LV/Prabhupada 0346 - Nesludinot, Nesaprotot Filozofiju, Jūs Nevarat Uzturēt Savu Spēku

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nesludinot, Nesaprotot Filozofiju, Jūs Nevarat Uzturēt Savu Spēku
- Prabhupada 0346


Morning Walk -- December 12, 1973, Los Angeles

Umāpati: es domāju, ka mēs apspriežam politiskās iespējas nodarbināt bhaktas birojā, un mēs nācām klajā ar pārsteidzošu atklājumu, ka mēs gandrīz pārstāvam visu, kas ir pret Rietumu vērtībām. Mēs pārstāvam askēzi. Mēs pārstāvam Dieva apziņu. Mēs pārstāvam dzimumdzīves brīvības un intoksikāciju lietošanas ierobežošanu. Visi četri regulatīvie principi ir gandrīz pilnībā pretēji rietumnieku vēlmēm.

Prabhupāda: Tas nozīmē, ka visi rietumnieki ir dēmoni.

Umāpati: Tātad problēma ir mēģināt iekļūt birojā šādos apstākļos, lai darītu to zināmu: "Mēs aizstāvam šo." Tāpat arī lai panāktu, ka visi par to balso.

Prabhupāda: Nebalsot var neviens, bet mēs vienkārši turpināsim sludināt. To es jau esmu izskaidrojis, dažiem no Universitātes. Visa valsts ir analfabētiska. Vai tas nozīmē, ka Universitātes darbība ir jāpārtrauc? Universitātei ir jābūt. Laimīgais atnāks un izglītosies. Nav argumenta par to, ka "cilvēki ir analfabēti, viņiem tas nerūp. Tādēļ lai Universitāte tiek slēgta." Tas nav arguments.

Jašomatīnandana: Pakāpeniski viņiem attīstīsies pieķeršanās.

Prabhupāda: Jā. Mums jāstrādā. Tā ir sludināšana. Nedomājiet, ka sludināšana ir kas viegls. Ēšana, gulēšana un dažkārt "Haribol" skandēšana, tas arī viss. Tā nav sludināšana. Mums jābūt gataviem iesakņot Krišnas apziņas idejas visā pasaulē.

Umāpati: Tas gan visticamāk nenotiks vienas nakts laikā.

Prabhupāda: Dievību godināšanas programma domāta, lai dotu mums drošību. Ja mēs noraidām Dievību godināšanu, arī mēs pagrimsim. Bet tas nav pabeigts pienākums. Arcāyām eva haraye pūjāṁ yaḥ śraddhayehate. Arcā nozīmē Dievība. Ja kāds ļoti labi godina Dievību, bet na tad-bhakteṣu cānyeṣu, bet viņš neko vairāk nezina, kas ir bhakta, kas ir nebhakta, kāds ir pasaules pienākums, sa bhaktaḥ prākṛtaḥ smṛtaḥ, viņš ir materiāls bhakta. Viņš ir materiāls bhakta. Tātad mums jāuzņemas atbildība saprast, kas patiesībā ir tīrs bhakta, un kāds ir mūsu pienākums pret cilvēkiem kopumā, tad jūs varat attīstīties. Tad jūs kļūstat par madhjama-adhikārī. Madhjama-adhikārī, attīstītu bhaktu. Tāpat kā šie cilvēki, vai nu Indijā, vai šeit piekopj baznīcismu, došanos uz baznīcu bez nekādas sapratnes. Tādēļ tas neizdodas. tas nu... Baznīcas tiek slēgtas. Līdzīgi, ja jūs sevi neuzturat gatavībā sludināt, tad jūsu tempļi ar laiku tiks slēgti. Bez sludināšanas jūs nejutīsiet entuziasmu turpināt godināšanu templī. Un bez godināšanas templī jūs nevarat sevi uzturēt šķīstu un tīru. Tām abām jāturpinās paralēli. Tad tā būs izdošanās. Mūsdienās vai nu hindu, musulmaņi, vai kristieši, jo viņi nemāca filozofiju, tādēļ viņu vietas tiek slēgtas, vai nu mošejas, tempļi vai baznīcas. Tās tiks slēgtas.

