LV/Prabhupada 0380 - Skaidrojums Dašavatāra Stotrai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skaidrojums Dašavatāra Stotrai
- Prabhupāda 0380


Purport to Dasavatara Stotra, CD 8

Tad nākamā inkarnācija ir Vāmanadēva. Šis Vāmanadēva, pundurītis, devās pie Bali Mahārādža un prasīja viņam trīs pēdas zemes, un tā guru, Šukrāčārja, rosināja viņu neapsolīt, jo pundurītis ir Višnu. Bet Bali Mahārādža bija ļoti apmierināts piedāvāt kaut ko Višnu, viņš atteicās no saistībām ar guru, jo tas aizliedza viņam kalpot Višnu. Tādēļ Bali Mahārādžs ir viens no mahādžanām. Neviens nevar kavēt Višnu godināšanu. Ja kāds kavē, viņš var būt guru, tēvs, radinieks, tas tūlīt jāatraida. Tādēļ Bali Mahārādžs ir mahādžana. Viņš rādīja šo piemēru, jo viņa guru lika šķēršļus viņa mēģinājumam godināt Kungu Višnu, viņš atteicās tādēļ no saistībām ar guru. Ar šo procesu viņš lūdzās, bet tā nebija lūgšana, tā patiesībā bija krāpšana. Bet Bali Mahārādžs piekrita, lai viņu apkrāpj Kungs. Tāda ir bhaktas pazīme. Bhakta zina jebkuru Kunga darbību. Bali Mahārādžs zināja, ka Kungs vēlas krāpties. Lūdzot trīs pēdas zemes, Viņš paņems visu Visumu, tā viņš piekrita. Un ar diviem soļiem viņš nosegs visus visuma augšējos un zemākos līmeņus. Tad Vāmanadēva viņam prasīja, kur spert trešo soli? Bali Mahārādža piekrita: "Mans Kungs, liec soli uz manas galvas, man joprojām ir mans ķermenis." Tādā veidā viņš nopirka Kungu Višnu, Vāmanadēvu, un Vāmanadēva palika par Bali Mahārādža vārtu sargu. Tā, atdodot visu, sarvatma snapane bali, viņš visu atdeva Kungam, un, to atdodot, viņš iegādājās Kungu. Kungs brīvprātīgi palika par Bali Mahārādža vārtu sargu. Tā chalayasi vikramane balim adbhuta-vamana pada-nakha-nira-janita-jana-pavana, kad Vāmanadēva izvērsa Savu kāju augšup, ar Savu īkšķi viņš izsita caurumu Visumā, un caur šo caurumu Gangas ūdens ieplūda no Vaikunthas. Pada-nakha-nira-janita, un Gangas ūdens nu ieplūda Visumā, svētot visu, kur vien Gangas ūdeņi plūda. Pada-nakha-nira-janita-jana-pavana. Tad nākamā inkarnācija ir Bhrgupati, Parašurāma. Parašurāma ir šaktjāvēša avatārs. Viņš divdesmit vienu reizi nogalināja kšatrijus. Bailēs no Parašurāmas visi kšatriji migrēja Eiropas virzienā; tas teikts vēsturē, Mahābhāratā. Tā divdesmit vienu reizi viņš uzbruka visiem kšatrijiem. Viņi nebija kārtībā, tādēļ Viņš tos nogalināja, un Kurikšetrā bija liela tilpne, kurā glabāja asinis. Vēlāk tā kļuva par ūdeni. Tātad ksatriya-rudhira, lai nomierinātu bēdu pārņemto Zemi, Viņš piesūcināja Zemi ar kšatriju asinīm, snapayasi payasi samita-bhava-tapam. Vitarasi diksu rane dik-pati-kamaniyam dasa-mukha-mauli-balim ramaniyam. Tad nākamais avatārs ir Rāmačandra. Rāvana, kuram bija desmit galvas, izaicināja Kungu, un Kungs Rāmačandra pieņēma izaicinājumu un viņu nogalināja. Tad vahasi vapusi visade vasanam jaladabham hala-hati-bhiti-milita-yamunabham. Reiz Baladēva vēlējās, lai Jamuna pienāk tuvāk, bet viņa nenāca. Tādēļ ar Sevu arklu Viņš vēlējās sadalīt zemi, un tajā brīdī Jamuna padevās un pienāca tuvāk Kungam. Hala-hati-bhiti-yamuna, hala-hati-bhiti-milita-yamunabham, Jamunu sodīja Kunga Baladēva. Kesava dhrta-haladhara-rupa, hala, haladhara nozīmē arkls, haladhara-rupa jaya jagadisa hare. Nākamais, Kungs Buda. Nindasi yajna-vidher ahaha sruti-jatam. Kungs Buda noliedz Vēdu norādījumus, jo Viņa misija bija apturēt dzīvnieku nogalināšanu, un Vēdās, dažos no ziedošanu rituāliem, dzīvnieku nogalināšana ir ieteikta. Tā sauktie Vēdu noteikumu sekotāji vēlējās apturēt Budadēvu un Viņa misiju - dzīvnieku nogalināšanas pārtraukšanu, tādēļ, kad cilvēki vēlējās sniegt Vēdu pierādījumus, ka Vēdās ir apraksts, ir atļauta dzīvnieku nigalināšana ziedošanās, kāpēc jūs pārtraucat? Viņš nindasi, noliedza. Un tā kā Viņš noliedza Vēdu autoritāti, Budas filozofija Indijā netika pieņemta. Nastika, ikviens, kurš noliegs Vēdu autoritāti, tiks saukts par nastiku, neticētāju. Vēdas nedrīkst necienīt. Tādā veidā Kungs Buda, lai glābtu nabaga dzīvniekus, reizēm noliedza Vēdu norādījumus. Kesava dhrta buddha-sarira jaya jagadisa. Nākamais ir Kalki avatārs. Viņš vēl nāks. Pēc četriem tūkstošiem gadu no šī laika ieradīsies Kalki avatārs, un Viņš ņems zobenu, jās uz zirga kā valdnieks, Viņš vienkārši nogalinās visus neticētājus, bezdievjus. Nebūs vairs sludināšanas. Kā Viņš sludina citās inkarnācijās, Kalki avatāra laikā visa pasaules populācija būs tik ļoti pagrimusi dzīvnieciskumā, ka nebūs vairs spēka saprast, kas ir Dievs, kas ir garīgums. Un tas jau ir šeit, Kali juga. Tas pieaugs. Cilvēkiem nebūs spēka saprast šo Dieva apziņas filozofiju. tajā laikā nebūs citas alternatīvas, kā vien viņus visus nogalināt, un ieviest jaunu Satja-jugu. Tas ir veids kā (neskaidri).