LV/Prabhupada 0348 - Ja Vienkārši Tiek Skandēts Harē Krišna Piecdesmit Gadus, Persona Noteikti Kļūs Pilnīga

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Vienkārši Tiek Skandēts Harē Krišna Piecdesmit Gadus, Persona Noteikti Kļūs Pilnīga
- Prabhupada 0348


Lecture on BG 7.14 -- Hamburg, September 8, 1969

Angļu zēns: Vai iespējams to panākt jau šajā dzīvē? Šo? Vai iespējams pagrimt?

Prabhupāda: Ir iespējams sekundes laikā, ja esi nopietns. Tas nav grūti. Kṛṣṇa-bhakti... Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate: (BG 7.19) "Pēc daudzām, daudzām dzimšanām saprātīgais, gudrais, pilnībā nobriedušais Man sevi uztic." Krišna saka. Tātad, ja esmu saprātīgs, tad es redzēšu, ka "ja tas ir dzīves mērķis, ka pēc daudzām, daudzām dzīvēm sevi ir jāuztic Krišnam, kāpēc sevi neuzticēt tūlīt?" Tas ir saprāts. Ja tas ir fakts, ka persona nonākusi līdz tam, pēc zināšanu vairošanas daudzas, daudzas dzīves ilgi, kāpēc tad nepieņemt to nekavējoties? Kāpēc man gaidīt daudzas dzīves, ja tas ir fakts? Tam nepieciešams mazliet saprāta. Tam nevajag daudzas, daudzas dzimšanas. tam vajag mazliet saprāta. Pieņemiet šo Krišnas apziņu nopietni; jūsu problēmas ir atrisinātas. Ja jūs tam neticat, tad nonāciet pie argumentiem, filozofijas, loģikas. Turpiniet pamatot. Ir sējumiem grāmatu. Esiet pārliecināti. Jūs varat to apgūt. Katra atbilde ir Bhagavad-gītā. Jūs varat mēģināt saprast to ar savu spriešanas spēju, ar saviem argumentiem. Tas ir brīvi piespējams. Kā Ardžuna. Ardžunam tika mācīta Bhagavad-gīta. Cik ilgā laikā? Augstākais, pusstundā. Jo viņš bija ļoti saprātīgs. Šī Bhagavad-gīta, ko pasaules cilvēki lasa, ļoti, ļoti mācītie, gudrie cilvēki to lasa. Viņi mēģina saprast, sniedzot dažādas interpretācijas. Ir tūkstošiem izdevumu, komentāru. Bet Ardžuna bija saprātīgs; viņš saprata pusstundas laikā. Tātad tam vajadzīgas relatīvs saprāts. Viss šajā pasaulē ir relatīvs. Relativitātes likums. Tas ir zinātniski. Profesora Einšteina teorija? Relativitātes likums? Tātad tas ir relatīvi. persona tūlīt var iegūt Krišnas apziņu, sekundes laikā, un persona var to neiegūt vēl pēc daudzām, daudzām dzimšanām. Tātad tas ir relatīvi. Ja jums ir gana saprāta, jūs to varat pieņemt nekavējoties. Ja jums ir mazāk saprāta, tad tas prasīsi laiku. Jūs nevarat teikt, ka "tas būs iespējams pēc tik daudz gadiem." To nevar teikt. Tas ir relatīvi. Viss ir relatīvs. Cilvēkam no šejienes līdz turienei ir viens solis; mazam mikrobam tas ir desmit jūdzes, no šejienes līdz šejienei. Tātad viss ir relatīvs. Šī ir relatīva pasaule. Nav tādas formulas, ka "var iegūt Krišnas apziņu pēc tik daudziem gadiem." Nē. Tādas formulas nav. Nevar iegūt Krišnas apziņu pat pēc miljoniem dzimšanu, un var iegūt Krišnas apziņu sekundes laikā. Bet no otras puses, šajā dzīvē mēs varam kļūt pilnīgi Krišnas apziņā, ja uztveram to nopietni. Īpaši jūs, kas esat jauni zēni. Mēs pieņemam, ka dzīvosiet vēl vismaz piecdesmit gadus. Ak, ar to ir pietiekami. Gana. Vairāk nekā pietiekami. Vairāk nekā pietiekami. Ja piecdesmit gadus persona skandē Harē Krišna, Harē Krišna, viņš noteikti sasniegs pilnību. Par to nav šaubu. Ja vien viņš vienkārši skandē šo mantru Harē Krišna, ak, par to nav šaubu.