LV/Prabhupada 0368 - Jūs Muļķīgi Domājat, Ka Jūs Neesat Mūžīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Jūs Muļķīgi Domājat, Ka Jūs Neesat Mūžīgi
- Prabhupāda 0368


Morning Walk -- January 3, 1976, Nellore

Prabhupāda: Tā ir Teozofiska Sabiedrība, es domāju. Huh? Šī tirdzniecības zīme. Jeb Rāmakrišna Misija. Ačjutānanda: Nē, Pestīšanas Armija. Prabhupāda: Pestīšanas Armija, o. Harikēša: Patiesībā mēs esam vienīgā Pestīšanas Armija. Ačjutānanda: ... autoritāšu autoritāte. Mēs pieņemam viņa autoritāti, bet pieredze rodas no tiešas uztveres, kas ir, atgriežoties pie... Prabhupāda: Mēs nepieņemam šādas autoritātes, kas pieņem citu pieredzi. Mēs pieņemam autoritāti, kas ir Keśavalāl Trivedi: pieredzējis. Prabhupāda: Automātiski. Parāsya bhaktir vividhaiva śruyate svabhāvikī jñāna-bala-kriyā ca. Svabhāva, jūs varat... Tāpat kā tad, ja jūs man jautājat, kā kaut ko darīt, ja es saku, ka "jā dariet tā", svabhāvikī. Man no dabas ir dotas zināšanas, kā to darīt pilnīgi. Tas notiek. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Krišna nosaka, ka "dariet tā." Jūs redzat, viss notiek nevainojami. No nīma sēklas izaug nīma koks. To tik labi izveidojis Krišna - bījo 'haṁ sarva-bhūtānām (BG 7.10), ka no tās izaugs nīma koks, nevis mango koks. Ķīmiskās vielas ir tā savienotas. Jūs nezināt, kas tur ir, maza sēkla, baṭa vṛkṣa. Un liels banjankoks izaugs, nevis kāds cits koks. Tās ir zināšanas. Viņš ir devis visu, es vēlos teikt, darbību Viņš ielicis mazā sēklā. Tādēļ Krišna saka: bījo 'haṁ sarva-bhūtānām. Kļūdas tur nav. Jums vienkārši tā jāņem un jāaudzē. Jūs iegūsiet rezultātu. Ačjutānanda: Tātad princips, kas liek kaut kam augt, viss, Šrī Īšopanišada saka, so 'ham asmi: "Es esmu šis princips." Īšopanišana savā kulminācijas šlokā saka, so 'ham asmi: "es tas esmu." Prabhupāda: Asmi nozīmē "tā ir mana enerģija. Tā ir mana enerģija." Ačjutānanda: Nē, tā saka... Prabhupāda: Ja es saku, ka esmu ISKCON, kas gan tur aplams? Tā kā es esmu to radījis, tādēļ es saku, ka ISKCON nozīmē es. Es esmu ISKCON." Kas gan tur aplams? Tas tā ir. Ar Krišnas enerģijas palīdzību viss ir radies. Tādēļ saka: "Es esmu šis, es esmu šis, es esmu šis, es esmu šis." Vibhūti-bhinnam. Jo viss... Janmādy asya yataḥ (ŠB 1.1.1). Viss ir radies no Krišnas. Ačjutānanda: Nē, Īšopanišada saka, ka jūs esat šis princips. Īšopanišada saka, ka princips, kas ir gaismu dodošā Saule, ka "Es esmu šis princips". Prabhupāda: Jā, bhakta pieņem... To mēs pieņemam. Ačjutānanda: Būtne, kas dod gaismu Saulei, Es esmu tas." Prabhupāda: Es nesapratu. Ačjutānanda: So 'ham asmi. Tā sešpadsmitā... Harikēša: "Tāpat zem Saules kā Es." Prabhupāda: Jā, so 'ham asmi - jo es esmu neatņemama daļiņa. Ačjutānanda: Nē, bet tā saka, "es esmu tas", nevis "es esmu daļa no tā". "Es esmu tas." Prabhupāda: Nē. Ja ir teikts, tad to var pieņemt, jo es kvalitatīvā ziņā esmu tāds pats. Kēšavāl Trivedi: Daudzums, liela atšķirība. Prabhupāda: Jā. Prabhupāda: Ja es saku, ka esmu indietis, kas gan tur aplams, ja es saku, ka esmu indietis? Ačjutānanda: Tas ir kas cits. Prabhupāda: Jā. Ne kas cits. Ačjutānanda: Bet, tieši pieņemot šruti, tā saka, ka esat tas pats princips. Prabhupāda: Un tādēļ jums jāmācās no guru. Un, ja jūs pieņemat tieši, tad jūs joprojām esat muļķis. Tādēļ jums vajadzīgs guru. Tāds ir šruti norādījums. