LV/Prabhupada 0421 - Desmit Apvainojumi, No Kā Jāaizvairās Mahā-mantras Skandēšanas Laikā - 1. līdz 5. -

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Desmit Apvainojumi, No Kā Jāaizvairās Mahā-mantras Skandēšanas Laikā - 1. līdz 5.
- Prabhupāda 0421


Lecture & Initiation -- Seattle, October 20, 1968

Madhuvīša: Šrīla Prabhupāda? Vai man nolasīt desmit apvainojumus?

Prabhupāda: Jā.

Madhuvīša: Mums tie ir šeit.

Prabhupāda: Tikai paskat. Turpini lasīt. Jā, lasi.

Madhuvīša: "Desmit apvainojumi, no kā izvairīties mahamantras skandēšanas laikā.

Pirmais: Kunga bhaktas nomelnošana."

Prabhupāda: Vienkārši mēģiniet saprast. Neviens Kunga bhakta nedrīkst tikt nomelnots. Nav svarīgi, kurā valstī. Tāpat kā Kungs Jēzus Kristus ir dižens bhakta. Un pat Muhameds arī ir bhakta. Nav tā, ka tā kā mēs esam bhaktas, bet viņi nav bhaktas. Tā nedomājiet. Ikviens, kurš sludina Dieva slavu, ir bhakta. Viņu nedrīkst nomelnot. Jums jābūt uzmanīgiem. Tad?

Madhuvīša: "Numur divi: Uzskatīt, ka padievi un citi padievi ir vienā līmenī, pieņemt, ka ir daudzi Dievi."

Prabhupāda: Jā. Tāpat kā ir daudzas blēņas, viņi saka, ka paddievi... Protams, jums nav darīšanu ar padieviem. Vēdu reliģijā ir simtiem un tūkstošiem padievu. Īpaši tas notiek, kad runa ir par Krišnas vai Kunga Šivas, vai Kali godināšanu, kas [viņuprāt] ir tas pats. Tās ir blēņas. Jūs nedrīkstat, es vēlos teikt, novietot viņus tādā pašā līmenī kā Visaugstais Kungs. Neviens nav diženāks par Kungu. Neviens nav vienāds ar Kungu. No šādas "vienlīdzības' ir jāizvairās. Tad?

Madhuvīša: "Numur trīs: Noraidīt garīgā skolotāja pavēles."

Prabhupāda: Jā. Garīgā skolotāja pavēlei jābūt kā jūsu dzīvei un dvēselei. Tad viss būs skaidrs. Tad?

Madhuvīša: "Ceturtais: Mazināt Vēdu autoritāti."

Prabhupāda: Jā. Neviens nedrīkst mazinās autorizētos Svētos Rakstus. Tas arī ir apveinojums. Tad?

Madhuvīša: "Piektais: Skaidrots Dieva svētos vārdus."

Prabhupāda: Jā. Tāpat kā nu mēs skandējam Harē Krišna, tāpat kā citā dienā kāds zēns teica: "simbolisks." Tas nav simbolisks. Mēs skandējam "Krišna", vēršamies pie Krišnas. Harē nozīmē vērsties pie Krišnas enerģijas, un mēs lūdzam, lai: "Lūdzu, iesaisti mani Savā kalpošanā." Tas ir Harē Krišna. Nav cita skaidrojuma. Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē, Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē. Vienīgā lūgšana ir: "Ak, Dieva enerģija, ak, Kungs Krišna, KUngs Rāma, lūdzu, iesaisti mani kalpošanā Tev." Tas arī viss. Nav cita, otra skaidrojuma.