LV/Prabhupada 0410 - Mūsu Draugi Jau Ir Sākuši Tulkošanu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mūsu Draugi Jau Ir Sākuši Tulkošanu
- Prabhupāda 0410


Cornerstone Laying -- Bombay, January 23, 1975

Kurukšetra joprojām ir dharma-kšetra. Vēdās ir teikts: kurukṣetre dharmam ācaret; "Ir jādodas uz Kurukšetru un jāveic reliģiskie rituāli." Tādēļ tā ir dharma-kšetra jau kopš neatminamiem laikiem. Un kāpēc mums būtu jāskaidro, ka Kurukšetra apzīmē šo ķermeni, dharmakšetru, šo ķermeni? Kāpēc? Kāpēc maldināt cilvēkus? Pārtrauciet šo maldināšanu. Un Kurukšetra joprojām ir tur, Kurukšetras dzelzceļa stacija joprojām ir tur. Tādēļ mēģiniet saprast Bhagavad-gītu kāda tā ir, padariet savu dzīvi pilnīgu, izplatiet šo ziņu visā pasaulē. Jūs būsiet laimīgi, pasaule būs laimīga. Protams, esmu ļoti vecs vīrs. Man ir astoņdesmit gadi. Mana dzīve ir galā. Bet es vēlos kādus atbildīgus indiešus un, apvienojoties ar citām valstīm,... Citas valstis nodrošina labu sadarbību. Citādi man nebūtu iespējams izplatīt tik īsā laikā, tikai septiņos vai astoņos gados, lai sludinātu šo kultu visā pasaulē. Tādēļ es lūdzu indiešu sadarbību, īpaši jaunu, izglītotu cilvēku sadarbību. Nāciet. Palieciet ar mums. Apgūstiet Bhagavad-gītu. Mums nav nekas sagudrots. Nekas nav jāsagudro. Ko gan mēs varam sagudrot? Mēs visi esam nepilnīgi. Lai arī kas būtu, ļaujiet mums mācīties un praktiski pielietot apgūto dzīvē. Izplatīt vēstījumu visā pasaulē. Tāda ir mūsu misija. Šodien ir ļoti svētīga diena. Ar lielām grūtībām esam nu ieguvuši atļauju. Lūdzu, sadarbojieties ar šo mēģinājumu, ciktāl tas iespējams ar jūsu prāṇair arthair dhiyā vācā, četrām lietām: ar dzīvi, ar vārdiem, ar jūsu naudu... Prāṇair arthair dhiyā vācā śreya-ācaraṇaṁ sadā. Tā ir cilvēka dzīves misija. Lai arī kas jums būtu... Nav tā, ka "Tā kā esmu nabadzīgs vīrs, es nevaru palīdzēt šai kustībai." Nē. Ja jums ir... Jums ir jūsu dzīve. Ja veltāt savu dzīvi, tad tas ir pilnīgi. Ja nespējat veltīt savu dzīvi, ziedojiet kādu naudu. Bet, ja varat..., nabadzīgs cilvēks nespēj ziedot naudu, bet tie var pielietot saprātu. Un, ja esat muļķis, tad dod savu vārdu. Lai nu kā, jūs varat palīdzēt šai kustībai un nodarboties ar labdarību Indijā un ārpus tās. Tāds ir mans lūgums. Es jūs aicinu. Protams, šodien ir ekadaši. Mēs galvenokārt gavējam. Kāda prasāda gan tiks dota. Nav runas par prasādu; ir runa par svarīgo darbi, ko veicam, kā izplatīt Dieva apziņas kustību. Citādi jūs nekad nebūsiet laimīgi. Vienkārši materiāla apziņa, griha-kšetra... Ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair janasya moho 'yam ahaṁ mameti (ŠB 5.5.8). Šī materiālā civilizācija nozīmē dzimumdzīvi. Sieviete medī vīrieti, vīrietis medī sievieti. Puṁsaḥ striyā mithunī-bhavam etaṁ tayor mithaḥ. Un tiklīdz viņi apvienojas, viņiem vajadzīga griha, dzīvesvieta, griha-kšetra, zeme; gṛha-kṣetra-suta, bērni, draugi, nauda; un moho, ilūzija, ahaṁ mameti (ŠB 5.5.8), "Tas esmu es, tas ir mans." Tā ir materiāla civilizācija. Bet cilvēka dzīve to nenozīmē. Nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛloke kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye (ŠB 5.5.1). Tā jūs apgūstat. Mums jau ir gana daudz grāmatu. Nav grūtību apgūt mūsu grāmatas. Mums ir dots angļu tulkojums. Ikviens džentlmenis zina angļu valodu. Un mēs pasniegsim hindi. gudžarai, visās citās valodās. Mūsu draugi jau ir sākuši tulkošau. Tātad nebūs zināšanu iztrūkuma. Lūdzu, ierodieties šeit, apsēdieties vismaz reizi nedēļā, apgūstiet visas šīs grāmatas, mēģiniet saprast dzīves filozofiju un izplatīt pa visu pasauli. Tāda ir Bhāratavaršas misija.

bhārata-bhūmite manuṣya-janma haila yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra
(ČČ Ādi 9.41)

Tā ir paropakāra kustība, nodarboties ar labdarību citu dēļ, ne kā kaķi un suņi, vienkārši atnest naudu un baudīt jutekļus. Tā nav cilvēka dzīve. Cilvēka dzīve ir paropakāra. Cilvēki ir neziņā, bez jebkādām zināšanām par Dievu, bez dzīves ideāla. Viņi vienkārši strādā kā kaķi, suņi un cūkas. Tādēļ viņus ir jāizglīto. Cilvēka dzīve ir iespēja iegūt šādu izglītību. Tas ir centrs cilvēku sabiedrības izglītošanai, lai patiesi kļūtu par cilvēku, padarītu šo dzīvi veiksmīgu. Liels jums paldies. Harē Krišna.