LV/Prabhupada 0367 - Vrndāvana Nozīmē, Ka Centrā Ir Krišna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vrndāvana Nozīmē, Ka Centrā Ir Krišna
- Prabhupāda 0367


Lecture on BG 7.1 -- Bombay, December 20, 1975

Tātad Krišna personīgi dod norādījumus Bhagavad-gītā, lai Viņu saprastu, tādēļ mums jāizmanto tā priekšrocības, citādi mēs zaudējam šīs cilvēka dzīves doto iespēju. Krišna nemāca Bhagavad-gītu kaķiem un suņiem. Viņš māca pašai ietekmīgākajai personai, imaṁ rājarṣayo viduḥ. Tā Bhagavad-gīta domāta rādžariši, ļoti bagātiem, ietekmīgiem, tajā pašā laikā svētiem cilvēkiem. Agrāk visi valdnieki bija rādžariši. Rādža un riši apvienojums. Tā Bhagavad-gītā nav domāta sliņķiem. Tas ir jāsaprot sabiedrības vadītājiem: yad yad ācarati śreṣṭhas tat tad evetaro janaḥ (BG 3.21). Tātad tiem, kuri apgalvo, ka ir sabiedrības līderi, jāapgūst Bhagavad-gīta, kā kļūt praktiskiem un patiesiem līderiem, un tad sabiedrība gūs labumu. Un ja mēs ievērojam Bhagavad-gītas un Krišnas norādījumus, tad visas problēmas tiks atrisinātas. Tā nav sektantisks, reliģisks sentiments vai fanātisms. Tas tāds nav. Tā ir zinātne - sabiedrības zinātne, politiskā zinātne, kultūras zinātne. Viss ir tur.

Tādēļ mūsu lūgums ir, lai ikviens no jums kļūtu par guru. Tāda ir Čaitanjas Mahāprabhu pavēle. Viņš vēlas, lai visi kļūtu par guru. Kā? Viņš saka:

yāre dekha tāre kaha 'kṛṣṇa'-upadeśa
āmāra ājñāya guru hañā tāra' ei deśa
(ČČ Madhja 7.128)

Tas ir guru. Pieņemsim, jūs esat ģimenes loceklis. Tik daudzas dzīvās būtnes, jūsu dēli, meitas, vedeklas, bērni, jūs kļūstat par to visu guru. Tieši tāpat jūs varat sēdēt vakarā un runāt par Bhagavad-gītu, yāre dekha tāre kaha kṛṣṇa-upadeśa (ČČ Madhja 7.128). Jums nav nekas jāizgudro. Norādījumi ir doti, jums vienkārši jāatkārto un jāļauj viņiem klausīties - jūs kļūstat par guru. Tas itin nemaz nav grūti. Tāda ir mūsu sludināšana. Mēs nevēlamies vien kļūt par guru, bet arī sludināt tā, lai ikviens, priekšnieks, jebkurš kļūtu guru savā apkārtnē. Ikviens to var darīt. Pat kūlijs to var, arī viņam ir ģimene, arī viņam ir draugi, tātad lai gan viņš ir analfabēts, viņš var klausīties Krišnas norādījumus un sludināt to pašu. To mēs vēlamies. Un mēs aicinām visus cienījamos džentlmeņus, vadītājus to apgūt. Tas ir ļoti vienkārši: man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī māṁ namaskuru (BG 18.65), un, izpildot šo Krišnas pavēli, Viņš apliecina, ka mām evaiṣyasi, "tu nonāksi pie Manis". Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti kaunteya (BG 4.9). Tas ir ļoti viegli.

Tātad mūsu vienīgais lūgums sabiedrības līderiem būtu uztvert Bhagavad-gītas mācības ļoti nopietni, mācīties pašam un mācīt citus. Tā ir Krišnas apziņas kustība. Tas itin nemaz nav grūti; tas ir ļoti viegli. Visi to var darīt. Bet rezultātā tiklīdz jūs saprotat, cilvēki saprot Krišnu, janma karma ca me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ (BG 4.9), ikviens, kurš saprot Krišnu, iegūst rezultātu tyaktvā dehaṁ punar janma naiti... Pēc šī ķermeņa pamešanas viņš vairs nepieņem materiālu ķermeni. Viņš paliek savā garīgajā veidolā un bauda Krišnas sabiedrību. Tā ir vrindāvana. Gopījana-vallabha. Krišna... Krišna, Vrindāvana nozīmē, ka centrā ir Krišna. Viņš ir visu mīlamais objekts. Gopī, govju ganuzēni, teliņi, govis, koki, augļi, ziedi, tēvs, māte - visi viņi ir pieķērušies Krišnam. Tā ir Vrindāvana. Tā ir kopija, šī Vrindāvana, un ir īstā Vrindāvana. Arī tā ir īsta. Absolūtā līmenī nav atšķirības.

Bet mūsu sapratnei ir sākotnējā vrindāvana,

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.29)
veṇuṁ kvaṇantam aravinda-dalāyatākṣaṁ
barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam
kandarpa-koṭi-kamanīya-viśeṣa-śobhaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.30)

Tāds ir Golokas Vrindāvanas apraksts.