LV/Prabhupada 0430 - Čaitanja Mahāprabhu Saka, Ka Ikkatrs Dieva Vārds Ir Tikpat Spēcīgs Kā Pats Dievs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Čaitanja Mahāprabhu Saka, Ka Ikkatrs Dieva Vārds Ir Tikpat Spēcīgs Kā Pats Dievs
- Prabhupāda 0430


Lecture on BG 2.11 -- Edinburgh, July 16, 1972

nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ
(ČČ Antja 20.16)

Čaitanja Mahāprabhu saka, ka ikviens Dieva vārds ir tikpat spēcīgs kā Pats Dievs. Jo Dievs ir pilnīgs, tādēļ nav atšķirības starp Viņa vārdu, veidolu, spēlēm. Nekas neatšķiras no Dieva. Tās ir pilnīgas zināšanas. Advaya-jñāna. Ja vēlaties skandēt Dieva svēto vārdu, tas nozīmē, ka esat tiešā saskarsmē ar Dievu. Jo vārds neatšķiras no Dieva. Mēģiniet saprast. Līdzīgi, ja pieskaraties ugunij, tā iedarbosies. Ja nezināt, vai zināt, kādas ir uguns īpašības, tam nav nozīmes. Ja pieskaraties ugunij, tā iedarbosies. Līdzīgi, ja patiesi skandējat Dieva svēto vārdu, tas iedarbosies. Piemāram, ja ieliekat dzelzi ugunī, tā sasilst un pakāpeniski kļūst nokaitēta. Ar uguns iedarbību dzelzs kļūst par uguni. Dzelzs nav uguns. Bet uguns iedarbībā tā iegūst uguns īpašības, kad tā ir nokaitēta, lai arī kur jūs piesakrtos, tā dedzinās. Līdzīgi, ja vienmēr esat saskarsmē ar Dievu, tad pakāpeniski jūs iegūstat dievišķīgas īpašības. Jūs nekļūstat par Dievu, bet kļūstat dievišķīgs. Tiklīdz jūs kļūstat dievišķīgs, izpaudīsies visas jūsu dieviškās īpašības. Tāda ir zinātne. Mēģiniet saprast. Mēs esam neatņemama Dieva daļiņa, katra dzīvā būtne. Jūs varat pētīt Dievu, kas ir Dievs, apgūstot to pats. Jo esmu daļa, tāpat kā rīsu maiss - ja paņemat pāris rīsu graudus, redzat, jūs varat saprast, kāda ir maisā esošo rīsu kvalitāte. Līdzīgi, Dievs ir varens, tas tā ir. Bet, ja mēs vienkārši pētām sevi, tad mēs varam saprast, kas ir Dievs. Tāpat kā pasmeļot ūdens lāses no okeāna. Jūs varat saprast, kāds ir okeāna ķīmiskais sastāvs. To sauc par meditāciju, apgūt pašam: "Kas es esmu?" Ja kāds patiesi ir sevi izzinājis, tad viņš var arī saprast Dievu. Piemēram, "Kas es esmu?" Pat ja meditējat uz sevi, jūs varat saprast, ka esat individuāla personība. Individuāla personība nozīmē, ka jums ir savs viedoklis, man ir savs viedoklis. Tādēļ dažkārt mēs viens otram nepiekrītam. Tā kā esmu individualitāte, tu esi individualitāte. Tā kā mēs visi esam individualitātes, kā neatņamamas Dieva daļiņas, tad arī Dievs ir individualitāte. Tas ir pētījums. Kā es esmu persona, tā arī Dievs ir persona. Dievs nevar būt bezpersonisks. Ja mēs pieņemam Dievu kā sākotnējo tēvu, augstāko tēvu... Kristietība tic. Citas reliģijas tic. Un arī mēs ticam, Bhagavad-gīta. Jo Krišna saka: ahaṁ bīja-pradaḥ pitā (BG 14.4); "Esmu visu dzīvo būtņu sākotnējais tēvs." Ja Dievs ir visu dzīvo būtņu tēvs un mēs esam visas dzīvās būtnes, mēs esam individuālas personības, kā gan Dievs var būt bezpersonisks? Dievs ir persona. To sauc par filozofiju; to sauc par loģiku. Šajā pasaulē mēs esam pieredzējuši, ka mēs vēlamies kādu mīlēt. Ikviens. Pat dzīvnieku valstī. Lauva arī mīl savus mazuļus. Mīlestība ir tur. Prēma, to sauc par prēmu. Tādēļ šīs mīlestības pilnās rotaļas arī ir Dievā. Un, kad mēs saskaramies ar Dievu, mūsu darbības vienkārši balstās uz mīlestību. Es mīlu Krišnu jeb Dievu, un Dievs mīl mani. Tāda ir mūsu jūtu apmaiņa. Tādā veidā Dieva zinātne pat bez jebkādas Vēdu literatūras lasīšanas - protams, tas tev palīdzēs - ja esi rūpīgi apguvis, kas ir Dievs, tu vari saprast Dievu. Jo esmu Dieva daļiņa, esmu sīka dzirkstelīte. Tāpat kā sīkās zelta daļiņas ir zelts. Okeāna ūdens lāse arī ir sāļa. Okeāns ir sāļs, jūs varat saprast. Līdzīgi, apgūstot savu individualitāti, apgūstot savas nisloeces, mēs varam saprast, kas ir Dievs. Tā ir viena puse. Un šeit, Dievs pasniedz sevi personīgi, Krišna. Viņš saka: "Yadā yadā hi dharmas... ... Svētos bhaktas un nogalināt dēmonus, Es ierodos." Bet ņemiet vērā, ka Dievs ir absolūts. Vai nu viņa bhaktu atbrīvošana, vai dēmonu nogalināšana, tas ir tas pats. Tā kā mēs mēcāmies no Vēdu literatūras, ka dēmoni, kurus nogalināja Dieva Augstākā Personība, arī ieguva tādu pašu atbrīvi, atbrīves stāvokli. Jo viņu nogalināja Dievs, viņam pieskārās Dievs. Tā ir dižena zinātne. Tas nav sentiments. Tas balstīts uz filozofiju un autoratitatīvu Vēdu literatūru. Mūsu vienīgais lūgums ir, lai mēģināt pieņemt šo kustību ļoti nopietni, un jūs būsiet laimīgi.