LV/Prabhupada 0420 - Nedomājiet, Ka Esat Šīs Pasaules Kalpi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0419
Next Page - Video 0421 Go-next.png

Nedomājiet, Ka Esat Šīs Pasaules Kalpi
- Prabhupāda 0420


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Prabhupāda: (Skandē mantras uguns rituālam, bhaktas atbild) Paldies. Nu dodiet man krelles. Krelles. Kāds... (Prabhupāda skandē uz krellēm, bhaktas skandē džapu) Kāds ir tavs vārds?

Bils: Bils.

Prabhupāda: Tā tavs garīgais vārds ir Vilāsa-vigraha. Vilāsa-vigraha. V-i-l-a-s-a v-i-g-r-a-h-a. Vilāsa-vigraha. Sāc no šejienes, lielās krelles:

Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē
Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē

Ar šo pirkstu pieskarties nedrīkst. Līdzīgi nākamo. Šādā veidā jūs nonākat līdz šai pusei, un atkal sākat no šīs puses. Tavi garīgie brāļi tev iemācīs. Un ir desmit veidu apvainojumi, no kuriem ir jāizvairās. To es tev izskaidroši. Tev ir papīrs, šie desmit veidu apvainojumi?

Bhakta: Jā.

Prabhupāda: Noliecies. (vārdu pa vārdam, Vilāsam-vigraham atkārtojot)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Skandē Harē Krišna un esi laimīgs. Paldies. Harē Krišna. (Bhaktas skandē džapu) Tavs vārds?

Robs: Robs.

Prabhupāda: Robs. Tavs garīgais vārds ir Revatīnandana. R-e-v-a-t-i, Revatī, nandana, n-a-n-d-a-n-a. Revatīnandana nozīmē Revatī dēls. Revatī bija viena no Vāsudēvas sievām, Krišnas pamāte. Un Balarāma bija viņas dēls. Tātad Revatīnandana nozīmē Balarāma. Revatīnandana dāsa brahmačārī, tavs vārds. Skandē sākumā no šejienes un tad turpini.

Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē
Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē

Tad nākamais. Šādā veidā nonāk līdz šai pusei un atsāk no šejienes. Tavi garīgie brāļi iemācīs. Noliecies. Noliecies. (vārdu pa vārdam, Revatīnandanam atkārtojot)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Nu satver savas krelles. Sāc. Skandē. (Bhaktas skandē džapu) No kā tas ir izgatavots? Metāla? Kāpēc tas ir tik smags?

Jaunais cilvēks: Tā ir sēkla, Svāmīdžī.

Prabhupāda: Ak, tā ir sēkla? Kas tā par sēklu?

Jaunais cilvēks: Es nezinu. Liela sēkla.

Prabhupāda: Tā ir ļoti smaga. Kā lode. Krišnas lode. (Bhaktas skandē džapu) Tā tavs garīgais vārds ir Šrīmatī dasi. Šrīmatī. Š-r-i-m-a-t-i. Šrīmatī dasi. Šrīmatī nozīmē Rādharānī.

Šrīmatī: Nozīmē ko?

Prabhupāda: Šrīmatī nozīmē Rādharānī. Tā Rādharānī dasi nozīmē, ka esi Rādharānī kalpone. Nedomā, ka esi šīs pasaules kalpone. Ir ļoti veiksmīgi tas, ka esi kļuvusi par Rādharānī kalponi. Jā. Tā Šrīmatī dasi, tavs vārds. Tā tu vari sākt skandēt, sākot no šejienes:

Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē
Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē

Tad nākamais. Šādā veidā nonāk līdz šai pusei atkārtoti. Vismaz sešpadsmit apļus. (vārdu pa vārdam, Šrīmatī atkārtojot)

nama oṁ viṣṇu-pādāya kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta svāmin iti nāmine

Labi. Ņem. Esi laimīga.

Šrīmatī: Harē Krišna.

Prabhupāda: Nur ir ta lapa ar desmit veidu apveinojumiem? Kur ir tā lapa? Tādas ir skandēšanas pakāpes. Kā tas ir?

Jaunais cilvēks: Tā ir viņas zīmētā bilde.

Prabhupāda: Ak, tu esi ti uzzīmējusi? Labi. ĻOti labi. Liels tev paldies.

Džānava: Ar jūsu svētību, vai jūs dosiet to Šāronai? Vai dosiet to Šāronai ar jūsu svētību?

Jaunais cilvēks: Šrīmatī dāsī.

Prabhupāda: Ak, tā ir prezentācija.

Šrīmatī: Paldies.