimīgi." Durāśayā ye bahir-artha-māninaḥ. Bahir-artha-māninaḥ. Bahir, ārējā enerģija. Viņi domā, ka "materiāli, ja noorganizējam..." Daži no viņiem mēģina būt laimīgi ar zinātniskajiem uzlabojumiem, citi no viņiem mēģina doties uz debesu planētām, vēl kādi no viņiem mēģina kļūt par šo un par to, bet viņi nezina, ka īsta laima ir atgriezties atpakaļ mājās pie Dieva. Na te viduḥ svārtha-gatiṁ hi viṣṇum (ŠB 7.5.31). To viņi nezina. Tātad šī kustība ir ļoti svarīga, jo dodam norādījumus un izglītojam, kā atgriezties mājās pie Dieva. Liels jums paldies.