LV/Prabhupada 0352 - Šī Literatūra Pārveidos Visu Pasauli

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šī Literatūra Pārveidos Visu Pasauli
- Prabhupāda 0352


Lecture on SB 1.8.20 -- Mayapura, September 30, 1974

Tad-vāg-visargo janatāgha-viplavaḥ. Jebkāda tur esošā kompozīcija, kaut kur vai kaut kad ir Visaugstā Kunga slavināšana, jebkāda literatūra. Tad-vāg-visa..., janatāgha-viplavaḥ. Tāda veida literatūra ir revolucionāra. Revolucionāra. Viplavaḥ. Viplava nozīmē revolucionāra. Kāda veida viplava? Tāpat kā revolūcijā mūsu politiskā partija uzvar citu politiski partiju vai viena veida... Mēs saprotam, ka revolūcija nozīmē politisko revolūciju. Mūsu politisko domāšanas veidu uzvar kāda cita politiska doma. To sauc par revolūciju. Tātad Angļu vārds ir revolūcija, un sanskrita vārds ir viplava. Tātad tad-vāg-visargo janatāgha-viplavaḥ. Ja šādas literatūras tiek pasniegtas... Tāpat kā mēs pasniedzam. Mēs neesam varen mācīti. Mūsu... Mums nav tādas kvalifikācijas, ka varam sacerēt ļoti jauku literatūru. Var būt kādas kļūdas vai... Lai kas arī būtu. Bet tas ir revolucionāri. Tas ir fakts. Tas ir revolucionāri. Citādi kāpēc gan vareni un ietekmīgi profesori, universitāšu autoritātes, bibliotekāri to pieņem? Viņi domā, ka zina - šī literatūra pārveidos visu pasauli. Jo Rietumu pasaulē nav šādas domas. Viņi piekrīt. Kāpēc tad tā ir revolucionāra? Jo ir vēl viens mēģinājums slavēt Krišnu, Dieva Augstāko Personību. Nekas vairāk. Nav literāras karjeras,

Tātad tā ir pieņemta. Tad-vāg-visargo janatāgha-viplavo yasmin prati-ślokam abaddha... Šloka (ŠB 1.5.11). Lai uzrakstītu sanskrita šloku, vajadzīga erudīta izglītība. Ir daudzi, daudzi likumi un noteikumi. Nav tā, ka sacerat jebko un kļūstat par dzejnieku. Nē. Ir gana daudz likumu un noteikumu, kam jāseko. tad var sastādīt. Tāpat kā redzat, ka ir matērija.

tathā paramahaṁsānāṁ
munīnām amalātmanām
bhakti-yoga-vidhānārthaṁ
kathaṁ paśyema hi striyaḥ
(ŠB 1.8.20)

Ir matērija. Katra šloka, ir matērija. Tātad, pat ja tā nav sastādīta standarta pantmērā, dažreiz tā ir sadalīta, tomēr, tā kā tā slavina Visaugsto Kungu... Nāmāny anantasya. Ananta ir Augstākais, Neierobežots. Viņa vārdi ir tur. Tādēļ mans Guru Mahārādža pieņēma. Ja anantasja, no anantas, Visaugstākā vārda - "Krišna", "Nārājana", "Čaitanja", līdzīgi - tātad śṛṇvanti gāyanti gṛṇanti sādhavaḥ. Sādhavah nozīmē tos, kuri ir svētas personas. Tāda veida literatūra, lai gan sarakstīta sadalītā valodā, viņi to klausās. Klausās to. Jo tas ir Kunga slavinājums.

Tātad tad ir sistēma. Tā vai citādi mums jāpieķeras Krišnam. Mayy āsakta-manāḥ pārtha. Tas ir mūsu vienīgais darbs, kā gan mēs varam būt... Nav svarīgi, vai tā ir sadalīta. dažkārt... Ir daudzu sanskrita... es vēlos teikt, nepareizi izrunāta. Tāpat kā mēs to darām. Mēs neesam ļoti lietpratīgi. Ir daudzu lietpratīgi sanskrita izrunātāji, vēda-mantru izrunātāji. Un mēs tādi neesam. Bet mēs mēģinām. Mēs mēģinām. Bet tur ir Krišnas vārds. Tādēļ ar to pietiek. Tādēļ ar to pietiek.