LV/Prabhupada 0373 - Bhadžahu Re Mana Skaidrojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhadžahu Re Mana Skaidrojums
- Prabhupāda 0373


Purport to Bhajahu Re Mana -- The Cooperation of Our Mind

Bhajahū re mana śrī-nanda-nandana-abhaya caraṇāravinda re. Tā ir dziesma, ko dziedājis Govinda dāsa, dzejnieks Govinda dāsa. Viņš vēršas pie sava prāta, jo, galu galā, mums jāstrādā, sadarbojoties ar savu prātu. Ja mūsu prāts ir nemierīgs, tas virza mūs izvēlēties kaut ko citu, tad ir ļoti grūti koncentrēties viena veida darbam. Tas ir praktiski. Tādēļ jogas sistēma nozīmē prāta kontroli. Tas ir mehānisks prāta saprašanas process. Jo bez prāta kontroles, bez mierīga prāta neviens nevar garīgi attīstīties. Bet mūsu vaišnavu sistēma nozīmē nodarbināt prātu garīgajā kalpošanā, lai tas nenovērstos no garīgās kalpošanas. Tā ir mūsu sistēma. Un tas ir praktiski. Ja mēs koncentrējam savu prātu uz Krišnas lotospēdām, arčanam - śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ, smaraṇaṁ pāda-sevanam (ŠB 7.5.23). Pāda-sevanam, tad automātiski prāts tiek kontrolēts. Jogi mēģina mākslīgi kontrolēt prātu, bet veltīgi. Ir daudzu piemēri, kad lieli, vareni jogi pagrimst. Tātad jebko mākslīgu nav iespējams paveikt ideāli. Tādēļ prāta kontroles sistēma nozīmē, ka nodrošināt prātam labāku nodarbi, tad prātu nepievilinās zemāka līmeņa enerģija. Tāda ir veiksmes noslēpumainā zinātne.

