LV/Prabhupada 0428 - Īpaša Cilvēka Privilēģija ir Saprast

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Īpaša Cilvēka Privilēģija ir Saprast
- Prabhupāda 0428


Lecture on BG 2.11 -- Edinburgh, July 16, 1972

Vienkārši mēģiniet saprast, cik lielā neziņā mēs esam. Mēs visi esam neziņā. Šāda izglītība ir vēlama, jo cilvēki šajā neziņā cīnās viens ar otru. Viena tauta cīnās ar citu, viens reliģijas piekritējs cīnās ar citu. Bet tas viss ir balstīts uz neziņu. Es neesmu šis ķermenis. Tādēļ šāstras saka: yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke (ŠB 10.84.13). Ātma-buddhiḥ kuṇape, tā ir kaulu un muskuļu soma, un tā sastāv no trim dhātu. Dhātu nozīmē elementi. Saskaņā ar Ājurvēdisko sistēmu: kapha, pitta, vāju. Materiālām lietām. Tādēļ es esmu garīga dvēsele. Esmu neatņemama Dieva daļiņa. Ahaṁ brahmāsmi. Tāda ir vēdiskā izglītība. Mēģiniet saprast, ka nepiederat šai materiālajai pasaulei. Jūs piederat šai garīgajai pasaulei. Jūs esat Dieva neatņemamā daļiņa. Mamaivāṁśo jīva-bhūtaḥ (BG 15.7.). Bhagavad-gītā Dievs saka, ka "visas dzīvās būtnes ir Manas neatņemamās daļiņas". Manaḥ ṣaṣṭhānīndriyāṇi prakṛti-sthāni karṣati (BG 15.7). Viņš ļoti pūlas izdzīvot iespaidā, ķermeniskā iespaidā, ka viņš ir šis ķermenis, bet šāda veida iespaids jeb sapratne ir dzīvnieka civilizācijai [piedienīga]. Jo dzīvnieki arī ēd, guļ, nodarbojas ar seksu un aizsargājas savos veidos. Ja arī mēs, cilvēki, iesaistāmies šajās darbībās, tas ir, ēšanā, gulēšanā, dzimumsakaros un aizsargāšanās procesā, tad mēs ne ar ko neesam labāki par dzīvniekiem. Ipašā cilvēka priekšrocība ir saprast, kas viņš ir. Vai viņš ir šis ķermenis, vai kaut kas cits. Patiesībā viņš nav šis ķermenis. Esmu jums devis daudzus piemērus. Esmu garīga dvēsele. Bet šobrīd ikviens no mums ir aizņemts ar šo sapratni, ka esam šis ķermenis. Neviens nestrādā pie sapratnes, ka viņš nav ķermeis, ka viņš ir garīga dvēsele. Tādēļ mēģiniet saprast šo Krišnas apziņas kustību. Mēs mēģinām izglītot cilvēkus bez jebkādas atlases. Mēs ne... Jo mēs neņemam vērā ķermeni. Ķermenis var būt hindu, musulmaņu, eiropiešu, amerikāņu, dažāda veida. Tāpat kā mums ir apģērbs. Tā kā esmu safrāna toņa drēbēs un jūs esat melnā mētelī, tas nenozīmē, ka mums savstarpēji jācīnās. Kāpēc? Jums var būt atšķirīgs ietērps, man var būt atšķirīgas drēbes. Kur gan ir iemesls cīņai? Šī sapratne ir vēlama šobrīd. Citādi jūs būsiet dzīvnieku civilizācija. Kā džungļos ir dzīvnieki. Ir kaķi, suņi, šakāļi, tīģeri, tie vienmēr cīnās. Tādēļ, ja mēs patiešām vēlamies šānti - šānti nozīmē miers - tad mums jāmēģina saprast, kas mēs esam. Tāda ir mūsu Krišnas apziņas kustība. Mēs visiem mācām, kas viņi ir patiesībā. Bet viņa stāvoklis ir... Ikviena stāvoklis, ne tikai mans vai jūsu. Ikviena. Pat dzīvnieku. Arī viņi ir garīgas dzirksteles. Arī viņi. Krišna apgalvo, ka

sarva-yoniṣu kaunteya
mūrtayaḥ sambhavanti yāḥ
tāsāṁ brahma mahad yonir
ahaṁ bīja-pradaḥ pitā
(BG 14.4)

Krišna apgalvo ka "Esmu visu dzīvo būtņu sēklas devējs-tēvs". Patiesībā tas ir fakts. Ja mēs vēlamies apgūt pasaules izcelsmes jautājumu, viss ir izskaidrots Bhagavad-gītā. Tāpat kā tēvs ievieto sēklu mātes klēpī, un sēkla attīstās noteikta veida ķermenī, līdzīgi, mēs, dzīvās būtnes, esam Dieva neatņemamas daļiņas, un Dievs iesāj mūs materiālajā dabā, un mēs dzimstam materiālā ķermenī dažādos veidolos. Ir 8 400 000 veidolu. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. Ir saraksts. Viss ir tur.