LV/Prabhupada 0409 - Nav Runas Par Bhagavad-gītas Skaidrošanu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nav Runas Par Bhagavad-gītas Skaidrošanu
- Prabhupāda 0409


Cornerstone Laying -- Bombay, January 23, 1975

Misija ir ļoti autoritatīva, un tā aptver ļoti lielu darbību klāstu. Tātad mans lūgums obmejas iedzīvotājiem, īpaši mūsu biedriem, lai viņi laipni, aktīvi piedalās, lai padarītu šo instutūciju Bombejā ļoti veiksmīgu. Tik daudzas dāmas un kungi ir šeit klāt. Mēs esam, lai arī ko mēs darītu, tas nav kaprīzi vai ar materiālo sagudrojumu piejaukumu. Tas ir autoritatīvi, un tieši pēc Bhagvad-gītas stanmdartiem. Mūsu šībrīža kustība ir balstīta uz Bhagavad-gītu - Bhagavad-gītu Kāda Tā Ir. Mēs neskaidrojam. Mēs neksaidrojam muļķīgi, jo... Es ar nolūku lietoju vārdu "muļķīgi" - kādēļ mums jāskaidro Krišnas vārdi? Un vairāk kā Krišna? Vai Krišna atstāja kādu daļu, lai mēs to sakaidrotu savā interpretācijā? Kāda ir Krišnas nozīme? Ja es sniedzu savu skaidrojumu, uzskatos sevi par svarīgāku kā Krišna, tā ir nomelnošana. Kā es varu kļūt pārāks par Krišnu? Ja mēs patiesībā vēlamies izmantot Bhagavad-gītu, tad mums jāņem Bhagavad-gīta Kāda Tā Ir. Tāpat kā pieņēma Ardžuna. Kad Ardžuna noklausījās Bhagavad-gītu, viņš teica: sarvam etam ṛtaṁ manye; "Es pieņemu visu teikto, mans dārgais Krišna, lai kas arī tika teikts. Es to pieņemu pilnībām bez izmaiņām." Tāda ir Bhagavad-gītas sapratne, nevis es izmantoju Bhagavad-gītu un skaidroju savā, muļķīgā veidā, lai cilvēki pieņemtu manu filozofiju. Tā nav Bhagavad-gīta. Nav runas par Bhagavad-gītas skaidrošanu. Skadrošana nav atļauta, ja nespējat saprast. Kad viss ir skaidri saprasts... Ja es saku, ka tas ir mikrofons, visi saprot, ka tas ir mikrofons. Kāda vajadzība tur ko skaidrot? Nav vajadzības. Tā ir muļķība, maldinoša. Nevar būt nekādas Bhagavad-gītas skaidrošanas. Tas ir... Viss ir skaidrs un abilstošs. Tāpat kā Bhagavāns Krišna saka... Krišna nesaka, lai mēs visi kļūtu sanjāsī un atmestu savu amata pienākuma pildīšanu, nē. Krišna saka: sva-karmaṇā tam abhyarcya saṁsiddhiḥ labhate naraḥ (BG 18.46). Palieciet savā darbā, palieciet savā amatā. Nav vajadzības mainīt. Tomēr jūs varat iegūt Krišnas apziņu un padarīt savu dzīvi pilnīgu. Tāds ir Bhagavad-gītas vēstījums. Bhagavad-gīta neapgriezīs kājām gaisā mūsu garīgo vai materiālo kārtu. Nē. Tā jāstandartizē saskaņā ar autoritāti. Un labākā autoritāte ir Krišna.

Tādēļ padariet šo centru veiksmīgu, Bombejas dēdijas un džentlmeņi. Mums ir ļoti jauka vieta. Mēs būvējam, lai jūs varētu ierasties un uzturēties vismaz nedēļas nogalēs. Ja paliekat, visi tie, kas atvaļinājušies vai lēdijas un džentlmeņi cienījamā vecumā var nākt un palikt. Mums ir gana daudz vietas. Bet mēģiniet ieviest šos bhagavad-gītas principus visā pasaulē. Tā būs Indijas dāvana. Čaitanja Mahāprabhu vēlējās, lai ikviens, kurš dzimis Indijā, kā cilvēks, ne kaķis vai suns... Kaķi un suņi nespēj piedalīties labdarībā citiem. Viņš teica:

bhārata-bhūmite manuṣya-janma haila yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra
(ČČ Ādi 9.41)

"Ikviens, kurš piedzimis kā cilvēks Indijā, Bhārata-bhūmi, vispirms padariet savu dzīvi veiksmīgu." Tā kā jums ir standarts, kā padarīt dzīvi veiksmīgu. Šeit ir Bhagavad-gīta. Mēģiniet to saprast, padariet savu dzīvi veiksmīgu un nodotiet šo vēstījumu visā pasaulē. Tā ir paropakāra. Patiesībā Indija un tās iedzīvotāji ir domāti paropakārai. Mēs neesam domāti, lai izmantotu citus. Tāda nav mūsu misija. Patiesībā tā notiek. Ikviens dodas prom no Indijas. Viņo dodas, lai izmantotu. Bet pirmo reizi Indija dod kaut ko ārzemniekiem - šīs garīgās zināšanas. Un jūs varat redzēt pierādījumus. Mēs dodam, mēs neņemam. Mēs nedudamies ubagot: "Dodiet man kviešus, naudu, šo, to." Nē. Mēs dodam kaut ko būtisku, un viņi vēlas pakalpot. Citādi kāpēc gan šie jaunie zēni un meitenes tiecas pēc Krišnas apziņas kustības? Vini jūt, ka iegūst kaut ko taustāmu. Tādēļ kustībai ir spējas, ļoti labas iespējas. Viņi nejūtas kā amerikāņi, kanādieši vai austrālieši. Mēs arī nejūtamies kā indieši. Mūsu gatīgajā līmenī mēs esam vienoti.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Tā ir īsta mācīšanās. Ātmavat sarva-bhūteṣu. Pat diženi politiķi, Čānakja Pandits, saka:

mātṛvat para-dāreṣu
para-dravyeṣu loṣṭravat
ātmavat sarva-bhūteṣu
yaḥ paśyati sa paṇḍitaḥ

Tātad šī ir dižena kultūra, Bhagavad-gīta Kāda Tā Ir. Tā Šīs atbildīgās lēdijas un džentlmeņi, kas ir šeit klāt, padariet šo centru ļoti veiksmīgu un nāciet šeit, apgūstiet Bhagavad-gītu bez jebkādiem muļķīgiem skaidrojumiem. Es atkal atkārtoju "muļķīgiem", jo šādas skaidrošanas itin nemaz nav vajadzīgas. Viss ir skaidrs no paša sākuma.

dharma-kṣetre kuru-kṣetre
samavetā yuyutsavaḥ
māmakāḥ pāṇḍavāś caiva
kim akurvata sañjaya
(BG 1.1)

Tātad ļoti skaidri.