Tā Govinda dāsa mēģina koncentrēt prātu uz Krišnas lotospēdām, ko pazīst kā abhaya-caraṇa. Abhaya nozīmē "tur, kur nav baiļu". Tāpat kā mēs noguldām naudu uzticamā bankā, jo domājam, ka nevajadzēs baidīties no zaudējuma. To sauc par abhaya, bez bailēm, un caraṇa nozīmē lotospēdas. Tā Govinda dāsa dod padomu prātam, hū re mana "mans dārgais prāts", hū re, vēršas pie prāta. Bhaja hū re mana. Bhaja. Bhaja nozīmē būt iesaistītam garīgajā kalpošanā. Bhaja hū re mana śrī-nanda-nandana, "kalpošanā Krišnam, Nandas dēlam. Ir daudzu, daudzi Krišnas, bet mūs interesē konkrēts Krišna. Tas, kurš parādījās kā Nandas un Vāsudeva dēls. Tādēļ viņš saka tieši... Tāpat kā mēs norādām vienu personu, viņa vārdu, viņa tēva vārdu, tad tas ir nevainojami noteikts. Tā viņš saka śrī nanda-nandana; bhajahū re mana śrī-nanda-nandana abhaya-caraṇāravinda re, "Ir droši pieņemt patvērumu pie viņa lotospēdām." Ir daudzas šlokas par to Bhāgavatam: Samāśritā ye pada-pallava-plavam mahat-padaṁ puṇya-yaśo murāreḥ. Mahat-padam, "Zem Krišnas Lotospēdām atdusas visa materiālā radība." Ja šāda milzīga radība var atpūsties, ja esmu nenozīmīga, sīka dzīvā būtne, ja pieņemu patvērumu pir Lotospēdām, kas ir bezbailīgas, pie Krišnas, tad mana drošība ir garantēta. Bhajahū re mana śrī-nanda-nandana, abhaya caraṇā-ravinda re, durlabha mānava-janama sat-saṅge, taroho e bhava-sindhu re. Durlabha, "ļoti reti var iegūt šo cilvēka dzīvi". Durlabha mānava-janama. Tādēļ, lai koncentrētu mūsu prātu uz Krišnas Lotospēdām, nepieciešams dzīvot bhaktu sabiedrībā. Durlabha mānava-janama sat-saṅge. Sat-saṅge nozīmē "bhaktu sabiedrībā". Ja mēs nedzīvojam bhaktu sabiedrībā, ja mēģinām koncentrēt savu prātu uz Krišnas lotospēdām neatkarīgi, tas nebūs iespējams. Tas neizdosies. Tādēļ viņš saka sat-sange, "bhaktu sabiedrībā". Taroho e bhava-sindhu re, "īstais dzīves iemesls ir šķērsot neziņas okeānu." Tādēļ, ja koncentrējam savu prātu uz Krišnas Lotospēdām bhaktu sabiedrībā, tad mēs ļoti viegli varam šķērsot neziņas okeānu, materiālo eksistenci. Kāds tad ir mans šībrīža darbs? Nu mans šībrīža darbs ir: śīta ātapa bāta bariṣaṇa, e dina jāminī jāgi re. Mana materiālā nodarbošanās ir, ka man nerūp liels aukstums, nerūp svelmējošs karstums, nerūp naktī gulēt, es dienu un nakti strādāju. Śīta ātapa bāta bariṣaṇa, e dina jāminī jāgi re. Un kāpēc? Kṛpaṇa, bhipale sevinu kṛpaṇa durajana, "lai kalpotu kṛpaṇa dura-jana". Kṛpaṇa durajana nozīmē ārpusē esošie. Tā sauktā materiālā sabiedrība, draudzība, mīlestība, patiesībā ir ārpusē esošie. Tie nevar man sniegt patiesu pilnveidošanos dzīvē. Bet mēs esam iesaistījušies kalpošanā sabiedrībai, draudzībai, mīlestībai, nacionālismam, sociālismam, tik daudz kam. Mūsu nodarbošanās ir dažādas, bet tas ir biphale. Biphale nozīmē bez rezultāta. Rezultāts būs, ka es radu noteikta veida mentalitāti, lai aizsargātu tā saukti valsti, sabiedrību, ģimeni, un nāves brīdi man būs jāpieņem ķermenis saskaņā ar manu mentalitāti. Tā cilvēki izmanto tik daudzus nosodāmus paņēmienus, lai uzturētu biznesu, darbus sabiedrībai, draudzībai, tā sauktajai mīlestībai. Rezultātā viņš attīsta noteikta veida mentalitāti, kas nav cilvēkam, rezultātā nākamā dzīvē viņš būs spiests pieņemt ķermeni saskaņā ar to mentalitāti. Tādēļ kṛpaṇa durajana. Kṛpaṇa nozīmē sīkstulis. Viņi man nedos nekādu saprātu, nekādu apgaismību par manām patiesajām dzīves vajadzībām, bet tomēr mēs esam iesaistījušies kalpošanā šādiem durajana, "ārpusē esošajiem". Biphale sevinu kṛpaṇa durajana, capala sukha-laba lāgi' re, un šeit ir mazliet laimes. Citādi, kā gan cilvēks var strādāt tik smagi dienu un nakti. Laime ir dzimumdzīvē, capala, "gaistoša". Vidjapati dzied: tatala saikate vari bindu-sama. "Tā laime ir vien ūdens piliens tuksnesī." Tuksnesim vajadzīgs ūdens, bet, ja jūs ņemat mazliet ūdens un uzsmidzināt, "nu saņem ūdeni", kāda gan ir šāda ūdens daudzuma vērtība? Līdzīgi, mēs alkstam mūžīgas laimes, ko šī sabiedrība, draudzība un mīlestība var mums dot? Tādēļ mēs vienkārši šķērdējam mūsu laiki laimes iegūšanas jautājumā no tā sauktajiem materiālistiskajiem dzīves veidiem, uzturot sabiedrību, draudzību un tā tālāk, vienkārši šķērdējot. Biphale. Biphale nozīmē "bez nekāda laba rezultāta". Biphale sevinu kṛpaṇa durajana, capala sukha-laba lāgi' re. "Nekas, es baudīšu personīgi. Man ir mana jaunība, es varu pelnīt, man nerūp mana ģimene." Patiesība tas notiek arī tagad. Nevienam nerūp ģimene, bet viņš ir aizņemts ar sevis uzturēšanu, lai izmantotu savu jaunību un tik daudz ko. Tā... Govinda dāsa, dzejnieks, iesaka: "Mans dārgais prāts, es pieņemu, ka tagad tev ir jaunība, tu vari baudīt." Tādēļ tu saki: e dhana yaubana putra parijana, ithe ki āche paratīti re. "Šī bagātības krāšana: naudas pelnīšana; šī jaunība, baudīšana." E dhana yaubana putra parijana, un ar sabiedrību, draudzību un mīlestību, vai domājat, ka tur patiesi ir laime, pārpasaulīga laime? Ithe ki āche paratīti re. "Tas ir kas līdzīgs ūdenim uz lotosa lapas." Kamala-dala-jala, jīvana ṭalamala. "Ūdens pile novietota ir slīpi, tā kuru katru brīdi var nokrist." Patiesībā, šī mūsu jaunības baudīšana vai naudas pelnīšana jebkurā mirklī var tikt pārtraukta. Tātad patiesībā jūs varat neticēt, neuzticēties tāda veida laimei. tas nav labi, jo tā jebkurā brīdī var beigties. Šie cilvēki nodarbojas ar debesskrāpju būvēšanu, bankas balansu, tiem ir labas automašīnas, un tik daudz lietu, ko tie mēģina baudīt, tomēr aizmirst, ka tas jebkurā brīdī var tikt pārtraukts. Jebkurā brīdī. Tāpat kā kamala-dala-jala, "ūdens piles atrašanās uz lotoszieda lapas". Tā nestāv, tā trīsuļo, tā var nokrist jebkurā brīdī. Piemērs ir ļoti labs. Tādēļ ir ieteikts, šravana kīrtana, viņš dod norādījumus prātam, ka "nedari to, nedari to," tik daudz ko noraidošu. Nākamais jautājums būs, tad patiesībā prāts var jautāt Govindam dāsam: "Ko tad tu patiesi vēlies darīt?" Tu noliedz visas šīs materiālās nodarbošanās, tas ir labi, bet tad kāds ir tavs pozitīvais ierosinājums?" Viņš saka: "Jā, mans pozitīvais ierosinājums ir śravaṇa kīrtana smaraṇa vandana, pāda-sevana dāsya re, pūjana sakhī-jana ātma-nivedana, govinda dāsa-abhilāṣa re." "Mans dārgais prāts, mana vēlme ir, lai tu laipni man palīdzētu šajā abhaya-caraṇāravinda, Kṛṣṇa, śravaṇa. Un ļautu man skandēt Viņa slavu, šravana, kīrtana. Ļauj man atcerēties, ļauj man kalpot Viņa Lotospēdām, ļauj man sadraudzēties ar Viņu. Piedāvāt, ļauj man piedāvāt Viņam to, kas man ir. Tādas ir manas vēlmes. Ja tu laipni ar mani sadarbosies, tad es to varēšu izdarīt." Tā ir ļoti pamācoša dziesma, cilvēka dzīves misijas kopsavilkums, un ikviens, kurš seko šim principam, patiesi kļūs pārpasaulīgi laimīgs.