Pradžāpati: Viņi nevar uzrādīt labu rezultātu savās darbībās.

Prabhupāda: Jā. Tā ir sludināšana. Tādēļ mēs rakstām tik daudz grāmatu. Ja mēs neparūpējamies par grāmatām, nesludinām, nelasām paši, nesaprotam filozofiju, tad šī Harē Krišna kustība pāris gadu laikā sabruks. Tā kā tur nebūs dzīvības. Cik gan ilgi var mākslīgi turpināt "Harē Krišna! Haribol!" Tas būs mākslīgi, bez dzīvības.

Jašomatīnandana: Tā ir taisnība, Prabhupāda. Mēs esam tādi muļķi, ka nekad neapzināmies, kamēr vien jūs mums to nepasakāt. Bez sludināšanas...

Prabhupāda: Bez sludināšanas, bez filozofijas sapratnes jūs nevarat uzturēt savu spēku. Ikvienam vajadzētu būt labi zinošam filozofijā, kuru mēs izvirzām. Tas nozīmē, ka jums rūpīgi jālasa katru dienu. Mums ir tik daudz grāmatu. Un Bhāgavata ir tik nevainojama, ka ikkatrā pantā, ko lasāt, jūs gūstat jaunu apgaismību. Tā ir tik jauka. vai nu Bhagavad-gīta vai Bhāgavata. Bet tas nav parasts rakstu darbs.

Umāpati: Esmu mēģinājis ievietot jūsu Bhagavad-gītu dažās skolās, un viņi saka, "Nu," daži no tiem, ja viņiem ir Bhagavad-gīta, viņi saka, "nu, mums ir Bhagavad-gīta." Tādēļ, nu, "šī ir pilnīgi atšķirīga Bhagavad-gītas izpratne," Viņi saka: "Nu, tajā ir tikai kāda cita viedoklis, un mēs tik ļoti neinteresējamies viedokļu dažādībā par to pašu grāmatu."

Prabhupāda: Tas nav viedoklis. Mēs to pasniedzam tādu, kāda tā ir, bez viedokļa.

Umāpati: Nu, tie ir tādi noteikumi. Ir ļoti grūti pārvarēt tos...

Prabhupāda: Tātad sludināšana vienmēr ir grūta. To es atkārtoti esmu teicis. Jūs nevarat sludināšanu pieņemt kā vieglu. Sludināšanai jābūt cīņai. Vai domājat, ka cīņa ir kas viegls? Cīņa nav kas viegls. Kad vien ir cīņa, kad vien ir briesmas, ir atbildība. Tātad sludināšana nozīmē... Kas ir sludināšana? Tā kā cilvēki ir neziņā, mums viņi jāapgaismo. Tā ir sludināšana.

Nara-nārājana: Kad jūs ieradāties Rietumu pasaulē, neviens nekur neticēja, ka tas būs veiksmīgi, es domāju. Bet patiesībā tas bija ļoti veiksmīgi, sludinot.

Prabhupāda: Es pats neticēju, ka būšu veiksmīgs, ko tad teikt par citiem. Bet, tā kā es darīju visu atbilstošā secībā, tā tas kļuva veiksmīgi.

Jašomatīnandana: Jā, Krišna ir tik laipns, ka mēs kaut ko gaidām, un Viņš dod mums simtkārt vairāk.

Prabhupada: Ak, jā.

Jašomatīnandana: Tātad, ja mēs vienkārši sekojam jūsu norādījumiem, tad esmu pārliecināts, ka tas būs slavējami.

Nara-nārājana: Tātad, ja mēs darbojamies pareizā secībā, tad mūsu politiskās darbības arī kļūs veiksmīgas?

Prabhupāda: Ak, jā. Kāpēc ne. Krišna bija politikā. Tātad Krišnas apziņa nozīmē ko visaptverošu: sociālo, politisko, filozofiski, reliģiski, kulturāli, visa veida jomas. Tā nav vienpusēja. Viņi to pieņem kā... Viņi nezina. Tādēļ viņi to uzskata vien par reliģisku kustību. Nē, tā iekļauj visu, ir visaptveroša, visu iekļaujoša.