LV/Prabhupada 0384 - Gauranga Bolite Habe Skaidrojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Gauranga Bolite Habe Skaidrojums
- Prabhupāda 0384


Purport to Gauranga Bolite Habe -- Los Angeles, January 5, 1969

Tā ir Narotama dāsa Thākuras dziesma. Viņš saka: "Kad tā diena pienāks, kad es dziedāšu Vienīgi Kunga Čaitanjas vārdu, un mans ķermenis trīcēs?" Gaurāṅga bolite habe pulaka-śarīra. Pulaka-śarīra nozīmē ķermeņa trīcēšana. Kad persona patiesi atrodas uz pārpasaulīga līmeņa, dažreiz ir astoņu veidu pazīmes: raudāšana, runāšana kā jukušam, ķermeņa trīcēšana, dejošana, neievērojot citus... Šie simptomi attīstās automātiski. Tie nav piekopti māsklīgi. Tā Narotama dāsa Thākura ilgojas pēc tādas dienas, nevis mākslīgi atdarina. Tas netiek ieteikts. Viņš saka: "Kād tāda diena pienāks, kad vien izrunājot Kunga Čaitanjas vārdu, mans ķermenis trīcēs?" Gaurāṅga bolite habe pulaka-śarīra. Un hari hari bolite: "Un tiklīdz es skandēšu 'Hari, Hari' vai 'Harē Krišna', no manām acīs straumēm līs asaras?" Hari hari bolite nayane ba'be nīra. Nīra nozīmē ūdens. Līdzīgi, Čaitanja Mahāprabhu arī teica: "Kad pienāks tā diena?" Mums vienkārši jātiecas. Bet ja, ar Krišnas žēlastību, mēs varam sasniegt šo pakāpi, šie simptomi izpaudīsies automātiski. Bet Narotama dāsa Thākurs saka, ka tas nav iespējams, sasniegt šo pakāpi, kamēr neesam brīvi no materiālās pieķeršanās.

Tādēļ viņš saka: āra kabe nitāi-cander, koruṇā hoibe; "Kad pienāks tā diena, kad Kunga Nitjānandas žēlastība tiks man dāvāta, lai..." Viṣaya chāḍiyā. Āra kabe nitāi-cander koruṇā hoibe, saṁsāra-bāsanā mora kabe tuccha ha'be. Saṁsāra-bāsanā nozīmē vēlme pēc materiālām baudām. Saṁsāra-bāsanā mora kabe tuccha ha'be: "Kad mana vēlme pēc materiālām baudām būs nenozīmīga, nesvarīga." Tuccha. Tuccha nozīmē kaut ko, kam mēs nepiešķiram vērtību: "Aizmet to." Līdzīgi, garīgā attīstība iespējama, kad esam pārliecināti, ka "šai materiālajai pasaulei un materiālajai laimei nav vērtības. Tā nevar dot man īstu dzīves svētlaimi." Šāda pārliecība ir ļoti nepieciešama. Saṁsāra-bāsanā mora kabe tuccha ha'be. Un viņš arī saka: "Kad es būšu brīvs no materiālo baudu vēlmēm, kad varēšu redzēt Vrindāvanas patieso dabu." Viṣaya chāḍiyā kabe śuddha ha'be mana: "Kad mans prāts būs pilnīgi tīrs, nepiesārņots materiāli, tajā laikā būs iespējams man redzēt, kas ir Vrindāvana." Citiem vārdiem, nav iespējams doties uz Vrindāvanu ar varu un tur dzīvot, un viņš sasniegts tādu pārpasaulīgu svētlaimi. Nē, Ir jāatbrīvo prāts no visām materiālajām vēlmēm. Tad var dzīvot Vrindāvanā un izjust tās mītnes priekšrocības. Tā Narotama dāsa Thākurs saka. Viṣaya chāḍiyā kabe, śuddha ha'be mana: "Kad mans prāts būs brīvs no šī materiālo baudu piesārņojuma, kad es tiksu šķīstīts, tad būs iespējams man redzēt Vrindābau tādu, kāda tā ir." Citādi tas nav iespējams. Un viņš atkal saka, ka doties uz Vrindāvanu nozīmē saprast pārpasaulīgās Rādhas un Krišnas spēles. Kā tas būs iespējams? Tā viņš saka: rūpa-raghunātha-pade hoibe ākuti. Sākot ar Rūpu Gosvāmī līdz pat Raghunātham dāsam Gosvāmī, bija Seši Gosvāmī: Rūpa, Sanātana, Gopāla Bhata, Raghunātha Bhata, Džīva Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī. Tā viņš saka: rūpa-raghunātha-pade; "Sākot ar Rūpu Gosvāmī līdz pat Ragunātham dāsam Gosvāmī", pade, "pie viņi lotospēdām. Kad es vēlēsos būt pie viņu lotospēdām..." Rūpa-raghunātha-pade, hoibe ākuti. Ākuti, spēcīga vēlēšanās? Kāda tā ir? Tas nozīmē saprast Rādhu-Krišnu Gosvāmī vadībā. Nevar saprast Rādhu-Krišnu ar savām pūlēm vien. Tas viņam nepalīdzēs. Šie Gosvāmī ir norādījuši mums virzienu, kā Bhakti-rasāmrita-sindhu, tā ir jāseko, soli pa solim, jāattīstās. Tad pienāks tā laimīgā diena, kad mēs spēsim saprast, kādas ir mīlestības pilnās Rādhas un Krišnas spēles. Citādi, ja mēs pieņemam Viņus kā parastu zēnu un meiteni, kas apmainās ar savu mīlestību, tad mēs pārpratīsim. Tas būs prakṛta-sahajiya, Vrindāvanas upuru izpausme.

Narotama dāsa Tāhurs dod mums norādījumus, kā var sasniegt augstāko pilnības pakāpi, kurā biedrojamies ar Rādhu un Krišnu. Vispirms ir stingri jāpieķeras Šrī Čaitanjam Mahāprabhu. Tas mūs vadīs. Jo Viņš ieradās, lai dotu Krišnas apziņas sapratni. Tādēļ vispirms ir jāuztic sevi Šrī Čaitanjam Mahāprbahu. Ja uzticam sevi Šrī Čaitanjam Mahāprbahu, Nitjānanda Prabhu tiks iepriecināts, un ja Viņš ir priecīgs, mēs tiksim atbrīvoti no materiālām vēlmēm. Un kad materiālo vēlmju vairs nav, tad mēs drīkstēsim ienākt Vrindāvanā. Un, kad esam ienākuši Vrindāvanā, kad ļoti vēlamies kalpot Sešiem Gosvāmī, tad mēs varam sasniegt līmenī, kurā saprotam Rādhas un Krišnas spēles.