LV/Prabhupada 0354 - Akls Vīrs Vada Citus Aklus Vīrus

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Akls Vīrs Vada Citus Aklus Vīrus
- Prabhupāda 0354


Lecture on SB 2.3.2-3 -- Los Angeles, May 20, 1972

Pradjuma: "Skaidrojums: Cilvēku sabiedrībā visā pasaulē ir miljoniem un miljardiem vīriešu un sieviešu, un gandrīz visi no viņiem ir mazāk saprātīgi, jo tiem ir ļoti maz zināšanu par garīgo dvēseli."

Prabhupāda: Tas ir mūsu izaicinājums, ka šie miljoni un miljardi vīriešu un sieviešu visā pasaulē itin nemaz nav saprātīgi. Tas ir mūsu izaicinājums. Krišnas apziņas kustību citi var uztvert kā neprātīgu, vai mēs varam izaicināt, ka "jūs visi esat neprātīgi ļautiņi." Tādēļ mums ir maza grāmata: "Kurš ir Neprātīgs?" Jo viņi domā, ka šie skūtgalvju zēni un meitenes ir neprātīgi, bet patiesībā neprātīgi ir viņi. Jo viņiem nav saprāta. Kāpēc? Viņi nezina, kas ir garīga dvēsele. Tā ir dzīvnieku apziņa. Suņi, kaķi domā, ka viņi ir ķermenis.

yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke
sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ
yat tīrtha-buddhiḥ salile na karhicij
janeṣv abhijñeṣu sa eva go-kharaḥ
(ŠB 10.84.13)

Go-khara. Go nozīmē govs, un khara nozīmē ēzelis. Persona, kura ir ķermeniskā apziņā, "es esmu šis ķermenis". Tātad 99,9% no visas populācijas pasaulē ir šādi: "Es esmu šis ķermenis." "Es esmu amerikānis", "es esmu indietis", "es esmu afrikānis", "es esmu šis..." Un viņi cīnās gluži kā kaķi un suņi, viņi cīnās: "Es esmu kaķis, tu esi suns. Tu esi suns, es esmu kaķis." Tas arī viss. Tātad šis izaicinājums, ka "jūs visi esat nelieši", ir ļoti spēcīgs, bet patiesībā tas ir fakts. Tas ir fakts. Tā ir revolucionāra kustība. Mēs visus izaicinām, ka "Jūs esat ēzeļi, govis un dzīvnieki, jo jums nav zināšanu, kas sniegtos tālāk par šo ķermeni." Tādēļ ir teikts... Šajā skaidrojumā es īpaši esmu pieminējis. "Tā kā viņiem ir tik maz zināšanu par garīgo dvēseli, visi viņi nav saprātīgi." Esmu runājis ar lieliem, vareniem profesoriem. Maskavā, šis džentlmenis, Profesors Kotivskis, teica: "Svāmīdžī, pēc nāves nekā nav. Viss beidzies." Un viņš ir viens no ietekmīgākajiem profesoriem valstī. Tāds tad ir mūsdienu civilizācijas trūkums, patiesībā visu sabiedrību vara kaķi un suņi. Kā gan var būt miers un labklājība? Tas nav iespējams. Andhā yathāndhair upanīyamānāḥ.

Aklais vada citus aklos. Ja kādam ir acis, ar ko redzēt, viņš var vadīt simtiem un tūkstošiem cilvēku: "Lūdzu, nāc ar mani. Es šķērsošu ceļu." Bet, ja vada cilvēks, kurš pats ir akls, kā gan viņš var vadīt citus? Andhā yathāndhair upanīyamānāḥ. Tātad Bhāgavatai nav līdzīgas. Nevar būt. Tā ir pārpasaulīga zinātne. Andhā yathāndhair upanīyamānās te 'pīśa-tantryām uru-dāmni baddhāḥ (ŠB 7.5.31). Īśa-tantryām, šie aklie vadītāji ir saistīti ar materiālās dabas likumiem, un viņi dod padomus. Kādus gan padomus viņi var dot?