LV/Prabhupada 0388 - Harē Krišna Mantras Skaidrojums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Harē Krišna Mantras Skaidrojums
- Prabhupāda 0388


Purport to Hare Krsna Mantra -- as explained on the cover of the record album

Šī pārpasaulīgā vibrācija - skandējot Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē, Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma Harē Harē - ir pārpasaulīga metode Krišnas apziņas atdzīvināšanai. Un mēs, dzīvās, garīgās dvēseles, sākotnēji esam būtnes Krišnas apziņā, bet saistībā ar matēriju jau kopš neatminamiem laikiem mūsu apziņu nu ir piesārņojusi materiālā gaisotne. Šajā natīrajā dzīves veidā mēs visi mēģinām izmantot materiālās dabas resursus, bet patiesībā arvien vairāk sasaistāmies tās mudžekļos. Šo ilūziju sauc par maiju jeb lielās pūles izdzīvot, gūt pārsvaru pār materiālās dabas stingrajiem likumiem. Šīs iluzorās pūles pret materiālo dabu var apturēt uzreiz, atdzīvinot mūsu Krišnas apziņu. Krišnas apziņa nav mākslīgs prāta stāvoklis. Šī apziņa ir sākotnējā dzīvās būtnes enerģija. Kad mēs dzirdam pārpasaulīgo vibrāciju, šī apziņa ir atdzīvināta. Un procesu ieteikušas šī laikmeta autoritātes. Arī ar praktisku pieredzi mēs uztveram, ka, skandējot šo mahā-mantru, skandējot šo Dižo Atbrīves Skaņu, mēs uzreiz jūtam pārpasaulīgu ekstāzi no garīgā slāņa. Kad persona faktiski ir uz garīgās sapratnes līmeņa, pārāka par jutekļu, prāta un saprāta pakāpēm, būtne atrodas pārpasaulīgajā līmenī. Šī Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē, Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē skandēšana ir tieši ieradusies no garīgā līmeņa, pārspējot visus zemākās apziņas līmeņus, tas ir, jutekļu, prāta un saprāta. Nav vajadzības saprast mantras valodu, ne arī vajadzīgas prāta spekulācijas, ne arī saprāta pielāgojums, skandējot šo mahā-mantru. Tā rodas automātiski no garīgā līmeņa, un kā tāds ikviens var piedalīties šīs pārpasaulīgās skaņas vibrācijas [izrunāšanā], bez jebkādām iepriekšējām kvalifikācijām, un dejot ekstāzē. Mēs to esam redzējuši praktiski. Pat bērns var piedalīties skandēšanā, pat suns to var darīt. Skandēšana ir jādzirs no tīra Kunga bhaktas lūpām, tā ka var tikt sasniegts tūlītējs efekts. Ciktāl tas iespējams, jāizvairās klausīties nebhaktas skandēšanu, tas ir tāpat kā tāpat kā piens, kam pieskaras čūska, kļūst indīgs. Vārds Harā ir veids, kā vērsties pie Dieva enerģijas. Gan Krišna, gan Rāma ir veids, kā tieši vērsties pie Kunga, un tie nozīmē "augstākais prieks, mūžīgs". Harā ir pārpasaulīgā Kunga prieka spēja. Spēja, kad pie tās vēršas kā Harē, palīdz mums sasniegt Visaugsto Kungu. Materiālā enerģija, saukta par maiju, arī ie viena no daudzajām Kunga spējām, tāpat kā mēs arī esam Kunga robeženerģija. Dzīvās būtnes tiek raksturotas kā pārāka enerģija par matēriju. Kad pārākā enerģija saskaras ar zemāko, tā nokļūts nesaderīgos apstākļos. Bet kad pārpasaulīgā robeženerģija saskaras ar garīgo enerģiju, Harā, tā nokļūst laimīgos, dabiskos dzīvajai būtnei piemērotos apstākļos. Trīs vārdi, tas ir, Harā, Krišna un Rāma ir pārtasaulīgas mahā-matras sēklas. To skandēšana ir garīgs sauciens Kungam un Viņa iekšējai spējai Harā, lai tiktu dota aizsardzība saistītajai dvēselei. Skandēšana ir tieši kā patiesas bērna raudas, kad tas sauc pēc mātes. Māte Harā palīdz sasniegt pārpasaulīgo tēvu Hari jeb Krišnu, un Kungs atklājas tādam patiesīgam bhaktam. Nekda cita garīga apzināšanās tādēļ nav tik efektīva šajā laikmetā kā mahā-mantras Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē, Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē skandēšana.