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12.). Jums jāmācās no šruti. Jums jādodas pie guru. Ačjutānanda: Nē, bet tas ir pēc tam. Galvenais secinājums no šīs Upanišadas, šruti, autoritāte, ir, ka jūs pieņemat to pašu principu. Prabhupāda: Jā, es esmu tas pats princips. Nityo nityānām. Ačjutānanda: Nu, nekad nevar būt mūžīgāks kā cits mūžīgais. Prabhupāda: Ikviens ir mūžīgs. Ačjutānanda: Tad tas ir pretrunīgi. Nityo nityanānāṁ. Jūs nevarat teikt, ka kas viens ir mūžīgāks par citu. Prabhupāda: Nē, nē. Ne tas ir jautājums. Visi ir mūžīgi. Ačjutānanda: Tātad kā gan kāds var būt mūžīgāks par... Prabhupāda: Kā Dievs ir mūžīgs, arī jūs esat mūžīgi. Tā kā jūs esat pieņēmuši šo materiālo ķermeni, jūs savā muļķībā domājat, ka neesat mūžīgi. Citādi Dievs ir mūžīgs, arī jūs esat mūžīgi. Ačjutānanda: Tad kāpēc būtu jāšķiro viens no otra, ja abi ir mūžīgi? Prabhupāda: Tāpat kā Sauli atšķir no Saules gaismas, bet kvalitatīvi karstums un gaisma ir tā pati. Bet tā kā Saules gaisma ir, jūs nevarat teikt, ka Saule ir tur. To jūs teikt nevarat. Mat-sthāni sarva-bhūtāni nāhaṁ teṣv avasthitaḥ (BG 9.4). Skaidri teikts. Kēšavāl Trivedi: Es domāju, Svāmīdžī, jūs ti skaidrojāt, un man tas šķiet kas saprātīgs, ka "es esmu Īša, bet es neesmu Sarvēša. Es esmu ātmans, bet ne Paramātmans. Es esmu amša, bet ne Paramāmša." Prabhupāda: Jā. Tas izskaidrots citā... Jums jāņem vērā atsauces. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1.). Arī es esmu Īšvara. Tas izskaidrots tik daidzas reizes. Bet tas nenozīmē, ka es esmu paramēšvara. Paramēšvara ir Krišna. Kāda ir šī uzbūve? Kēšavāl Trivedi: Ahaṁ brahmāsmi, es nevarēju izskaidrot, līdz beidzot dzirdēju Svāmīdžī pirmajā dienā Rādžēšvarā Mandapūrā. Tas iederas. Citādi Mājāvšdī, "viss kārtībā, bet Šankarāčārja saka, ahaṁ brahmāsmi. Kāpēc nepiekrītat?" Jo tik daudzi cilvēki uzdod man jautājumu. Un tad, kad man stājās šādi pretī, es nevarēju neko teikt. Bet veids, kā mukti tika skaidrota, jā, un lekcijā, un īša, sarvēša, tas viss - ātma, Paramātma, amša, Paramāmša - tur es atradu, ka to var izskaidrot. Tā kā tik daudzas personas tādās publiskās tikšanās vietās kā Lions Club, kur mēs izskatām šos tematus, uzdod jautājumus. Tad mēs jūtam, ka mūsu saprātam ir robežas. bet nu es domāju, ka varu viņiem izskaidrot. Prabhupāda: Tātad mans skaidrojums bija labs? Kešavāl Trivedi: Jā, tā es uzskatu. Un tas ir tas, kas attiecas arī uz Ačjutānandas Svāmī jautājumu, es domāju. Ačjutānanda: Nē, es tikai aizstāvos. Kešavāl Trivedi: Nē, nē, tas viss ir... Ačjutānanda: Tātad Durga ir augstāka par Višnu, jo Višnu vajadzēja Durgas palīdzību, lai atmodinātu Viņu no joga nidras, lai nogalinātu Madhu un Kaitabhu. Tātad viņa Višnu kontrolē. Prabhupāda: Jā, ja es jautāju savam kalpam, lai viņš mani pamodina septiņos, tas nenozīmē...