LV/Prabhupada 0424 - Izmantojiet Vēdu Kultūras Visas Priekšrocības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Izmantojiet Vēdu Kultūras Visas Priekšrocības
- Prabhupāda 0424


Lecture on SB 1.1.1 -- New York, July 6, 1972

Sanskrita valoda ir ļoti svarīga, cienīta visā pasaulē. Īpaši Vācijā viņi ļoti iecienījuši šo Sanskritu. Ir daudzi vācu zinātnieki, kuri spēj runāt sanskritā stundām. Ir daudzi nopietni sanskrita studenti. Viens no maniem garīgajiem brāļiem (nu viņš atrodas Zviedrijā) mēdza teikt, ka "kad kāds indiešu students ieradās mūsu valstī no Londinas," Britu laikā indieši devās uz Londonu un tur ieguva grādu, un kļuva par ietekmīgiem cilvēkiem. Tāda bija sistēma. Atgriežoties mājās, viņi dabiski apmeklēja citas Eiropas valstis. Vācija viņi mēdza pārbaudīt indiešu studentu, cik labi viņš zināja savu paša kultūru. Mans šis garīgais brālis (viņa vārds bija Ernsts Ščulze, nu viņš ir Sadānanda Svāmī), viņš teica, ka tiklīdz mēs redzējām, ka students nezina neko par savu indiešu kultūru, mēs to tūdaļ atraidījām: "Tas ir bezjēdzīgi." Ja indieši, kas atradās sanāksmē, ja viņi vēlas slavēt savu valsti, jāstāsta par šo Vēdu literatūru. Jūs nevarat izcelties Rietumu valstīs ar tā sauktajām tehnoloģiskajām zināšanām. Tas nav iespējams. Viņi ir pārāk attīstīti. Simts gadu uz priekšu. Lai arī kādu iekārtu jūs atklātu, to iekārtu jau ir arklājuši pirms simts gadiem Rietumu valstīs. Tādēļ jūs nevarat. Neko. Ja jūs, indieši, vēlaties slavēt savu valsti, tad pasniedziet šo Vēdu kultūras sirdi un dvēseli tāpat, kā to mēģinu darīt es. Kā cilvēki to pieņem? Ir būtība. Pirms manis tik daudzi svāmī ieradās šajā valstī, viņi nespēja sniegt ko īstu. Viņi vēlējās naudu un devās prom. Tas arī viss. Šī mūsu Krišnas apziņas kustība nav tāda. Mēs vēlamies dot kaut ko Rietumu valstīm. Tāds ir mūsu mērķis. Mēs neesam nākuši ubagot, mēs esam ieradušies, lai viņiem ko dotu. Tāda ir mana misija. Viņi ir ieradušies šeit, lai ubagotu: "Dod man rīsus, dālu, kviešus, naudu," Ber es esmu ieradies šeit, lai dotu kaut ko no Indijas kultūras. Tāda ir atšķirība. Tādēļ jūs, eiropiešu, amerikāņu studenti, pilnībā izmantojiet šo Vēdu kultūru. Es tādēļ tik ļoti strādāju, lai, pirms es atstāju šo ķermeni, dotu jums kādas grāmatas, ko jums baudīt pēc manas aiziešanas. Tādēļ lietojiet tās. Lietojiet tād. Lasiet katru šloku rūpīgi, mēģiniet saprast tās nozīmi, apspriediet to savā starpā. Nityaṁ bhagavata-sevayā. Tāda ir mana misija. Naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhagavata-sevayā (ŠB 1.2.18). Abhadra, mūsu sirdī ir tik daudz kā nešķīsta. Šis nešķīstais vienkārši jāattīra ar Krišnas apziņu. Nav cita veida.

śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇa
puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ stho hy abhadrāṇi
vidhunoti suhṛt satām
(ŠB 1.2.17)
naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu
nityaṁ bhāgavata-sevayā
bhagavaty uttama-śloke
bhaktir bhavati naiṣṭhikī
(ŠB 1.2.18)

Tāds ir process. Śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇa, Krišna ir jūsu sirdī. Krišna mēģina jums pelīdzēt gan iekšēji, gan ārēji. Ārēji Viņš izpauž Savu veidolu templī. Varat izmantot šo iespēju, Viņam kalpojot. Viņš sūta Savu pārstāvi, garīgo skolotāju, runāt ar jums tieši par Krišnu, Viņš ir gatavs palīdzēt jums iekšēji kā Paramātma. Krišna ir tik laipns. Viņš vēlas... Jūs ciešat šajā materiālajā eksistencē, Krišna ierodas tāds, kāds Viņš ir, un Viņš sludina: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Tātad bhāgavata-sevayā, nityaṁ bhāgavata-sevayā (ŠB 1.2.18). Sirds attīrīšana, ceto-darpaṇa-mārjanam (ČČ Antja 20.12). Tāds ir process. Mēs esam neatņemama Dieva, Krišnas, daļiņa. Mēs tātad esam tīri. Mēs esam piesārņojušies, saskaroties ar materiālo piesārņojumu. Mums tātad sevi jāattīra, un process ir klausīties par Krišnu. Tas arī viss.