LV/Prabhupada 0379 - Skaidrojums Dašavatāra Stotrai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skaidrojums Dašavatāra Stotrai
- Prabhupāda 0379


Purport to Dasavatara Stotra, CD 8

Pralaya-payodhi-jale dhṛtavān asi vedam. Tā ir dziesma, ko dziedāja dižens vaišnavu dzejnieks, Džajadēva Gosvāmī. Skaidrojums ir, ka viss Visums tika appludināts ar ūdeni. Galējā šīs materiālās pasaules izzušana vispirms būs tāda, ka nebūs ūdens, viss ūdens uz zemes izžūs no svelmējošās Saules. Saule kļūs divpadsmit reižu spēcīgāka kā šobrīd. Tādā veidā iztvaikos visi ūdeņi, jūras un okeāni. Tādēļ visas dzīvās būtnes uz Zemes mirs, un tad, svelmējošā karstuma dēļ viss pārvērtīsies pelnos. Tad būs lietus uz simts gadiem, lietusgāzes kā no ziloņa snuķa, un tā viss Visums tiks piepildīts ar ūdeni. To sauc pralaya-payodhi. Iznīcības laikā, pralaja, viss visums tiks... Tāpat kā tas tagad ir pildīts ar gaisu, tajā laikā būs pilns ar ūdeni. Tajā laikā Kungs uz laivas izglābs Vēdas, un laiva tiks ievietota diženas zivs spārnos. Šī lielā zivs ir Krišnas inkarnācija. Tādēļ viņš godina: keśava dhṛta-mīna-śarīra jaya jagadīśa. So mīna-śarīra. Nākamais ir kṣitir iha vipulatare tiṣṭhati tava pṛṣṭhe dharaṇi-dhāraṇa-kiṇa-cakra-gariṣṭhe. Tā būs šķūrēšana, nākamā inkarnācija ir bruņurupucis. Uz bruņurupuča muguras tiks nostiprināts meru-parvata, jeb pasaule atdusēsies uz bruņurupuča muguras. Tā ir otrā inkarnācija. Vispirms zivs, tad bruņurupucis. Tad varāha-avatāra. Kāds dēmons, Hiranja, Hiranjakašipu un Hiranjākša. Ar savām dēmoniskajām darbībām aizmetīs Zemi Garbho Jūrā. Tā ir jūra šajā Visumā. Puse no zemeslodes ir piepildīta ar Garbhosamudru, uz kuras atrodas Garbodakašājī Višnu, un no Viņa izplaukst lotosa stiebrs, kurā piedzimst Brahma. Tā visas planētas atrodas uz dažādiem stiebriem no šī sākotnējā stiebra. Tas rodas no Garbodakašājī Višnu nabas. Tā dēmons Hiranjākša ievietos Zemi šajā ūdenī, un tajā laikā Kungs ieradīsies kā Varāhas inkarnācija. Varāha inkarnācija ieradās kā neliels kukainis no Brahmas deguna, un tad, kad viņš uzlika savu roku, Viņš sāka palielināties. Tādā veidā Viņš pieņēma ļoti lielu ķermeni, un ar savu ilkni Viņš pacēla Zemi no Garbho okeāna ūdeņiem. To sauc keśava-dhṛta-varāha-rūpa. Nākamais ir tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-sṛṅgaṁ dalita-hiraṇyakaśipu-tanu-bhṛṅgam. Hiranjakašipu bija vēl viens dēmons, kurš vēlējās būt nemirstīgs. Viņš ieguva Brahmas svētību, ka nemirs ne uz zemes, ne debesīs, ne ūdenī. Lai tas tā arī paliktu, šī Brahmas dotā svētība... Kungs Krišna mēģina godāt Viņa bhaktas vārdus. Tā Brahma deva viņam svētību: "Jā tu nemirsi ne uz zemes, ne ūdenī, ne debesīs." Bet Nrisimha-deva parādījās kā puslauva, puscivlēks, jo Hiranjakašipu arī saņēma svātību no Brahmas, ka viņu nenogalinās neviens cilvēks, ne arī dzīvnieks. Tā viņš pieņēma kā tāda veidolu, kas nav ne cilvēks, ne dzīvnieks, un Viņš novietoja dēmonu Savā klēpī, ne uz zemes, ūdenī, ne arī debesīs. Un dēmons bija vēlējies nemirt ne no kādiem ieročiem. Tādēļ Kungs nogalināja viņu ar Saviem nagiem. Nagu neuzskata par ieroci. Tādā veidā dēmons vēlējās piekrāpt Brahmu, bet Kungs ir tik saprātīgs, ka Viņš piekrāpa Hiranjakašipu un nogalināja Viņu. Keśava dhṛta-narahari-rūpa. Dalita-hiraṇyakaśipu -tanu -bhṛṅgam. Tāpat kā ar mūsu nagiem mēs varam nogalināt kukaini. Jūs varat paņemt skudru un to pārdalīt uz pusēm. Līdzīgi, Hiranjakašipu bija tik varens dēmons, tomēr tika salīdzināts ar kukaini, un viņi nogalināja Kungs ar nagiem.