LV/Prabhupada 0349 - Es Vienkārši Ticēju Sav Guru Mahārādža Teiktajam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Es Vienkārši Ticēju Sav Guru Mahārādža Teiktajam
- Prabhupāda 0349


Arrival Address -- New York, July 9, 1976

Tātad saprātīgai personai jāzina, kādas ir atšķirīgas situācijas, dažādas dzīves. To viņi nezina. Kādu dienu mūsu runāja mūsu Dr. Svarūpa Dāmodara, ka lai arī kādus zinātniskus uzlabojumus vai izglītības uzlabojumus viņi būtu izveidojuši, jābūt divām lietām. Viņi nezina, kādas ir dažādās planētas debesīs. Viņi nezina. Viņi vienkārši iedomājas. Viņi mēģina doties uz Mēnesi, Marsu. Tas arī nav iespējams. Pat ja jūs tur nokļūstat, uz vienas vai divām planētām, ir miljoniem planētu; ko gan jūs par tām zināt? Zināšanu nav. Un citas zināšanas: viņi nezina, kādas ir dzīves problēmas. Pietrūkst divu lietu. Un mēs darbojamies ar tām abām. Dzīves problēma ir tā, ka esam nošķirti, ka esam prom no Krišnas apziņas, tādēļ mēs ciešam. Ja pieņemat Krišnas apziņu, tad visa problēma ir atrisināta. Un ciktāl tas attiecas uz planetārajām sistēmām, Krišna dod jums iespēju, lai arī kur jūs vēlētos doties. Bet saprātīga persona atlasīs, mad-yājino 'pi yānti mām (BG 9.25). "Krišnas apziņā esošie dosies pie Manis." Kāda ir atšķirība starp šiem diviem variantiem? Pat ja es dodos uz Mēnesi vai Marsu, vai Brahmaloku, Krišna saka: ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). Jūs varat doties uz Brahmaloku, bet kṣīṇe puṇye puṇyo martya-lokaṁ viśanti: "Jums būs atkal jāatgriežas." Un Krišna arī saka: yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Mad-yājino 'pi yānti mām.

Tā jums ir šī iespēja, Krišnas apziņa. Viss izskaidrots Bhagavad-gītā, kas ir kas. Nezaudējiet šo iespēju. Neesiet muļķi, šo tā saukto zinātnieku vai filozofu, vai politiķu novirzīti. Pieņemiet Krišnas apziņu. Un tas ir iespējams vienīgi ar guru-kṛṣṇa-kṛpāya (ČČ Madhja 19.151). Ar guru un Krišnas žēlastību jūs varat sasniegt panākumus. Tas ir noslēpums.

yasya deve parā bhaktir
yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ
prakāśante mahātmanaḥ
(ŠU 6.23)

Tā šī guru pudža, ko mēs veicam, nav pašcildināšana; tā ir īstena mācība. Jūs ik dienas dziedat, ko tas nozīmē? Guru-mukha-padma-vākya... āra nā kariyā aikya. Bet šis ir tulkojums. Es jums atklāti izstāstīšu. Lai arī kādi mazi panākumi ir Krišnas apziņas kustībā, es vienkārši sasniedzu, ticot sava Guru Mahārādža vārdiem. Jūs turpiniet tāpat. Tad būs visa veida veiksme. Liels jums paldies.