LV/Prabhupada 0429 - Krišna Ir Dieva Vārds. krišna Nozīmē Visu Pievilcīgais, Visādā Ziņā Labs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna Ir Dieva Vārds. krišna Nozīmē Visu Pievilcīgais, Visādā Ziņā Labs
- Prabhupāda 0429


Lecture on BG 2.11 -- Edinburgh, July 16, 1972

Tātad mūsu šībrīža situācija ir, ka visai civilizācijai ir viltus iespaids, ka visi ir ķermenis. Tas tā nav. Tādēļ šī Krišna kīrtanai, šī Harē Krišna kustībai ir īpaša ietekme. Tā ir... Nedomājiet, ka šī Harē Krišna kustība ir parasta skaņas vibrācija. Tā ir garīga vibrācija. To sauc mahā-mantra. Mahā-mantra. Tāpat kā... Es nezinu, vai jūsu valstī ir čūsku dīdītāji. Indijā joprojām ir daudzi čūsku dīdītāji. Viņi skandē kādu mantru, un cilvēks, ko sakodusi čuska, var atgūt savu apziņu. Ikviens šeit klātesošais Indietis zina. Joprojām. Īpaši esmu novērojis to Pundžabā, kur ir daudzi čūsku dīdītāji, kuri zina, kā skandēt mantras. Ja tas ir fiziski iespējams, ka mirušais... Protams, kad cilvēku sakodusi čūska, viņš nav miris. Viņš zaudē samaņu. Viņš nav miris. Bet, skandējot šo mantru, viņš atgūst samaņu. Tādēļ Indijā ir sistēma, ka, ja cilvēku sakodusi čūska, viņš nav apdedzis, viņš netiek uztverts kā miris. Viņu pādvieto kādā glābšanas laivā un iestumj ūdenī. Ja viņam ir iespēja, viņš var atkal atgūt samaņu. Līdzīgi, mēs šobrīd savas neziņas dēļ guļam. Mēs guļam. Tādēļ, lai mūs atmodinātu, šī mahā mantra ir nepieciešama. Lai pamostos. Ceto-darpaṇa-mārjanam (ČČ Antja 20.12). Tāpat kā šie zēni, šie Eiropas zēni un meitenes, kas ir ar mani... Man ir apmēram trīs, četri tūkstoši mācekļu. Viņi skandē Harē Krišna. Un ne jau kaprīzi viņi skandē. Viņi ir pilnīgi pārliecināti. Ja jūs ar viņiem runāsiet, viņi ļoti labi pastāstīs par mūsu filozofiju. Viss saprātīgi, kā saprātīgie. Kā viņiem veicas? Pirms četriem gadiem viņi nezināja, kāds ir Krišnas vārds. Piespējams, viņi bija redzējuši kādu angļu vārdnīcu ar tajā iekļautu vārdu Krišna, kā teikts, "hindu dievs". Bet patiesībā tas nav tā. Krišna ir Dieva vārds, Krišna nozīmē visupievilcīgais, vislabākais. Visupievilcīgais nozīmē, ka Viņam jābūt labam, citādi kā gan Viņš varētu bīt visupievilcīgs? Kāds, kurš ir slikts, nevar būt pievilcīgs. Tādēļ Krišna, pats vārds, nozīmē visupievilcīgs. Viņam ir visas labās īpašības, Viņš ir visupievilcīgs. Tāds ir pareizs Dieva apraksts, pareizs skaidrojums. Ja Dievam ir kāds konkrēts vārds, kas ietver visu, tad tas ir Krišna. tas ir sanskrita vārdsm bet tas norāda... Krišna nozīmē Dievs. Šāstrās ir teikts: īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1.). Īšvarah nozīmē kontrolētājs, un paramah, pārpasaulīgais. Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ (Bs. 5.1.). Tāds ir Vēdu literatūras norādījums. Tā mūsu Krišnas apziņas kustība nav sektantiska, reliģiska kustība. Tā ir zinātniska, filozofiska kustība. Mēģiniet to saprast. Bet process ir ļoti vienkāršs. Skandējot šo Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē/ Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē. Mēs neesam mistiķi, bet mēs prasām mūsu mācekļiem: "Vienkārši skandējiet šo pārpasaulīgo vibrāciju." Un viņi pakāpeniski attīrās no visa sirdī esošā piesārņojuma. Tāds ir mūsu process. Čaitanja Mahāprabhu ir izskaidrojis, Viņš devis mums norādījumu: ceto-darpaṇa-mārjanam (ČČ Antja 20.12).

Visas problēmas šajā materiālajā pasaulē rodas pārprašanas dēļ. Pirmais pārpratums ir, ka "es esmu šis ķermenis". Un patiesībā ikviens no mums atrodas uz ķermeniskās dzīves līmeņa. Un tā kā pamats ir pārprasts, lai arī ko mēs radītu, lai arī ko saprastu, tas viss ir kļūdaini. Jo pamatlīmenis ir kļūdains. Tādēļ vispirms mums jāatmet šī kļūdainā ideja, ka esam šie ķermeņi. To sauc ceto-darpaṇa-mārjanam (ČČ Antja 20.12), sirds attīrīšana. es domāju, ka esmu šis ķermenis, bet patiesībā es tas neesmu. Tādēļ mums jāatrisina šis pārtratums, un to var izdarīt ļoti vienkārši, vienkārši skandējot šo Harē Krišna mahā-mantru. Tas ir praktiski. Mūsu lūgums ikvienam no jums ir, lai jūs laipni pieņemtu mūsu norādījumu skandēt Harē Krišna mahā mantru. Jūs neko nezaudējat. Bet iegūstat ļoti daudz. Mēs neprasām jums par to neko. Tā kā citi, kuri par mantru prasa naudu. Bet mēs izplatām par brīvu. Visi var ņemt. Pat bērni. Mūsu sabiedrībā ir daudz bērnu. Viņi skandē un dejo. tam nav vajadzīga nekāda izglītība. Tas neko nemaksā. Vienkārši, ja jūs skandējat... Kāpēc neeksperimentējat un neizmēģināt skandēšanu? Tāds ir mūsu lūgums. Harē Krišna, Harē Krišna, Krišna Krišna, Harē Harē/ Harē Rāma, Harē Rāma, Rāma Rāma, Harē Harē. Kāds var iebilst: "Kāpēc man skandēt jūsu hindu Krišnas vārdu?" Mēs nesakām, ka Krišna jeb Dievs... Dievam ir daudz vārdu. To mēs atzīstam. Nav tā... Dievs ir neierobežots. Tādēļ Viņam ir daudz vārdu. Bet šis Krišna vārds ir pilnīgs, jo tas nozīmē visupievilcīgais. Jūs arat apspriest: "Dievs ir varens." Tas ir labi. Kā izpaužas Viņa varenība? Tā ir cita izpratne. Ja domājat, ka "Ka Krišna ir hindu Dieva vārds, kāpēc man to skandēt?" Čaitanja Mahāprabhu saka: "Nē." Ja jums ir vārds, kāds alternatīvs Dieva vārds, skandējiet to. Mūsu vienīgais lūgums ir, lai skandējat Dieva svēto vārdu. Ja jums ir kāds cits Dieva vārds, skandējiet to. Jūs attīrīsieties. Tāda ir mūsu propaganda.